Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту


< Попередня  Змiст  Наступна >

14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту


Процес підготовки до складання і власне процес складання фінансових звітів поділяються на два самостійних етапи.

Кожний із цих етапів, у свою чергу, має кілька підетапів, які можуть розглядатися як самостійні процеси — етапи.

У підготовці даних і складанні поточної (місячна, квартальна, піврічна, десятимісячна) та річної фінансової звітності існують значні відмінності. Але оскільки підготовка та складання річного звіту включають всі роботи, які відносяться до поточної звітності, ми розглядатимемо тільки роботи з підготовки та складання річної фінансової звітності.

До таких робіт належать:

1.Підготовчі роботи:

1.1.Закриття рахунків.

1.2.Складання балансу періоду (табл. 14.4).

Примітки                                    
Остаточний кінцевий стан Пасив                              
Актив                              
Коригування залишків або Кт                              
+ Дт                              
Попередній кінцевий стан Пасив                              
Актив                              
Зміни за період або Кт                              
+ Дт                              
Початок Пасив                              
Актив                              
Назва рахунка     Балансові Класів (1—6)         Разом Затрати 8—9       Доходи 7   Разом Усього
                                 

1.3.Підтвердження реальності залишків на рахунках активів і пасивів на основі:

— інвентаризації;

— взаємної перевірки (активів);

— розрахунків тощо.

1.4. Коригування даних залишків пробного балансу на основі підтвердження.

2.Складання фінансової звітності:

2.1.Складання балансу ф. № 1.

2.2.Складання «Звіту про фінансові результати» ф. № 2.

2.3.Складання «Звіту про рух грошових коштів» ф. № 3.

2.4.Складання «Звіту про власний капітал» ф. № 4.

2.5.Складання «Приміток ф. № 5 та додатків до неї».

2.6.Коригування показників звітності щодо подій після дати балансу.

2.7.Перевірка узгодженості показників фінансової звітності.

РОЗДІЛ 15


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати
15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)
15.7. Методика складання пояснювальної записки (приміток) до бухгалтерського фінансового звіту (форма №5)
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki