Posibniki.com.uaПолітологіяЄвропейська інтеграційна політика3.3.4. Перспективи реформування конкурентної політики ЄС


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.3.4. Перспективи реформування конкурентної політики ЄС


 

У сфері регулювання системи державної допомоги в ЄС у даний час розробляється низка проектів законодавчих актів. Зокрема, проект нового регламенту щодо групових вилучень* має за мету консолідувати в єдиному документі групові вилучення чотирьох типів — допомогу МСП (зокрема на НДДКР), допомогу, зорієнтовану на стимулювання зайнятості, розвиток освіти та регіональну допомогу. Крім того, новий регламент пропонує включити до групових вилучень три нові типи допомоги, а саме: допомогу на захист навколишнього природного середовища, на розвиток венчурного капіталу, на стимулювання НДДКР (також на користь великих підприємств). Державні субсидії, що відповідатимуть вимогам, встановленим у новому регламенті, вважатимуться сумісними з принципами конкурентної політики автоматично, без вимоги попереднього повідомлення Комісії.

 

У червні 2007 р. на публічне обговорення винесено проект нового регламенту**, яким запроваджується підвищення максимально допустимого рівня допомоги «de minimis» для підприємств сільськогосподарського сектора до 6000 євро протягом трирічного періоду в розрахунку на одного реципієнта і максимального рівня 0,6 % від обсягу сільськогосподарського випуску в розрахунку на кожну країну —учасницю ЄС. Пропонується також чіткіше визначення умов і сфери надання такої допомоги, країничлени отримують більше можливостей маневрування субсидіями, не порушуючи при цьому конкурентного законодавства ЄС.

 

Передбачаються також зміни у системі надання державних гарантій*, так, зокрема, Комісія бажає переглянути свою практику оцінки ризику втрат, пов ’язаних з кожною окремою державною гарантією. З цією метою пропонується визначати на основі фінансового рейтингу компаній персональний максимальний критерій надання державних гарантій, нижче якого гарантії не вважатимуться державною допомогою. Водночас перевищення такого критерію тягнутиме за собою визнання гарантій як форми державної допомоги підприємствам.

 

Запропоновано також дещо лібералізувати систему надання допомоги МСП, що займаються виробництвом, переробкою та маркетингом морепродуктів — тепер державамчленам не потрібно буде попередньо повідомляти Комісію про таку допомогу в разі, якщо виконуються певні вимоги, встановлені відповідним регламентом**.

 

Важливим кроком стало затвердження нових принципів надання державної допомоги регіонам на період 2007—2013 рр.***

 

Плани надання державної допомоги були затверджені Комісією для всіх 27 країнчленів уже в листопаді 2007 р. Ці заходи є складовою ширшої реформи регіональної політики ЄС (яка базується на засадах неолібералізму), спрямованої на активізацію підприємницької діяльності, зайнятості та інновацій. Згаданим документом чітко встановлюються критеріальні основи надання регіональної інвестиційної допомоги крупним підприємствам. Прийняття плану надання регіональної державної допомоги є головною юридичною передумовою реалізації регіональної політики та програм структурних фондів починаючи із січня 2007 року, оскільки попередні плани регіональної допомоги втратили чинність 31 грудня 2006 року.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

 

 1. Яка мета спільної конкурентної політики ЄС?
 2. У чому полягає взаємозв’язок конкурентної та промислової політик ЄС? Конкурентної та регіональної політик? Конкурентної й енергетичної та транспортної політик?
 1. Чому було змінено централізовану систему надання дозволів стосовно всіх антиконкурентних угод? Яких нових особливостей вона набула після затвердження Регламенту 1/2003 «Про застосування статей 81, 82 Договору про Європейське Співтовариство»?
 1. Яке визначення зловживання домінуючим положенням було прийнято Європейським Судом у 1973 році? Запропонуйте власний варіант цього визначення.
 1. Які інституції входять до Європейської конкурентної мережі (European Competition Network) і в чому її завдання?
 1. Які три види рішень може приймати Європейська Комісія щодо антиконкурентних дій компаній?
 1. У чому особливість дії принципу субсидіарності у сфері конкурентної політики ЄС?
 1. Що означає термін «групове виключення зпід дії конкурентного законодавства»? Назвіть мотиви, які спонукають Євросоюз і надалі розширювати спектр групових виключень. (Підказка: з’ясуйте зв’язок групових виключень зі спільною промисловою та науковотехнічною політиками ЄС.)
 1. Чи згодні ви з тим, що використання принципу «de minimis» є ефективним та доцільним інструментом конкурентної політики ЄС? Якщо так, то які переваги він має?
 2. Після засвоєння матеріалу п. 3.1 «Регіональна (структурна) політика розвитку» обґрунтуйте причини змін системи надання регіональної державної допомоги в ЄС.

Основна література

 1. Європейська інтеграція та Україна / За ред. В.Є.Новицького, Т. М. Пахомової, В. І. Чужикова: Навч.метод. посіб. — К.: Мінво економіки та з питань європейської інтеграції. — К.: Кельн, 2002.

 

 1. Европейская интеграция: Учеб. пособ. — М.: Международные отношения, 2003.

 1. Дайнен Д.Дедалі міцніший Союз.Курс європейськоїінтеграції. — К.: КІС, 2006.

 

 1. Мусис Н.Усе про спільні політики ЄвропейськогоСоюзу. — К.: КІС, 2005. — С. 173—187.

 

 1. Черников Г.П., Черникова Д.А.Европа на рубежеХХ—ХХI веков. Проблемы экономики. — М.: Дрофа, 2006.

 

 1. Яворський Я.Конкуренційне законодавство Європейського Союзу // Право України. — 2004. — № 1.

 

 1. Jones R.A. The Politics and Economics of the European Union: an introductory text / 2nd ed. — Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2001.

 

Додаткова література

 1. Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees // OJ C 71, 11.3.2000, p. 14—18.

 

 1. European Merger Control — Council Regulation 139/2004 — Statistics, 21 September 1990 to 31 March 2008.

 

 1. European Voice, 2329 March, 2000, p. 21.

 

 1. Guidelines on national regional aid for 20072013 (Text with EEA relevance) // OJ C 54, 4.3.2006, p. 13—44.

 

 1. Invitation to submit comments on the draft Commission Regulation on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid in the agricultural production sector // OJ C 151, 5.7.2007, p. 16—20.

 

 1. Invitation to submit comments on the draft Commission Regulation on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and mediumsized enterprises active in the production, processing and marketing of fisheries products // OJ C 248, 23.10.2007, p. 13—22.

 

 1. Moussis N. «Access to European Union: law, economics, policies». — Rixensart (Belgium): European Study Service, 2006. — 566 p.

 

 1. State Aid Scoreboard // Report from the Commission of the European Communities. — Brussels, COM(2007) 791 final, 13 December 2007. — P. 47. 

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.4.2. Податкова конвергенція в ЄС (2000—2006 рр.)
3.4.3. Напрями подальшого вдосконалення податкових систем (2007-2013 рр.)
РОЗДІЛ 4. СЕКТОРАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ПРОМИСЛОВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
4.1.2. Сучасні принципи та механізми реалізації спільної промислової політики ЄС
4.1.3. Інструменти фінансової підтримки діяльності промислових підприємств
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki