Posibniki.com.uaМенеджментSTАRT-UP: створення та функціонцування2.8. ЗАВДАННЯ «Персональне позиціювання»


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.8. ЗАВДАННЯ «Персональне позиціювання»


Позиціювання ґрунтується на таких принципах:

Ясність

— чітке висловлювання позиції з урахуванням як цільового ринку, так і відмітних переваг товару / продукції start-up, досягнутих їх диференціацією.

Послідовність

— поступове та невпинне донесення через найефективніші комунікативні інструменти позиції товару / послуги start-up до цільового ринку.

Правдоподібність

— обрана відмітна перевага має бути достатньо правдивою з погляду цільових споживачів і викликати в них довіру.

Конкурентоспроможність

відмітна перевага має уособлювати унікальну конкурентну пропозицію, яка важлива для цільових споживачів і яку нездатні запропонувати конкуренти.

Завдання. Визначити здатність start-up використати в обраному позиціюванні всі наведені вище принципи.

Принципи позиціювання Як застосовувати
Ясність  
Послідовність  
Правдоподібність  
Конкурентоспроможність  

кламний слоган. Вибрати найприйнятніше позиціювання start-up з огляду на цільову групу споживачів, специфіку діяльності, продукт / послугу та перспективи розвитку цільового ринку.

Завдання. Обрати комунікативні інструменти донесення позиції товару / послуги start-up до цільових споживачів.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Комунікативні інструменти позиціювання

— це реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, паблік-рилейшнз та інтерактивний маркетинг.

Реклама

— це будь-яка форма безособового подання і просування ідей, товарів і послуг, що виходить від чітко визначеного спонсора.

Стимулювання збуту охоплює всі тимчасові і, як правило, локальні заходи, що заохочують купівлю або продаж товарів і послуг та приводять до негайної зміни поведінки агентів ринку.

Паблік-рилейшнз (зв’язки з громадськістю)

— це довгострокові заходи, спрямовані на досягнення відносин взаєморозуміння між підприємством і громадськістю, діяльність, що формує позитивний імідж фірми.

Персональний продаж — усна презентація товару в ході бесіди між продавцем і покупцем або спеціально організовані контакти продавця і покупця. Інтерактивний маркетинг — це сукупність сучасних засобів зв’язку (електронна пошта, мобільний зв’язок, Інтернет-комунікації тощо), що встановлюють комунікацію start-up із цільовою групою споживачів у форматі on-line.

Завдання. Обрати комунікативний інструмент та визначити за кожним канали поширення інформації, методи впливу та заходи щодо їх реалізації.

Інструменти комунікації Канали поширення інформації, методи їх впливу та заходи їх реалізації
Реклама  
Стимулювання збуту  
Паблік-рилешнз (зв’язки з громадськістю)  
Персональний продаж  
Інтерактивний маркетинг  

2.8. ЗАВДАННЯ «Персональне позиціювання» [4]

Визначте свої сильні сторони, такі як: допитливість, творчість, сміливість, упертість, чесність, справедливість, лідерство, саморегулювання (чесно відповівши на наведені нижче питання).

Питання

1. Я вважаю, що світ – дуже цікаве місце.

2. Я завжди розумію причини своїх вчинків.

3. Я ніколи не кидаю завдання, не виконавши його.

4. Вміння вигадувати нові, різноманітні ідеї — одна з моїх сильних сторін.

5. Я часто протистояв сильній опозиції.

6. Я завжди готовий іти на ризик, щоб встановити стосунки.

7. Я завжди визнаю свої помилки.

8. В групі я намагаюсь пересвідчитися, що ніхто не залишається осторонь.

9. Я завжди шукаю позитивні моменти.

10. Я хочу повною мірою брати участь у житті, а не тільки спостерігати за ним.

ПРИМІТКА. Відповіді коливаються від «дуже схоже на мене» до «абсолютно не схоже на мене».

Визначте вашу УКП (унікальну конкурентну перевагу), сформулюйте ваше позиціювання та доповніть слоганом.

2.9. ЗАВДАННЯ «Презентація позиціювання»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ТЕМА 9. ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ДО START-UP
1.3. ВПРАВА «Сформулюй бізнес-ідею для конкурсу / гранта»
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ВИКЛАДАЧЕВІ
Файл 2: Пошук інвесторів та співпраця з ними ЧАС:
Переговори
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki