Змiст  Наступна >

ПЕРЕДМОВА


 

 

Управлінський облік за своїм сучасним змістом значно ширший від власне обліку. На думку академіка М. Г. Чумаченка, його можна назвати системою управління собівартістю продукції (див.: Бухгалтерський облік і аудит, 2003. № 5. С. 5).

 

Автори даного посібника поділяють такий підхід до управлінського обліку. У зв’язку з цим вони основну увагу приділяють питанням обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, чому присвячують такі розділи, як «Класифікація і поведінка витрат», «Системи обліку і калькулювання за повними витратами», «Система обліку і калькулювання за змінними витратами», «Система обліку і калькулювання за нормативними витратами», де викладаються сучасні вітчизняні і зарубіжні методи (системи) обліку витрат і калькулювання, розкриваються можливості їх застосування для управління витратами.

 

Виходячи з того, що одним із головних завдань управлінського обліку є формування корисної інформації для надання допомоги керівництву підприємства в плануванні, контролі і прийнятті рішень, у посібнику викладаються і такі теми, як «Бюджетування і контрль», «Облік і контроль за центрами відповідальності», «Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку» та «Аналіз релевантної інформації для прийняття рішень», без знання яких неможливе виконання основного завдання управлінського обліку.

 

Зважаючи на те, що теорія управлінського обліку ґрунтовно викладена в зарубіжних літературних джерелах, автори посібника взяли їх за основу при викладанні навчального матеріалу.

 

Користуватися даним навчальним посібником слід одночасно з навчальнометодичним посібником для самостійного вивчення дисципліни «Управлінський облік» (К., КНЕУ, 2003), в якому даються методичні поради до вивчення кожної теми, питання для самоконтролю, тести, вправи та рекомендована література. До списку рекомендованої літератури радимо додати видання зарубіжних авторів останніх років : Коліна Друрі (5), канадських авторів (15), Алана Апчерча (1) та підручник вітчизняного автора С. Ф. Голова «Управлінський облік» (4).

 

Авторами окремих розділів є: Л.В. Гнилицька, канд. екон. наук, доц. — розділи 1, 2, 4; В.М. Добровський, канд. екон. наук, проф. — 3, 5, 9; Р.С. Коршикова, канд. екон. наук — розділи 6, 7, 8. 

  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.2. Функції, предмет та обєкти управлінського обліку
1.3. Етапи розвитку управлінського обліку
1.4. Звязок управлінського і фінансового обліку
1.5. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України
Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki