Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітністьПЕРЕДМОВА - ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ


  Змiст  Наступна >

ПЕРЕДМОВА - ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ


Реформування економіки України викликало необхідність удосконалення механізму її регулювання і, зокрема, системи оподаткування. Прийняття Закону України «Про систему оподаткування» 1991 року впорядкувало принципи побудови податкової системи, систему податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також права, обов’язки і відповідальність платників податків.

Чинна       система       оподаткування      включає       в       себе загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та торкається практично всіх аспектів діяльності підприємства.

Багатоваріантна система оподаткування вимагає специфічних механізмів розрахунку бази оподаткування, застосування різних ставок, а також різних джерел покриття податків і зборів (обов’язкових платежів). За порушення податкового законодавства до суб’єктів господарювання та їх посадових осіб (керівників та головних бухгалтерів) застосовують жорсткі фінансові санкції. Тому              вагомого     значення     набуває     належна     організація податкового обліку (як важливої складової господарського обліку) і звітності, яка забезпечує своєчасне і повне нарахування та сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та складання і подання податкової звітності.

Навчальний посібник охоплює 9 розділів (9 тем), логічно пов’язаних між                      собою,        в     яких    висвітлюються порядок нарахування і сплати загальнодержавних та місцевих податків та зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків (зборів) до соціальних фондів, а також організація податкової звітності. У зв’язку з тим, що фонди загальнообов’язкового державного соціального      страхування      тісно      пов’язані    з      порядком оподаткування                      доходів     фізичних     осіб, викладення     обліку розрахунків     з     цими                      фондами     включено     до     навчального посібника.

Кожний розділ містить контрольні запитання для перевірки знань, а також перелік законодавчих актів та нормативно-правових документів у розрізі податків, що розглядаються у межах теми, оскільки першочергова увага під час вивчення податкового                  обліку            і       звітності           звертається                        на           вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів, що регулюють оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних та фізичних осіб, засвоєння основних принципів організації та ведення податкового обліку, порядок складання та подання податкової звітності підприємств відповідно до чинного законодавства України.

Завдяки такій будові навчальний посібник має забезпечити ефективне                      самостійне     вивчення     студентами     теоретичних, методичних і практичних основ дисципліни «Податковий облік і звітність» та опанування навичок з організації податкового обліку і звітності.

Навчальний посібник «Податковий облік і звітність» — колективна праця авторів: М. М. Коцупатрого, канд. екон. наук, проф., В. В. Мельничук, канд. екон. наук, доц. (передмова, розд. 1, 6, 7); С. І. Ковач, канд. екон. наук, доц. (розд. 2—5, 8, 9).


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.2. Елементи податків 1.3. Класифікація податків
1.4. Податкова система і податкова політика
1.5. Податковий облік у системі бухгалтерського обліку
Розділ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. 2.1. Платники податку на прибуток
2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2.3. Валові доходи: їх склад та порядок обліку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki