Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИВ АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИВ АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ


У процесі діяльності підприємства проводять розрахунки зпостачальниками і підрядниками за товарно-матеріальні цінності,роботи і послуги. Постачальники — підприємства, що відвантажують, постачають, виробляють запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, товари. Підрядники — підприємства, щовиконують роботи і надають послуги.

242тей і споживачем виконаних робіт і наданих послуг. Розрахунковівзаємовідносини між постачальниками і аграрними підприємствами виникають у процесі господарської діяльності [6, c. 402].

За відношенням до постачальників і підрядників аграрні підприємства виступають одержувачем товарно-матеріальних ціннос-

тей і споживачем виконаних робіт і наданих послуг. Розрахунковівзаємовідносини між постачальниками і аграрними підприємствами виникають у процесі господарської діяльності [6, c. 402].

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведутьна рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».Цей рахунок: основний, балансовий, розрахунковий, пасивний(активно-пасивний) [1].

На рахунку 63 узагальнюють інформацію про розрахунки зпостачальниками та підрядниками за одержані товарноматеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. На цьомуж рахунку учасник промислово-фінансової групи веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ цінності, роботи, послуги (рис. 1) [4, c. 226].

Кредитовий оборот залишку по рахунку відображається в ІІІрозділі пасиву Балансу [5, c. 21].

Рис. 1. Характеристика рахунку «Розрахунки з постачальникамита підрядниками»Інструкція про застосування Плану рахунків для ведення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками передбачаєзастосування пасивного синтетичного рахунку 63 (табл. 1) [2].

Таким чином, на трьох субрахунках рахунка 63 «Розрахунки зпостачальниками та підрядниками» на підставі первинних документів відображаються зобов’язання та їх погашення.

Аналітичний облік розрахунків ведуть у розрізі постачальників і підрядників за кожним документом про отримання матеріалів, робіт, послуг та оплату за них у Відомості 3.3 аналітичногообліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63). Це означає, що такий спосіб відображення операцій потребує запису у графі 2 окремих документів, а тому для одногопостачальника доведеться відводити кілька рядків — залежно відкількості документів, за якими провадились розрахунки у поточному місяці. До того ж заздалегідь не можна визначити, скількиоперацій за розрахунками з постачальниками буде здійсненовпродовж місяця, отже, неможливо передбачити необхідну кількість рядків для відображення даних кожного документа окремо.Тому передбачений у Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 p. №356 спосіб записуоперацій за кожним документом може бути прийнятним лише заумови, що протягом місяця конкретним постачальником (підрядником) було здійснено незначну кількість операцій [3]. Вказанірегістри розраховані для застосування на невеликих за обсягомдіяльності з незначним документообігом підприємствах.

Таблиця 1

СУБРАХУНКИ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Синтетичнийрахунок Субрахунки Призначення
 
 
 

КодНазваКодНазва

631

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками   Розрахунки звітчизнянимипостачальниками облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками тапідрядниками на підставі первинних документів і виписок банку зпоточних і інших рахунків підприємства.
632 Розрахунки зіноземнимипостачальниками облік розрахунків з іноземнимипостачальниками та підрядникамиза одержані товарно-матеріальніцінності, виконані роботи, наданіпослуги
633 Розрахунки зучасникамиПФГ облік розрахунків за одержані відучасників ПФГ товарноматеріальні цінності (роботи, послуги).

За значної кількості операцій на великих підприємствах робити це безпосередньо на основі первинних документів недоцільно.Записи у Відомості 3.3 зручніше робити позиційним способом,відводячи для кожного постачальника в ній лише один рядок.Тому необхідне попереднє групування первинних документів звикористанням аркушів-розшифровок.

Доцільно застосування таких регістрів накопичення і групування даних товарно-транспортних накладних, актів на виконані

Оксентюк Т. Д.,науковий керівникБілозор Л. В., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ТЕРМІН КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОВЕРДРАФТУ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki