Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У ЛІСГОСПАХ УКРАЇНИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У ЛІСГОСПАХ УКРАЇНИ


Запаси становлять значну частку в активах балансу підприємства, тому від їх правильної оцінки та обліку та відображення нарахунках бухгалтерського обліку залежать показники фінансового стану, на підставі яких приймаються управлінські рішення.Аналіз надходження запасів та їх використання є основною ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності основного показника діяльності підприємства– обсягу реалізації і фінансових результатів діяльності.

Теоретичні положення і практичні аспекти обліку виробничихзапасів обґрунтовані в роботах Ф. Ф. Бутинця, П. С. Безруких,С. Ф. Голова, В. І. Єфименка, В. В. Сопка, та інших дослідників.Серед зарубіжних вчених питання обліку виробничих запасівзнайшли своє відображення в роботах Е. Бріттона, К. Ватерсона,І. А. Бланка, І. А. Бондарева, Р. Ф. Якобса та інших дослідників.

В економічній літературі поняття «виробничі запаси» трактується як предмети праці, на що спрямована праця людини і щостановлять матеріальну основу створюваного продукту. В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси» розглядається якпридбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають переробці на підприємстві [1, c. 221].

Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів призначено рахунок 20 «Виробничі запаси» [2].

Оскільки напрямки діяльності лісових господарств дещо відрізняються від сільськогосподарських, переробних та інших підприємств, то й облік виробничих запасів на таких лісгоспах здійснюється з певними особливостями.

Лісові господарства України створюються з метою: охорони,захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Основними напрямками діяльності є:

• проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічноцінних порід;

• здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель;

• організація лісонасіннєвої справи і розсадників; облік лісових користувань;

• проведення лісозаготівельних і лісопильно-деревообробних робіт;

• ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація;

• торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції,товарів.

Отже, на субрахунку 201 «Сировина й матеріали» у лісгоспахвідображається наявність насіння для посіву, саджанців для висаджування (відкривається окремий субрахунок 201.1), запас насаджень; катанка для вагонів; матеріали, які використовуютьсявиключно для внутрішніх потреб: дрова (для опалення), лісопродукція (на ремонт).

На субрахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» ведуть облік наявності і руху купованих напівфа-брикатів і комплектуючих виробів, конструкцій і деталей (металевих, дерев’яних, залізобетонних тощо), спеціальне обладнання,інструменти, пристрої тощо, які використовують науководослідні та конструкторські організації та інші. Цей субрахунокпідприємством використовується дуже рідко [3].

Субрахунок 203 «Паливо»на підприємстві використовуєтьсядля обліку твердого і рідкого палива (нафтопродукти).

На субрахунку 204 «Тара й тарніматеріали» ведуть облік усіхвидів тари і тарних матеріалів, які використовуються для виготовленнятари та її ремонту.

На субрахунку 205 «Будівельні матеріали»у лісових господарствах обліковується устаткування, будівельні матеріали, виробничі інструменти, вимірювальні прилади, транспортні засоби [4].

Субрахунок 206 «Матеріали, передані в переробку», так як і208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», практично не використовується. Лише у випадку, коли на підприємствівідбувається вирощування, заготівля, зберігання і переробкасільськогосподарської продукції та її реалізація, відкриваєтьсясубрахунок 208.

Досліджувані підприємства на субрахунку 207 «Запасні частини» ведуть облік запасних частин, готових деталей, замінузношених частин обладнання і транспортних засобів, автомобільних шин тощо.

Насубрахунку 209 «Інші матеріали» ведуть облік відходів виробництва, непоправного браку, зношених шин, металобрухту,оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації. На підприємстві ведеться облік таких відходів, як обрубки,обрізки, стружки тощо [5].

Таким чином, можна відзначити, що на сьогоднішній день тема обліку запасів у лісових господарствах не досить детально досліджена. Існує безліч моментів, які необхідно знати для здійснення правильного, достовірного та ефективного обліку запасів улісгоспах України.

Список використаних джерел

1. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник [Текст] / В. В.Сопко — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

2. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 9 «Запаси»: Затв.наказом МФУ від 20.10 1999 року № 246.

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Затв.наказом МФУ від 31.03.2008 року № 498.

Сушко М. О.,науковий керівникМервенецька В. Ф., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАЯВНОСТІ ТА РУХУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ
КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВІДРЯДЖЕННІ ЗА КОРДОН
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki