Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік2.4. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.4. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК


Для оплати товарів, послуг, перерахування коштів та інших операцій з грошовими коштами в сучасних умовах широко використовується спеціальний засіб платежу у вигляді банківської платіжної картки. Умови випуску та використання цього платіжного інструмента визначені Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.04.05 № 137.

Платіжна картка це спеціальний платіжний засіб у вигляді виготовленої і виданої пластикової або іншого виду картки для оплати товарів та послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, одержання готівки у касах банків, у банкоматах та інших розрахункових операцій за договором між банком і клієнтом.

Платіжні картки випускають лише банки, що підписали договір із платіжною організацією відповідної платіжної системи та одержали на це дозвіл. Банківська платіжна картка є власністю банку, а її держатель має право лише користуватися нею. По закінченні строку дії договору платіжну картку повертають до банку.

Для відкриття картрахунка підприємство подає до обслуговуючого банку ті ж документи, що і для відкриття поточного рахунка (крім картки зі зразками підписів). Якщо підприємство має у цьому банку поточний рахунок, то йому достатньо подати тільки заяву.

Платіжні картки можна класифікувати за різними ознаками, що представлено на рис. 2.4.

Класифікація платіжних карток

Особиста платіжна картка емітується на ім’я клієнта — фізичної особи і призначена для виплати йому заробітної плати, пенсії тощо. Вона видається банком на основі договору, що укладений між обслуговуючим банком і підприємством, де працює фізична особа, або між Пенсійним фондом і пенсіонером.

Для видачі картки банк укладає індивідуальні договори з працівниками підприємства і відкриває карткові рахунки (картрахунки) кожному з них. Для цього працівник повинен подати документ, що засвідчує його особу, та ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. В договорі вказуються види операцій, які може здійснювати утримувач платіжної картки. Це можуть бути розрахунки за послуги юридичних і фізичних осіб, розрахунки в магазинах за придбані товари, кредитування картрахунку (овердрафт) тощо.

Корпоративна платіжна картка призначена для клієнтів — юридичних осіб (підприємств, організацій, філій, відділень підприємств, представництв тощо) і фізичних осіб — приватних підприємців. Її власником є банк.

Утримувачем корпоративної платіжної картки є довірена особа клієнта — працівник підприємства або члени сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності. Для одержання картки клієнт повинен відкрити у вибраному ним банку картковий рахунок.

Обслуговування корпоративних платіжних карток та термін їх дії визначаються договором. Наприклад, підприємство може використовувати одну платіжну картку за кількома картрахунками або отримати кілька корпоративних карток на один картрахунок.

Утримувачі корпоративних платіжних карток можуть здійснювати операції в Україні та за її межами.

В Україні підприємства можуть отримувати у гривнях готівкові кошти, вести розрахунки, що передбачені виробничими, господарськими потребами та витратами на відрядження в межах України. Готівкові кошти в іноземній валюті можуть бути отримані за межами України та на її території в установленому порядку в касі емітента для оплати витрат на відрядження і безготівкових розрахунків, що пов’язані з витратами на відрядження за межами України.

У договорі між банком і утримувачем корпоративної платіжної картки можуть бути передбачені такі схеми розрахунків:

· дебетова — розрахунки здійснюються тільки на суму, що залишилася на картрахунку;

· дебетовокредитна — операції проводять у межах суми коштів на картрахунку, а за їх відсутністю — за рахунок короткострокового банківського кредиту (овердрафту);

· кредитна розрахунки здійснюють за рахунок банківського кредиту за встановленим лімітом на місяць (умежахкредитноїлінії).

При здійсненні операцій з використанням корпоративної платіжної картки обов’язковим є їх підтвердження такими первинними документами:

¨ чеком банкомату (під час одержання грошових коштів);

¨ сліпом (паперовим документом, що містить сукупність показників за проведеною операцією, та квитанцією платіжного терміналу).

У встановленні договором строки банкемітент надає клієнту виписку з картрахунка про рух грошових коштів.

Облік операцій з грошовими коштами ведеться на субрахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

Аналітичний облік ведеться за номерами платіжних карток. Корпоративну картку доцільно обліковувати на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

У договорі між банкомемітентом і клієнтом визначається довірена особа, якій клієнт довірив виконувати операції з використанням платіжної картки. Грошові кошти вважаються виданими у підзвіт довіреній особі з моменту їх списання з картрахунка.

Витрати, що пов’язані з придбанням та обслуговуванням корпоративних платіжних карток, відображаються у складі адміністративних витрат і нараховуються у тому періоді, до якого вони належать. Якщо підприємство здійснює банку передоплату за певний період (наприклад рік), то її сума відображається спочатку на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а потім щомісяця списується на рахунок 92 «Адміністративні витрати».

Порядок відображення в системі рахунків операцій з використанням корпоративних платіжних карток наведено у прикладі 2.1

Приклад 2.1

Підприємство згідно з договором сплатило банку за емісію корпоративної платіжної картки гроші в сумі 80 грн, та за обслуговування картрахунку — 1200 грн. З поточного рахунка підприємства на картрахунок було перераховано 30000 грн. Довіреною особою за корпоративною карткою отримана готівка в сумі 360 грн для закупівлі матеріалів на господарські потреби. Згідно з авансовим звітом довіреної особи матеріали оприбутковані на підприємстві.

Оприбутковані матеріали

Контроль за цільовим використанням грошових коштів з картрахунка здійснюється власником цього рахунка. Згідно з діючою нормативною базою не дозволяється використовувати корпоративні платіжні картки для розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, виплати заробітної плати та виплат соціального характеру.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.6. ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГРОШОВІ КОШТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Розділ 3. Облік дебіторської заборгованності
3.2. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki