Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облік8.6. Особливості бюджетування в умовах калькулювання за видами діяльності


< Попередня  Змiст  Наступна >

8.6. Особливості бюджетування в умовах калькулювання за видами діяльності


 

Викладене вище стосується так званого традиційного бюджетування. Проте деякі автори (6, 15) розглядають організацію та методологію бюджетного процесу також в умовах калькулювання за видами діяльності, оскільки така система може стати корисним інструментом забезпечення постійного вдосконалення та підтримки управління у цілому . При такому підході основне призначення бюджетів полягає у визначенні величини ресурсів, необхідних для виконання запланованих видів діяльності та досягнення бюджетного обсягу реалізації.

 

Формування функціональних бюджетів при застосуванні калькулювання за видами діяльності передбачає здійснення таких кроків:

 

 • визначення видів діяльності в межах організації;
 • оцінка обсягу виробництва й продажу по окремих видах продукції та замовниках;
 • оцінка попиту на результат (випуск) кожного виду продукції і на види діяльності;
 • оцінка кількості та вартості кожного виду ресурсів, потрібних для забезпечення здійснення запланованих видів діяльності в повному обсязі;
 • проведення заходів усунення розбіжностей між фактичною
 • запланованою кількістю ресурсів.

 

Особливості формування функціональних бюджетів при застосуванні калькулювання за видами діяльності стосуються постійних витрат як виробничого, так і невиробничого характеру. Принципова відмінність бюджетного процесу за таких умов від традиційного полягає в тому, що створюється детальний перелік видів діяльності й очікуваних для постійних витрат у межах категорій виробничих, адміністративних і збутових витрат. Наприклад, витрати, пов’язані зі збутом, традиційно нагромаджуються та відображаються щодо кожного підрозділу, тоді як при бюджетуванні на основі видів діяльності вони визначаються для кожного виду діяльності, виходячи з величини ресурсів, необхідних для забезпечення певного рівня кожного з них. Складені за таким підходом бюджети є більш наочними, оскільки дозволяють відобразити майбутні результати залежно від використаних ресурсів, передбачених бюджетом. Крім того, бюджетування за видами діяльності може дати точніший результат з точки зору ефективності планування, оскільки воно концентрує увагу менеджера на показниках випуску кожного виду діяльності і тому дає можливість з’ясувати поведінку витрат на більш деталізованому рівні.

 

У калькулюванні за видами діяльності також передбачається складання гнучких бюджетів, які передбачають величину витрат діяльності при зміні її випуску . При цьому такі бюджети будуються з використанням кількох факторів як бази для перерахунку фактичних показників. Гнучке бюджетування за таких умов дає точніші результати, оскільки воно виявляє залежність витрат від виду діяльності.

 

Нині процес бюджетування в західних країнах — це цілісна, чітко працююча система постійного планування, яка охоплює всі основні питання від обґрунтування цілей та завдань до контролю за їх виконанням на всіх стадіях. Отже, наявність процесу бюджетування на підприємстві свідчить про досить високий рівень управління і раціональність економічної поведінки підприємства. Для його успішної розробки, впровадження та функціонування на українських підприємствах необхідне виконання таких умов:

 

 • удосконалення організаційної структури підприємства і бізнеспроцесів, оскільки від ступеня її раціональності й прозорості залежать швидкість та якість планування;

 

 • удосконалення організації облікової системи підприємствата її методологічної бази, тому що вона забезпечує інформацією про фактичні результати виконання бюджетів;

 

 • інтеграція бюджетного процесу з організаційною та інформаційною структурами підприємства й схемами виконання бізнеспроцесів, що дозволить у кілька разів підвищити ефективність бюджетування та всієї системи управління;

 

 • стандартизація вхідних і вихідних даних для їх спільного використання всіма структурними підрозділами;

 

 • структурування всіх процесів, розподіл функцій та визначення осіб, відповідальних за певні процеси, що дозволить автоматизувати і тим самим значно спростити процес бюджетування. 

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
9.2. Принципи обліку, звітності й оцінки діяльності центрів відповідальності
9.3. Облік і оцінка діяльності центрів витрат
9.4. Облік і оцінка діяльності центрів доходу
9.5. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку
9.6. Облік і оцінка діяльності центрів інвестицій
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki