Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ Інформація


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ Інформація


Управлінський облік

Зовнішній інформаційний потік

Внутрішні інформаційні потоки

Горизонтальні інформаційні потоки Інтелектуальні-діалогові системи

Системи ухвалення рішення

Експертна система Інформаційні системи Інформаційно-дорадчі системи

Керівні системи

Самоналагоджувальні системи управління Business intelligence (BI) ERP-система CRM-система ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вертикальні інформаційні потоки

Економічна інформаційна система (ЕІС)

1. У чому полягає сутність та роль інформаційного забезпечення управління розвитком компанії?

2. Які завдання вирішує в компанії управлінський облік?

3. Які вимоги висувають до управлінської інформації?

4. За якими напрямами відбувається рух інформації ззовні та всередині організації? Які існують можливості та обмеження в управлінні інформаційними потоками?

5. З якими проблемами стикаються українські компанії при формуванні підсистеми інформаційного забезпечення управління розвитком?

6. Що являють собою сучасні інформаційні системи підтримки управлінських рішень?

7. Якими є передумови впровадження інформаційних систем у компанії?

8. Які можливості відкриває застосування інформаційних систем різних класів для компанії, що прагне розвиватися?

9. Які завдання розвитку компаній дають змогу вирішувати системи імітаційного моделювання та бізнес-аналітики (Busіness Іntellіgence — BІ)?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

10. Як можна оцінити ефективність корпоративної інформаційної системи? 1. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. — М.:

Вильямс, 2001.

2. Кузин Ф. А. Как не утонуть в информационных потоках.

— http://www.elitarium.ru/2005/07/01/kak_ne_utonut_v_informacionnykh_potokakh.html

3. Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. — М.: Наука, 1984.

4. Oettinger A. Information resources: Knowledge and power in the 21-st century // Science.

— 1980.

— Vol. 209.

— P. 191—198.

5. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. —

2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004.

— 699 с.

6. Галахов И. Проектирование корпоративной информационно-аналитической системы. — http://www.iteam.ru/publica-tions/it/section_92/article_1281/print/

7. Гребешков О.М. Порівняльна характеристика вітчизняної та зарубіжної практики оцінки інформаційних потреб підприємств / О.М. Гребешков // Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2009 р., м. Київ. — К.: МІБО

КНЕУ, 2009.

— С. 54—58.

8. Андрусенко Т. Современный анализ данных: общие вопросы BI / Т. Андрусенко // Корпоративные системы. —

2005. — № 2.

9. Шаку А. Успех надо подготовить / Шаку Атре // Директор информационной службы. — 2003. — № 11.

10. Гринберг А.С. Информационный менеджмент : Учебное пособие для вузов / Гринберг А.С., Король И.А. — М.: ЮНИ

ТИ-ДАНА, 2003.

— 415 с.

11. Информационное обеспечение стратегического управления и планирования. — http://www.stplan.ru/articles/theory/ stplinfo.htm

12. Бармаков Б. Роль информационного обеспечения в управлении компанией / Бармаков Б. // Управление компанией. — 2007. — № 2.

13. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг : Навчальний посібник / Єжова Л. Ф. — К.: КНЕУ, 2002.

— 560 с. 14. Верба В.А. Информаційне забезпечення управління розвитком компанії // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. — Вип. 22. — К.: КНЕУ, 2009.

15. Гребешкова О.М. Інформаційне забезпечення стратегічного процесу на підприємстві: можливості ІТ-технологій //

Реформування економіки України: стан та перспективи : Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 26—27 листоп.

2009 р., м. Київ. — К.: МІБО КНЕУ, 2009.

— С. 58

—61. ????? 12


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
12.2. КОНСАЛТИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
12.3. МОДЕЛІ СПІВПРАЦІ З КЛІЄНТСЬКОЮ КОМПАНІЄЮ З МЕТОЮ ЇЇ РОЗВИТКУ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ: ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА РОЗРОБЛЕННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki