Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА


Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств за своїм змістом і завданнями багато в чому аналогічний аналізу господарської діяльності в інших галузях національної економіки. Однак його проведення має деякі відмінності,зумовлені специфічними особливостями цієї галузі виробництва(рис. 1) [2, с. 162–163].

Аналізу ефективності виробництва і реалізації продукції сільського господарства присвячено багато наукових робіт українських і зарубіжних учених, зокрема галузі рослинництва приділилиувагу Андрійчук В. Г., Савицька Т. В., Ковальчук М. І., Барабаш Н. С., Козакова Н. А., Мних Є. В. та ін. [13, с. 218].

324ємства слід починати з вивчення обсягу виробництва продукції,зокрема, продукції рослинництва.

Одним із основних показників, що характеризують діяльністьсільськогосподарського підприємства, є обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. Від його величини залежить обсягреалізації продукції і ступінь задоволення потреб населення впродуктах харчування. Обсяг виробництва сільськогосподарськоїпродукції впливає також на рівень її собівартості, величину прибутку, рентабельність, платоспроможність та інші економічні показники. Тому аналіз діяльності сільськогосподарського підпри-

ємства слід починати з вивчення обсягу виробництва продукції,зокрема, продукції рослинництва.

Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств є необхідноюумовою ефективного управління сільськогосподарським виробництвом.

Рис. 1. Специфічні особливості сільськогосподарських підприємств

Метою аналізу обсягу виробництва і реалізації є виявлення резервів зростання обсягу виробництва продукції, формування асортименту реалізованої продукції, розширення частки ринку примаксимальному використанні виробничої потужності, складанняпрогнозу розвитку виробництва.

Об’єктами аналізу є валова продукція рослинництва, виробництво окремих її видів, розмір і структура посівів, урожайністькультур.

Завданнями аналізу виробництва продукції рослинництва є:

— аналіз динаміки і виконання прогнозованих обсягів виробництва продукції;

— визначення впливу факторів на обсяг виробництва продукції рослинництва;

— виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшенняпродукції рослинництва;

— оцінка діяльності сільськогосподарського підприємстващодо використання можливостей збільшення виробництва продукції з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних факторів;

— розроблення заходів щодо освоєння виявлених резервівзбільшення виробництва продукції.Аналіз виробництва продукції рослинництва здійснюють затакими етапами:

— аналіз динаміки і виконання плану виробництва продукціїрослинництва.

— оцінка розміру і структури посівних площ.

— аналіз урожайності сільськогосподарських культур і факторів, що визначають її рівень.

— виявлення і узагальнення резервів збільшення виробництвапродукції рослинництва.

Список використаних джерел

1. Барабаш Н. С. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / Н. С. Барабаш. — К.: КНТЕУ, 2005.– 395 c.

2. Глінкіна Д. В. Показники економічної стабільності виробництвапродукції рослинництва / Д. В. Глінкіна // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — №1. — С. 217–220.

3. Ковальчук М. І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК:Підручник / М. І. Ковальчук. — К.: КНЕУ, 2004. — 282 с.

4. Рязанцева В. В. Аналіз формування та використання прибуткупідприємства / В. В. Рязанцева // Статистика України. — 2007.

— №1.

— С. 40–43.

5. Світовий О. М. Ефективність виробництва та особливості формування виробничих витрат в рослинництві / О. М. Світовий / ВісникХарк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. —Харків: ХНТУСГ, 2007. — Вип. 66.

— С. 178–184.Лахман В. В.,науковий керівникБілозор Л. В., к.е.н., доцент.ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki