Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціОБЛІКОВІ ТЕОРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ: МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБЛІКОВІ ТЕОРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ: МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Жодна країнане має однорідної концепціїв галузі бухгалтерії, але для кожної з ниххарактерне переважання тих чи інших поглядів.

Я. В. Соколов

У процесі досліджень у сфері бухгалтерського обліку науковцічасто, не до кінця усвідомлюючи, змішують такі поняття, як теорії обліку, облікові теорії, наукові гіпотези, моделі бухгалтерського обліку, облікова система тощо. Найпоширеніше трактуванняоблікової теорії пов’язане з формуванням такої послідовності міркувань, яка у своїй сукупності обґрунтовує та пояснює законподвійності відображення господарських операцій і безпосередньо метод подвійного запису. Разом з тим, оскільки бухгалтерський облік розвивається в органічній єдності з розвитком технічних можливостей комп’ютерної техніки, то й технічна первиннафіксація даних, їх подальше формування у систематизовані інформаційні потоки з метою подальшого використання у підготовціобґрунтованих управлінських рішень цілком лягає на останню.Однак методологія, методика й організація процесу формуванняінформаційної облікової системи є одним з основних напряміврозвитку теорії бухгалтерського обліку.

Разом з тим, часто важко встановити, що саме слід розумітипід поняттям «теорія» у такій науці, як бухгалтерський облік.Можливо через це в економічній літературі існує чимало різнихтрактувань цього поняття. Детальне вивчення їх суті, незалежновід періоду появи, може принести користь при формуванні новихконцепцій облікових інформаційних систем.

Очевидно, що поняття «теорія» може використовуватись дляпояснення систематичного розкриття правил, чи системи ідей ітверджень, що пояснюють групу фактів і явищ чи суб’єкта знання стосовно мистецтва, на відміну від його практики [1, с. 590].Теорія (з грецької — розгляд, дослідження) — вчення, системаідей чи принципів. Розглядаючи сутність теорії обліку, передусімслід визначити, що розуміють під цим поняттям, оскільки аналізпраць вітчизняних і зарубіжних дослідників дозволив встановити, що їх погляди стосовно розуміння сутності теорії обліку значно відрізняються. Так, проф. М. В. Глаутьє та Б. Андердоун зазначають, що слово «теорія» використовується в обліковій літературі в якості різних рівнів, а згадування про «теорію обліку»може означати лише спекулятивні інтерпретації чи емпіричні пояснення без зазначення конкретного рівня теорії [2, с. 19].

Автор взяв на себе сміливість сформулювати власну, суб’єктивну думку про те, що на відміну від першого глобального поняття, облікові теорії є не чимось іншим, як локальними елементами (частинами) загальної теорії. Як правило, вони об’єднуютьпевні групи невирішених наукових проблем.

Російський корифей бухгалтерської науки проф. Я. В. Соколоввважав, що 19-те століття — це час, коли згасла наївна віра в бухгалтерський облік як засіб виховання нового і досконалого покоління людей [3, с. 108]. Разом з тим, саме у 19-му столітті народилася наука бухгалтерії — рахунковедення. Облік з набору догматичних емпіричних і догматично регламентованих правилперетворився у засіб дослідження господарської діяльності тавласної методології. Батьком бухгалтерської науки, за визнаннямбільшості тогочасних економістів, став засновник ломбардськоїшколи Франческо Вілла (1801—1884 рр.). Сутність своїх поглядів Вілла сформулював так: «рахівництво, застосовуючи цейтермін у широкому сенсі слова, включає в себе серію економіч-них і адміністративних знань, необхідних для мистецтва вестикниги: мета рахівництва полягає в тому, щоб контролювати рухгосподарських цінностей, що знаходяться в господарстві до початку будь-якого періоду; далі мета рахівництва полягає в тому,щоб відзначати передбачувані доходи і витрати у зв’язку з ви заповненими доходами та витратами «Вілла не без впливу д Анастасіо перейшов від персоніфікації до персоналізації рахунків, замість ототожнення рахунки з особою він вводив рахунок для обличчя. При цьому об’єктом обліку Вілла вважав не правові відносини, а матеріальні або грошові цінності, у зв’язку, з якимивиникають ці відносини. Бухгалтерський облік виступав у ньогояк комплексна економіко-правова дисципліна, при цьому він підкреслював, що мова йде не просто про юриспруденції, а про адміністративне право [4].

При цьому слід зазначити, що саме італійська бухгалтерська школа у 19-му столітті була найактивнішою у розвитку йоготеорії.

Насамперед, слід звернути увагу на тезу представників Тосканської школи — розробників логісмографії (логос — розум,графія — опис) про те, що облік кошторису та облік майна у бюджетних підприємствах не можуть вестися за принципами традиційної подвійної комерційної бухгалтерії. Тому потрібен синтез,який би й вирішив це, як мислив, зокрема, видатний італійськийвчений Дж. Чербоні, невирішене для нього завдання [3, с. 118—119].

Звідси, логічно обмежитись аналізом лише тих облікових теорій, які, не дивлячись на час, і в даний час можуть бути використаними у розвитку сучасної теорії та практики бухгалтерськогообліку в Україні.

Література

1. Chambers R.. J. Some observations on «Structure of accountingtheory» / R.J. Chambers // The Accounting Review. — 1956. — (October).

2. Glautier M.W.E. Accounting. Theory and Practice. / M.W.E. Glautier,B. Underdown. — London: Pitman Publishing, 1997. — 744 р.

3. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней /Я. В. Соколов. — М.: ЮНИТИ, 1996. — 638 с.

4. http://mirslovarei.com/content_eco/villa-franchesko-1801-1884-916.html#ixzz2cazUytJ0УДК 657Дацко К. П.,аспірантка кафедри обліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ І ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЇХ ОБЛІКУ
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki