Posibniki.com.ua - 㳿 3. Ҳ Ѳ ² ̲ ˲


<   i   >

3. Ҳ Ѳ ² ̲ ˲


. : , 2005.

592 .

25. . : , 2- . / . -.: . .

.: , 2006.

1104 .

26. - . . Գ . ϳ / . . .

.: , 2008.

566 .

27. Farrar D. E. Multicollinearity in regression analisys: the problem revisited / Farrar D. E., Glauber R. R.

Massachusets, M. I. T., 1964.

50 p.

28. Heaton J. Introduction to Neural Networks with Java, Second Edi-tion / Jeff Heaton.

St. Louis: Heaton Research, Inc., 2008.

440 p.

29. Rummelhart D. E. Learning Internal Representation by BackPropagation Errors / Rummelhart D. E., Hinton G. E., Williams R. J. // Na-ture.

1986.

No 23.

P. 533

536. . . , . .

16. ᒺ : / [. . , . . , . . , . . .]; . . . .

-: , 2007.

286 .

17. - / [³ . ., - . ., . ., . .] // .

1998.

6.

. 45

49.

18. . . Գ : . / . . - , . . .

.: , 2007.

488 .

19. 01.02.2014: , , , - , , - (. .): [ ].

: http://aub.org. ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8752&menu=104&Itemi d=112.

20. : - 25 2012 . 23 // .

2012.

16.

. 595.

21. . . - - / . . , . . // - -㳿 .

2012.

1.

. 135

160.

22. . .

/ . . // ³ - .

2012.

1.

. 26

30.

23. , : . . / [.-. , . . , . . .]; . .. .

. : , 1989.

215 .

24. Գ : . . / [ . ., . ., . ., . .].

. : , 2005.

592 .

25. . : , 2- . / . -.: . .

.: , 2006.

1104 .

26. - . . Գ . ϳ / . . .

.: , 2008.

566 .

27. Farrar D. E. Multicollinearity in regression analisys: the problem revisited / Farrar D. E., Glauber R. R.

Massachusets, M. I. T., 1964.

50 p.

28. Heaton J. Introduction to Neural Networks with Java, Second Edi-tion / Jeff Heaton.

St. Louis: Heaton Research, Inc., 2008.

440 p.

29. Rummelhart D. E. Learning Internal Representation by BackPropagation Errors / Rummelhart D. E., Hinton G. E., Williams R. J. // Na-ture.

1986.

No 23.

P. 533

536.

14, 2014, from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id= 57898 [in Ukrainian].

10. Korolova-Kazanska, O. V. (2009). Metodychnyi instrumentarii otsin- ky kredytospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz: zbirnyk nau--ײʲ ò ֲ̲ 2014, 3

30. Rummelhart D. E. Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Volume I / McClelland J. L., Rummelhart D. E., the PDP research group. ? Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

567 . References

1. Azarenkova, H. ., & Bielienkova, O. O. (2011). Reitynhove otsiniu- vannia yak metod vyznachennia kredytospromozhnosti pozychalnykiv banku. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy (Herald of University of Banking of National Bank of Ukraine), 1, 219

223 [in Ukrainian].

2. Bodianskii, E. V. (2004). Iskusstvennye neironnye seti: arkhitektury, obucheniia, primeneniia. Kharkov: TELETEKH [in Russian].

3. Bordiuh, V. V. (2008). Teoretychni osnovy otsinky kredytospromo- zhnosti pozychalnyka banku. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy (Herald of University of Banking of National Bank of Ukraine), 3, 112

115 [in Ukrainian].

4. Vasylchak, S. V., & Demus, L. R. (2012). Otsinka kredytospromozh- nosti pozychalnyka yak odyn z metodiv zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky banku. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy (Research Bulletin of the Ukrainian National Forestry University), 22 (1), 154

161 [in Ukrainian].

5. Velykoivanenko, H. I., & Trokoz, L. O. (2012). Modeliuvannia vnut- rishnikh kredytnykh reitynhiv pozychalnykiv komertsiinoho banku. Ekono- michnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats (Science Works Journal Economic Analysis), 11 (1), 313-319 [in Ukrainian].

6. Velykoivanenko, H. I., & Trokoz, L. O. (2013). Modeliuvannia kredy- tospromozhnosti pozychalnykiv komertsiinoho banku. Naukovi zapysky. Se-riia Ekonomika: zbirnyk naukovykh prats. Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia (Scientific Notes. Series Economics: research papers collection. Publishing house of the National University Os-troh Academy), 22, 137

141 [in Ukrainian].

7. Vitlinskyi, V. V. (2012). Shtuchnyi intelekt u systemi pryiniattia upravlinskykh rishen. Neiro-nechitki tekhnolohii modeliuvannia v ekonomitsi (Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics), 1, 97

118 [in Ukrainian].

8. Halasiuk, V. V., & Halasiuk, V. V. (2001). Problemy otsinky kredyto- spromozhnosti pozychalnykiv. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy (Her-ald of National Bank of Ukraine), 9, 54

57 [in Ukrainian].

9. Nationalnyi bank Ukrainy. (2014). Dodatok do Statystychnoho biuletenia Natsionalnoho banku Ukrainy. bank.gov.ua. Retrieved February 14, 2014, from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id= 57898 [in Ukrainian].

10. Korolova-Kazanska, O. V. (2009). Metodychnyi instrumentarii otsin- ky kredytospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz: zbirnyk nau-

ruary 1, 2014, from http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task= view&id=8752&menu=104&Itemid=112 [in Ukrainian].

20. Polozhennia pro poriadok formuvannia ta vykorystannia bankamy Ukrainy rezerviv dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy, zatverdzhene postanovoiu Pravlinnia Natsio- nalnoho banku Ukrainy vid 25 sichnia 2012 r. No. 23. (2012). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy (Official Herald of Ukraine), 16, stattia 595 [in Ukrainian].

21. Prytomanova, O. M., & Bilai, O. S. (2012). Neiro-nechitka model otsinky stupenia problemnosti kredytu. Neiro-nechitki tekhnolohii mode- liuvannia v ekonomitsi (Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics), 1, 135

160 [in Ukrainian]. view&id=8752&menu=104&Itemid=112 [in Ukrainian].

20. Polozhennia pro poriadok formuvannia ta vykorystannia bankamy Ukrainy rezerviv dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy, zatverdzhene postanovoiu Pravlinnia Natsio- nalnoho banku Ukrainy vid 25 sichnia 2012 r. No. 23. (2012). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy (Official Herald of Ukraine), 16, stattia 595 [in Ukrainian].

21. Prytomanova, O. M., & Bilai, O. S. (2012). Neiro-nechitka model otsinky stupenia problemnosti kredytu. Neiro-nechitki tekhnolohii mode- liuvannia v ekonomitsi (Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics), 1, 135

160 [in Ukrainian]. . . , . .

kovykh prats (Science Works Journal Economic Analysis), 4, 240-244 [in Ukrainian].

11. Vitlinskyi, V. V., Pernarivskyi, O. V., Nakonechnyi, Ya. S., & Vely- koivanenko, H. . (2000). Kredytnyi ryzyk komertsiinoho banku: Navch. posib. Kyiv: T-vo Znannia, KOO [in Ukrainian].

12. Maliar, M. M., Polishchuk, V. V. (2012). Model otsinky kredyto- spromozhnosti pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti. VostochnoEvropeiskii zhurnal peredovykh tekhnolohii (Eastern-European Journal of Modern Technologies), 3/4, 8

16 [in Ukrainian].

13. Matviychuk, A. V. (2010). Bankruptcy prediction in transforma- tional economy: discriminant and fuzzy logic approaches. Fuzzy economic review, 15/1, 21

38.

14. Matviychuk, A. V. (2011). Shtuchnyi intelekt v ekonomitsi: neironni merezhi, nechitka lohika: monohrafiia. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

15. Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy. (n.d.). smida.gov.ua. Retrieved March, 2013, from http://smida.gov.ua [in Ukrainian].

16. Yepifanov, A. O., Dekhtiar, N. A., Melnyk T. M., & Shkolnyk, I. O. (2007). Otsinka kredytospromozhnosti ta investytsiinoi pryvablyvosti subiek- tiv hospodariuvannia: Monohrafiia. Sumy: UABS NBU [in Ukrainian].

17. Vitlinskyi, V. V., Nakonechnyi, Ya. S., Pernarivskyi, O. V., & Vely- koivanenko, H. I. (1998). Pohlyblenyi kilkisnyi analiz kredytospromozhnosti pozychalnyka yak zasib znyzhennia kredytnoho ryzyku. Bankivska sprava (Banking), 6, 45

49 [in Ukrainian].

18. Podolska, V. O., & Yarish, O. V. (2007). Finansovyi analiz: Navch. Posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

19. Asotsiatsiia Ukrainskykh bankiv. (2014). Pokaznyky diialnosti bankiv za stanom na 01.02.2014: finansovyi rezultat, depozyty yurydychnykh osib, depozyty fizychnykh osib, struktura kredytno-investytsiinoho portfeliu, aktyvy ta zoboviazannia, kapital bankiv (mln. hrn.). Retrieved Feb-ruary 1, 2014, from http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task= view&id=8752&menu=104&Itemid=112 [in Ukrainian].

20. Polozhennia pro poriadok formuvannia ta vykorystannia bankamy Ukrainy rezerviv dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy, zatverdzhene postanovoiu Pravlinnia Natsio- nalnoho banku Ukrainy vid 25 sichnia 2012 r. No. 23. (2012). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy (Official Herald of Ukraine), 16, stattia 595 [in Ukrainian].

21. Prytomanova, O. M., & Bilai, O. S. (2012). Neiro-nechitka model otsinky stupenia problemnosti kredytu. Neiro-nechitki tekhnolohii mode- liuvannia v ekonomitsi (Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics), 1, 135

160 [in Ukrainian].

-ײʲ ò ֲ̲ 2014, 3

22. Tereshchenko, O. O. (2012). Novi pidkhody do otsinky kredytospro- mozhnosti pozychalnykiv-yurydychnykh osib. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy (Herald of the National Bank of Ukraine), 1, 26

30 [in Ukrainian].

23. Kim, Dzh.-O., Miuller, Ch. U., Klekka, U. R., Oldenderfer, O. S., & Bleshvild, R. K. (1989). Faktornyi, diskriminantnyi i klasternyi analiz. Mos-kva: Finansy i statistika [in Russian].

24. Bilyk, M. D., Pavlovska, O. V., Prytuliak, N. M., Nevmerzhytska, N. Yu. (2005). Finansovyi analiz: Navch. Posib. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

25. Haykin, S. (1998). Neural Networks

A Comprehensive Founda-tion, Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall.

26. Tsal-Tsalko, Yu. S. (2008). Finansovyi analiz. Pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

27. Farrar, D. E, & Glauber, R. R. (1964). Multicollinearity in regression analisys: the problem revisited. Massachusets: M.I.T.

28. Heaton, J. (2008). Introduction to Neural Networks with Java (2nd ed.) St. Louis: Heaton Research.

29. Rummelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning Internal Representation by Back-Propagation Errors. Nature, 23, 533

536.

30. Rummelhart, D. E., McClelland, J. L., & the PDP research group. (1986). Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Volume I. Cambridge, MA: MIT Press. 10.02.2014

336


<   i   >
Ii i:
2. ֲ Ͳ -ײ
3. ֲ Ͳ -ײ

2.
Ҳ Ѳ ² ̲ ˲
2. ײ Բֲ Ҳ
ײ Բֲ Ҳ
3. -ֲ ˲ Բί ҲҲ ʲί
2. -ֲ ˲ Բί ҲҲ ʲί
i

̳ ԳԳ

Posibniki