Posibniki.com.uaСтатистикаКількісний аналіз та моделювання аграрних ринків 13.6. МОДЕЛЬ АГРАРНИХ РИНКІВ ТА ПЛАНУВАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

13.6. МОДЕЛЬ АГРАРНИХ РИНКІВ ТА ПЛАНУВАННЯ


 

Одним із ключових компонентів успіху економічного аналізу є необхідність передбачати події. У більшості випадків політики кажуть, що їм потрібна відповідь на питання протягом замалих для аналізу проміжків часу. «Мені потрібно це на вчора» — є найбільш поширеним проханням. Тому варто усвідомлювати, що процес прийняття рішень в уряді часто не залишає достатнього часу для повного аналізу. Підготовка передбачає застосування гнучких методів ( тобто таких, що виконуються з різним ступенем завершеності) та збору заздалегідь на постійній основі необхідних даних . Отже основним моментом, є вибір невеликої кількісті гнучких методів, виконання збору даних та аналіз до того, як надійде запит на такий аналіз.

 

Нами не ставиться мета запропонувати ідеальний набір методів, які можна використовувати для будьякого дослідження аграрних ринків. Розподіл політичної відповідальності значно відрізняється між країнами, що робить таке завдання просто не практичним. Натомість, основна ідея полягає в тому, щоб показати, як аналіз за допомогою МАР може бути інтегральною частиною аналізу трьох типів аграрної політики: цінової політики, проектів державних інвестицій та розподілу державних коштів на наукові дослідження й розвиток. Зазвичай політики хочуть знати, як цінова аграрна політика впливає на доходи аграрних підприємств, куди потрібно інвестувати державні кошти або чому державні кошти потрібно витрачати на одні науковоприкладні дослідження, а не на інші. МАР може допомогти з визначенням плану на проведення таких науковоприкладних досліджень.

 

13.6.1. МАР та аналіз цінової політики

 

Політика запроваджуються з метою реалізації певних змін. Але щоб виміряти зміни , потрібно знати теперішню ситуацію та дещо розуміти про те, як ситуація змінювалась протягом недавнього минулого. Для аналізу цінової політики МАР забезпечує першу з цих потреб. Перше завдання, що виконує МАР, — це показати величину впливу політики та провалів ринку на рівні доходів і витрат виробників у певний базовий рік. Метод МАР спеціально створений для того, щоб дати можливість чітко продемонструвати політикам та уряду плив аграрної та макроекономічної політик.

 

Для аналізу цінової політики МАР емпірично демонструє взаємозв’язок між різними політиками та ринковими провалами, що змушують приватні ціни відрізнятись від своїх суспільних значень. МАР дає можливість розрахувати конкурентоспроможність (приватні прибутки), і вона показує, як змінюються прибутки залежно від зміни політики. Щоб мати можливість порівнювати цілі ефективності з цілями неефективності, потрібно кваліфікувати результати МАР. В ідеальному варіанті, для того щоб відстежити еволюцію політичних впливів, потрібно побудувати МАР для всіх основних систем, по одній на півроку , протягом п’ятнадцятидвадцяти років. Через брак даних майже для всіх країн ця мета недосяжна. Як часткову заміну, можна побудувати графіки цінової політики максимум для двох декад. Ці графіки будуються окремо, використовуючи річні дані для основної аграрної продукції та вхідних ресурсів. Кожен графік показує внутрішню оптову ціну на продукцію (або вхідний ресурс ), співставну світову ціну (cif для імпорту та fob — для експорту), та ціни внутрішньої політики (мінімальні виробничі ціни та максимальні споживчі ціни), якщо такі існують. Графіки дають візуальну інтерпретацію недавньої історії цінової політики та інформативно доповнюють матриці МАР, побудовані для одного або двох останніх років. Коректні сучасні МАР та графіки цінової політики, отже, є двома необхідними порціями базової інформації, потрібної для аналізу цінової політики.

 

13.6.2. МАР та аналіз інвестиційної політики

 

Якщо побудовано МАР для основних агарних систем країни, то ці моделі також можуть надати допомогу в процесі розподілу державних інвестицій в аграрному секторі. МАР показує рівень ефективності (суспільну прибутковість, або Н) кожної аграрної системи. Розрахунок коефіцієнта суспільних витрат на внутрішні ресурси (DRC) дає можливість порівняти ефективність багатьох системам, що виробляють різну продукцію. Коефіцієнт DRC дає корисну інформацію для інвестиційного планування.

 

Отже, оцінка альтернативних інвестиційних проектів, може використовувати результати МАР для визначення суспільно прибуткових систем та систем , створених політикою підтримки. Аналіз проекту складається з обережної зміни інформації або технічних коефіцієнтів та порівнювання дисконтованих потоків витрат і доходів. Основною проблемою є те, що критичні параметри аналізу — світові ціни, ціни на ресурси та технології — можуть змінюватись у майбутньому. Такі зміни також потрібно враховувати в аналізі проекту.

 

13.6.3. МАР та аналіз політики стосовно аграрних наукових досліджень і освіти

 

Аналогічна ситуація виникає з аналізом державних витрат на аграрні наукові дослідження та освіту. Майже всі зазначені витрати спрямовуються на покращання врожайності культур або зменшення потреб у вхідних ресурсах, таким чином збільшуючи прибутки існуючих аграрних систем. Але не достатньо знати, що поліпшені технології зменшать витрати системи. Головним моментом у виборі системи, що заслуговує на увагу, є інформація про відносну суспільну прибутковість усіх систем, для яких можливо вдосконалити технологію. У випадку, коли технологічна зміна просто компенсує існуючі негативні суспільні прибутки, вона не має суспільних вигод. Додатковий аналіз містить прогноз зміни світових цін на продукцію та цін на ресурси разом з технологічними змінами, які виникають унаслідок виконання аграрних науковоприкладних досліджень, оскільки нові технології будуть використовуватись у майбутньому за інших економічних умов.

 

МАР демонструє, наскільки успішно функціонують існуючі системи. Тому необхідні технологічні зміни (підвищення продуктивності або зменшення витрат) для збільшення приватних і суспільних прибутків можна визначити відносно певної відправної точки. Цілі ефективності та неефективності слід оцінювати окремо, особливо якщо потенційні технології розробляються для систем, які починають зі значними суспільними збитками.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
13.9. ІЛЮСТРАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ЗАПИСКИ
Розділ 14. ПРАКТИКА АНАЛІЗУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
14.2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
14.3. ЗВЯЗКИ МІЖ МАКРОЕКОНОМІЧНОЮ ТА АГРАРНОЮ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКАМИ
14.4. МОДЕЛЬ АГРАРНИХ РИНКІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki