< Попередня  Змiст  Наступна >

Кучеренко О. В.


Аспірант,

Одеський національний економічний університет, Україна Kucherenko O. V. Postgraduate student Odessa national economic university, Ukraine

ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІІ В УКРАЇНІ ESTIMATION OF THE PRODUCTION AND EXPORT OF SUNFLOWER OIL IN UKRAINE

Анотація. Проведено оцінку виробництва та експорту соняшникової олії в Україні. Розглянуто прогнози можливого збільпереробки соняшника.

шення вирощування соняшнику та виробничих потужностей з flower growing and production facilities for processing sun-

Ключові слова: олійно-жировий комплекс, Асоціація «Укроліяпром», виробничі потужності, експортний потенціал Abstract.The estimation of the production and export of sun-flower oil in Ukraine. Considered forecasts possible increase sun-flower. Key words: Oil-fat complex; as-sociation Ukroliyaprom; production capacity; export potential

конання бізнес-процесів ми маємо справу з процесами реінжинірингу цих бізнес-процесів, за випадку удосконалення організаційної структури має місце організаційна реструктуризація, а за зміни вже організаційно-правової форми підприємства має місце організаційне реформування цього підприємства.

Олійно-жирова галузь України протягом останніх років демонструє одні з найвищих темпів виробництва продукції в порівнянні з іншими галузями харчової промисловості.

Найбільші олійно-жирові підприємства України входять до складу асоціації «Укроліяпром». Станом на 01.05.2014 р. підприємствами асоціації охоплено понад 90 % вітчизняного виробництва рослинних олій, понад 80 % виробництва маргаринової продукції та близько 40 % виробництва майонезу.

Збільшення обсягів виробництва продукції олійно-жирової галузі, перш за все, пов’язано з підвищеним попитом на рослинну олію як на внутрішньому, так і на світовому ринку.

Олійно-жирова галузь — інвестиційно приваблива, в її розвиток спрямовуються значні інвестиції як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. Інвестиції спрямовуються в реконструкцію діючих і будівництво нових заводів. Потужності з переробки олійної сировини в Україні збільшилися з 2,4 млн т у 1998 році до 14 млн т у 2013 або в 5,3 разу, а використання потужностей за цей період збільшилось з 30 % до 85 %. За прогнозами асоціації «Укроліяпром» у 2014 році виробництво соняшнику збільшиться до 11,6 млн т, а виробничі потужності зростуть до 15 млн т (табл. 1).

Оцінюючи тенденції виробництва олії соняшникової нерафінованої в Україні на протязі 2005

—2014 рр., можна констатувати значне збільшення виробництва.

Таблиця 1

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ

ПО ПЕРЕРОБЦІ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ

В УКРАЇНІ В 1998

—2014 рр., млн т*

Показники Роки
199819992000200820092010201120122013 2014 прогноз
1. Виробництво соняшнику 2,42,53,356,57,27.28,411,111,6

— у % до попереднього року х104.2132,0151,5130,0110,7100116,7132.1104,5

2. Потужності по переробці 2,833,464,77,259,711,1121415
— у % до попереднього року х107.1115,3135,8154,3133,8114,4108.1116,6107,1

*

Таблиця побудована автором за даними Укроліяпрому та Держстату України [1, с. 74; 7]

У 2013 році по відношенню до 2005 року виробництво зросло в 2,37 разу (табл. 2).

Таблиця 2

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ

СОНЯШНИКОВОЇ НЕРАФІНОВАНОЇ В УКРАЇНІ

У 2005

—2014 рр., тис. т* *

Таблиця побудована автором за даними Укроліяпрому та Держстату України [1, с.27; 3; 7].

Таблиця побудована автором за даними Укроліяпрому та Держстату України [1, с.27; 3; 7].

За прогнозом USDA, частка України у світовому виробництві соняшникової олії в 2013/14 МР становитиме 29,38 %. Тобто, можемо констатувати тенденцію до значного збільшення виробництва соняшникової олії в Україні в подовж останніх років [4].

Україна також є безумовним лідером серед експортерів соняшникової олії, займаючи більше 50 % світового експорту (при внутрішньому споживанні 400—450 тис. т, експорт в останні роки становить більше 3,0 млн т).

У 2011/12 маркетинговому році Україна стала головним експортером соняшникової олії в світі і в структурі світового експорту її частка перевищила 55 %, це 2,7 млн т. У 2012/2013 МР Україна експортувала 3,47 млн т соняшникової олії. Прогнозується, що експорт у 2013/2014 МР досягне 4,1 млн. т — це 57,7 % у структурі світового експорту соняшникової олії (рис. 1) [6].

Майбутнє підприємств експортно-орієнтованого олійножирового комплексу України, на наш погляд, у значній мірі буде

Рис. 1. Динаміка експорту рослинної олії Україною, млн. т

Проведене дослідження демонструє існуючі тенденції збільшення виробництва та експорту соняшникової олії в Україні, зростання вирощування соняшнику та збільшення переробного потенціалу за рахунок розширення діючих потужностей і будівництва нових заводів, збереження незначних обсягів експорту соняшника за рахунок державних важелів впливу на експортерів насіння.

Література

1. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики України. — К.: ТОВ «Август Трейд», 2012. — 560 с.

2. Про соціально-економічне становище України за 2013 року: Статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2014.

— 236 с.

3. Про соціально-економічне становище України за січень-червень 2014 року. — К.: Державна служба статистики України, 2012.

— 84 с.

4. Новини України та світу // УКРІНФОРМ [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr.

5. Україна у цифрах 2013: Статистичний збірник / Державна служба статистики України, 2014.

— 239 с.

6. Розвиток Української олійно-жирової промисловості / Асоціація Укроліяпром [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. ukroilprom.org.ua/.

7. Информационно-аналитическое агентство «Союз Информ» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.souz-inform.com.ua.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Ліщинська Вікторія Україна Lіshchynska Victoria, Lecturer, «Kyiv National Economic University named after V.Getman», Ukraine Валеріївна, ст.викладач, «Київський національний економічний університет
УБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІМПЕРАТИВ
Мазур Володимир Степанович, к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму та біснесу, Тернопільський національний економічний універсиет УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ
Марченко Максим Михайлович, к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна Marchenko Maksym, PhD, associate professor, Kyiv National Economic
Мельник О. В., ст. викл. кафедри стратегії підприємства ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Melnyk Oksana, senior Lecturer Enterprise Strategy Department SHEE «Vadym Hetman Kyiv National
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki