Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаКовшун Наталія Едуардівна, к.е.н., доцент,


< Попередня  Змiст  Наступна >

Ковшун Наталія Едуардівна, к.е.н., доцент,


Національний університет водного господарства і природокористування, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОЕТКІВ

Анотація. При формуванні галузевого портфелю інвестиційKovshun Natalia, Ph.D., Associate Professor, National University of Water Management and Nature Resources Use, Ukraine EVOLUTION ANALYSE THE EFFECTIVENESS OF PROJECTS Summary. With the formation of the industry portfolio of invest-

них проектів доцільно враховувати не лише традиційні ment projects it is advisable to consider not only traditional

Ключові слова: інвестиційна надійність, зовнішні характеристики, внутрішні характеристики інвестиційної надійності performance, but also to study the state of the industry and in-dividual enterprises. Key words:investment safety, external characteristics, internal characteristics of investment safety

існуючих СЕЗ і ТПР в Україні щодо поновлення їх діяльності у новому форматі з урахуванням світового досвіду спеціальних режимів інвестиційної діяльності. Термін дії СЕЗ передбачався СЕЗ по 60 років, а ТПР на 30 років, однак на даний час вважаємо доцільним обмежитися одним з двох видів і середньостроковим періодом. З метою визначення концептуальних засад щодо відновлення СЕЗ/ТПР має стати оновлення законодавчої бази їх функціонування. Історичний досвід засвідчив, що інвесторами доцільно надавати такі пільги:

В умовах дефіцитності інвестиційних ресурсів актуальним завданням є розробка та наукове обґрунтування методикоалгоритмічних та організаційних засобів аналізу і відбору проектів на основі комплексної діагностики галузі з наступним упровадженням основних положень дослідження в практику управління.

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є використання аналітичної моделі, яка дозволяє знизити рівень несистематичного ризику інвестиційних проектів в окремій галузі на етапі попереднього їх відбору до складу інвестиційної програми. Такий підхід викликаний потребою достовірного врахування не лише комерційних характеристик проектів, але й їх впливу на надійність функціонування підприємства-замовника проекту та галузі в цілому. Переважна більшість методик оцінки проектів пропонує традиційний набір інвестиційних параметрів, що не задовольняє потребам комплексності оцінки, частина — не враховує специфіки інвестування конкретної галузі. Зазначені недоліки може подолати відбір проектів на основі загальної інвестиційної надійності, що передбачає суттєве розширення і комбінування існуючих критеріїв. Цільова функція загальної інвестиційної надійності формується на основі зовнішніх і внутрішніх характеристик, зміст яких приведено в табл. 1 і 2. Наведені показники не є остаточно визначеними, їх склад може змінюватись залежно від галузі, де реалізується проект, пріоритетах інвестора, стану підприємства та галузі в цілому, виду проекту тощо. Важливим завданням є також визначення вагомості кожного чинника у цільовій функції загальної інвестиційної привабливості. При формуванні математичної моделі запропонованого підходу обґрунтування потребуватимуть також можливі обмеження та оптимальні значення вказаних характеристик.

У цілому, запропонована модель формування інвестиційних пріоритетів є засобом практичної комплексної діагностики інвестиційних проектів, що забезпечить вдосконалення обсягів і структури інвестицій в окремій галузі.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Колот В. М., профессор, к.э.н., кафедра экономики предприятий КНЭУ имени Вадима Гетьмана Kolot Volodymyr, Professor, philosophic doctor, Enterprises economics department, KNEU named after V. Hetman
ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНОЇ ЄМНОСТІ PARADIGM BUDGET CAPACITY
ТРИСПРЯМОВАНІСТЬ РЕОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ POLYORIENTATION REORGANIZATION PROCESSES ON ENTERPRISES
Кучеренко О. В.
Литвиненко Т. М., к.е.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ Анотація. Переважна більшість
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki