Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціКОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НАРАХУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ У ПІДПРИЄМСТВА ПРИ АНУЛЮВАННІ ПДВ-РЕЄСТРАЦІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НАРАХУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ У ПІДПРИЄМСТВА ПРИ АНУЛЮВАННІ ПДВ-РЕЄСТРАЦІЇ


ситуації, інвестиційної стратегії страховика та його фінансовогостану та ступеня ризику інвестиційних проектів. На цьому етапірекомендуємо суб’єктам внутрішнього контролю в ході здійснення попереднього та поточного контролю звернути окремуувагу на: відповідність термінів дії договорів страхування та термінів інвестування з метою мінімізації страхових ризиків, оцінку відповідності ступеня ризику та доходності від розміщеннястрахових резервів в певні види активів для визначення оптимальної структури портфелю інвестицій, що може бути використане управлінським персоналом для підвищення ефективностіуправління розміщенням страхових резервів;

Однією з особливостей ведення національного бізнесу є такийфакт: підприємство зареєстроване за одною юридичною адресою,а де-факто веде бізнес за іншою адресою. Вказана ситуація небезпечна для підприємства тим, що у випадку перевірки представниками ДПА, податкової міліції, платника за його юридичноюадресою та відсутності його там, компетентний орган складаєвідповідний документ - Рішення про анулювання реєстрація платника податку на додану вартість. Підприємство, яке працює назагальній системі оподаткування, та є платником ПДВ втрачаєсвідоцтво платника такого податку, тобто його реєстрація як платника ПДВ скасовується. Вказана ситуація є критичною для підприємства, та має низку негативних наслідків.

З моменту анулювання реєстрації особи як платника податкутака особа позбавляється права на віднесення сум податку доподаткового кредиту, виписку податкових накладних (п.184.5ПКУ). Це призводить до того, що контрагентам

—покупцям невигідно співпрацювати з підприємством-постачальником, яке неможе надати податковий кредит. Тобто підприємство втрачаєсвоїх покупців, знижується товарообіг та прибуток. До того жпідприємство повинно визначити та сплатити в бюджет податкове зобов’язання.

Підприємства, які мають певні суми грошових коштів від реалізації продукції, товарів, намагаються вкладати їх у сировину,товари, основні засоби, щоб максимально уникнути негативноговпливу зміну курсу іноземних валют та інших факторів. Такимчином у підприємства на момент ПДВ-анулювання може матесуттєві запаси. У разі анулювання реєстрації платника податку надодану вартість правила обліку ПДВ визначає п.184.7 ПКУ. Асаме, якщо товари, послуги, необоротні активи, суми податку пояких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської

УДК 657Пустовіт Г.В.,к.е.н., доцент, доцент кафедрибухгалтерського обліку,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Отже, при анулюванні ПДВ-реєстрації податкові зобов’язаннявизначаються відповідно до товарів, послуг, необоротних активів, суми ПДВ по яким були включені до складу податковогокредиту та які не були використані у оподатковуваних операціяхв межах господарської діяльності платника податку. Щодо товарів (необоротних активів, послуг) то норма закону охоплює нетільки ті активи, які були у платника на кінець звітного періоду, ай вартість активів, послуг передплачених постачальникам, які щене отримані, але по яких вже отриманий податковий кредит. Тобто під нарахування податкового зобов’язання підпадає дебіторська заборгованість. Разом з тим норма закону передбачає виключення з спискуоподаткованих активів таких, за якими отримана платником передоплата та відповідно були відображені податкові зобов’язанняз ПДВ. Оскільки вони вже не можуть вважатися такими, які небули використані у оподатковуваних операціях.

Окремі особливості є при оподаткуванні послуг. Так, на відміну від активів для відображення послуг немає окремого рахунку. Вони включаються до складу запасів ( ТЗВ), необоротних активів ( послуги з монтажу, доставки), або до складу іншихвитрат.

Після визначення переліку активів, послуг по яких буде нарахований податковий кредит платнику треба визначитися з звичайною ціною що до кожного об’єкту. Як було зазначено,сумаподаткових зобов’язань з ПДВ розраховується саме виходячи іззвичайних цін на товари, послуги та необоротні активи, при визначенні яких застосовують норми п. 39 ПКУ.

Облікова ціна на товари, послуги, необоротні активи (за залишковою вартістю) може суттєво відрізнятися від звичайної цінина дату анулювання ПДВ-реєстрації. У теперішніх умовах зростання інфляції, коливання курсу іноземної валюти податковийкредит буде не співпадати, а іноді бути менший за нарахованеподаткове зобов’язання. При чому таке зобов’язання треба бутисплатити до бюджету у встановлений термін реальними грошима. Відображення нарахованого податкового зобов’язання в бухгалтерському обліку не має однозначного трактування. Так Міні-

діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації якплатника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах. Сума податкових зобов’язань визначається виходячи із звичайної цінитаких товарів, послуг чи необоротних активів.

Спеціалістами також запропонований другий варіант відображення податкового зобов’язання нарахованого при анулюванніПДВ-реєстрації:

Дт 949 «Інші втрати операційної діяльності»

Кт 641 « Розрахунки за податками»

В кінці звітного періоду податкове зобов’язання списується назменшення фінансового результату підприємства.

Дт 791 «Фінансові результати від звичайної діяльності»

Кт 949 «Інші втрати операційної діяльності»

Тобто якщо підприємство й працювало прибутково, списанена фінансовий результат, а значить за рахунок прибутку підприємства податкове зобов’язання з ПДВ погіршить його фінансовіпоказники.УДК 657.1:346.12Романчук К. В.,д.е.н., професор кафедри обліку і адиту, Житомирський державний технологічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАЛАГОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ЯК ТРИЄДИНА ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki