Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядРозділ 5 ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ОЦІНКИ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 5.1. Організація інспектування діяльності банків


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 5 ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ОЦІНКИ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 5.1. Організація інспектування діяльності банків


Одночасно з попереднім контролем органи банківського нагляду здійснюють поточний контроль за діяльністю банків України шляхом інспектування банків та їхніх установ. Тому інспектування можна назвати третім етапом банківського нагляду.

Інспектування це перевірка діяльності комерційного банку з виїздом на місце на підставі вивчення та аналізу первинної документації, зіставлення її з даними звітності, яка подається до Національного банку України в межах нагляду.

Мета інспектування — контроль за діяльністю комерційних банків щодо дотримання ними законодавства та нормативних актів НБУ, спрямований на забезпечення стабільності роботи всієї банківської системи, захист інтересів вкладників та кредиторів банку, а також економічних інтересів держави.

Якщо безвиїзний контроль може забезпечити «кількісний» аналіз фінансового стану, то механізм проведення «якісного» аналізу процесу управління ризиком може бути здійснений тільки виїзним інспектуванням.

Інспектування доповнює проведену роботу внутрішніх і зовнішніх аудиторів та деякою мірою спирається на неї. Зовнішні аудитори залучаються керівництвом задля впевненості в тому, що бухгалтерські й інші записи та проводки відповідають вимогам, і в тому, що фінансові звіти правильно відтворюють фінансовий стан установи. Внутрішні аудитори, з іншого боку, несуть відповідальність за оцінку системи внутрішнього контролю та інформаційної системи управління.

Разом з тим інспектування не замінює й не дублює різні форми контролю за діяльністю банку. Воно зосереджується на оцінюванні реального фінансового стану банку та виявляє недоліки й порушення, яких припустився банк у своїй діяльності.

До вимог поточного контролю належить:

  • проведення яккомплексних, такітематичних перевірокбанків; • визначення мети, засобів та методів перевірки діяльності банків на місці;
  • надання керівництву банків консультацій щодо поліпшення діяльності за результатами проведених інспекцій;
  • застосування санкцій до банків, які порушили чинне законодавство та нормативні акти НБУ;
  • прийняття рішень за результатами інспекцій банків та систематичне інформування Правління Національного банку про стан банківської системи України.


Поточний контроль проводить Департамент безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок. Він гарантує, що всі комерційні банки, які здійснюють свою діяльність на основі ліцензії, мають:

  • компетентний контрольний орган та керівні органи, що усвідомлюють свою відповідальність і планують на довгостроковий період безпеку та беззбитковість банку;
  • ефективну практику управління, зокрема систему фінансового та внутрішнього контролю, підкріплену відповідними аудиторськими функціями;
  • стабільну практику оцінювання активів та ведення бухгалтерського обліку;
  • надійні стандарти визначення достатності капіталу та достатньої ліквідності;
  • відповідальну життєздатну та конкурентну позицію на ринку, яка ґрунтується на підтримці високої прибутковості, необхідної для компенсації непередбачуваних збитків.

Першочерговим завданням інспекційних перевірок є перевірка достовірності інформації, наданої банками у звітах, та оцінювання спроможності керівництва банків підтримувати відповідні положення, механізми і процедури.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Порядок складання планів інспектування
5.3. Порядок проведення інспекційних перевірок
5.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS. Права та обов’язки інспекторів
5.4.1. Критерії оцінювання компонентів рейтингової системи Достатність капіталу
Якість активів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki