< Попередня  Змiст  Наступна >

Григор’єва Людмила


Володимирівна, Hryhorieva Liudmyla, к.е.н., доцент,

Хмельницький національний університет, Україна Ph.D in Economics, Associate Professor, Khmelnitsky National University, Ukraine

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ FEATURE OF COMPETITION IN INTERNET MARKETING

Анотація. Проаналізовано важливість наявності веб-сайту підприємства як необхідної Summary. Analyzed the impor-tance of availability of website as a necessary condition for the

репутація підприємства формується під впливом партнерських відносин з клієнтами та залежить від топ-менеджменту (про що зазначають 75 % респондентів). Ще вагомішою визнається роль клієнтів у набутті певної ринкової позиції, про що зазначають 81 % опитаних.

умови успішного просування successful promotion of their Ключові слова: електронна комерція, Інтернет-маркетинг, Key words:marketing, competi

По-перше, комерційний успіх забезпечують використання pull-моделі. Істотною є не технічна складова pull-технології, а саме маркетингова [1]. При цьому основні зусилля спрямовані на таке залучення клієнтів, коли вони самі знаходять інформацію про підприємство, самі переходять на сайт і заохочуються до підписки на контент. Тепер для сайту куди важливіше мати постійну клієнтську базу, яка б стежила за оновленнями вітрини, ділилася інформацією і рекомендувала «Улюблений Інтернетмагазин» всім своїм друзям і родичам. Відбувається якась корекція свідомості сучасної людини, він «еволюціонує» зі звичайного користувача мережі, споживаючого тільки інформацію без здійснення подальшої транзакції, у, спершу, обережного, а потім і зовсім активного онлайн-покупця товарів.

продукції на ринку. Враховуючи особливості сучасної маркетингової діяльності електронної комерції зокрема, здійснено групування особливостей конкуренції в Інтернет-маркетингу. конкуренція products in the market. Consid-ering the features of modern marketing, ecommerce in par-ticular, are classified feature of competition in internet market-ing. ecommerce, internet tion Інформація є основною умовою успіху в електронній комерції. Для сучасної людини присутність підприємства у глобальній інформаційній мережі є ознакою реальності. Пропозиція з віртуальної перетворюється у реальну, коли покупець може отримати інформацію про саму компанію, ціну, порівняти характеристики обраного товару з подібними. Важливими є можливість зважити всі «за/проти» та економія часу на пошук оптимального співвідношення «ціна/якість». Сучасний покупець прекрасно розуміє, що у процесі ціноутворення у вартість товару зі звичайного фізичного магазину входить: собівартість, закладений відсоток на прибуток, витрати на оренду приміщення, послуги численного персоналу, податок на додану вартість тощо. Звідси і відповідна ціна, яка, зазвичай, перевищує вартість аналогічного товару з Інтернетмагазину. Тому покупцям постійно доводиться подумки зважувати в голові обидва варіанти місця покупки бажаного продукту. І, як показує практика, все частіше шальки терезів тяжіють у бік Інтернет-магазину. Інтернет є відкритим середовищем, тому процес конкуренції не може бути обмежений ні у часі, ні у кількості продавців. Спробуймо згрупувати особливості конкуренції в Інтернетмаркетингу, спираючись на останні тенденції його розвитку.

По-друге, успішність просування визначається не тільки бюджетом. Інтернет дає можливість широко застосовувати соціальні комунікації. Це дозволяє невеликим компаніям з мінімальним стартовим капіталом утримувати та розширювати клієнтську базу. Найяскравішим прикладом є просування у соціальних мережах і на форумах. В Інтернет реальності актуальність, гнучкість і своєчасність інформації вагоміші за власне рекламний бюджет, оскільки дають можливість швидко реагувати на ситуацію.

По-третє, низька вартість Інтернет-каналу продажів дає змогу зменшувати ціну. Це відбувається за рахунок автоматизації та оптимізації процесу реалізації, можлива відсутність торгових площ і найманих працівників. Сайт може одночасно працювати з десятками покупців, жодний продавець у магазині не здатен забезпечити таку результативність обслуговування. Чим краще працює система електронного продажу, тим зручніше для покупців сайт, тим більше він витримує навантаження. Логістичну функцію можна передати транспортній компанії з розгалуженою регіональною мережею, що дозволить охопити нові оффлайн недосяжні ринки.

По-четверте, конкуренція відбувається не тільки всередині країни, а й із закордонними сайтами. У 2013 році на «eBay», «Amazon», «TaoBao» та інших торгових точках купували понад чверть вітчизняних Інтернет-користувачів. Учасники ринку вважають, що популярність закордонних ресурсів зростатиме, що спричинить до жорсткішої конкуренції на українському ринку [2].

По-п’яте, низька імовірність монополізації ринку електронної комерції. Зважаючи на те, що всі діючі гравці в Інтернетмаркетингу знаходяться в одному місці, тобто в Інтернет, монополізації не буде і бути не може. Новому гравцю легко вийти на ринок, маючи надійного постачальника та прийнятний рівень ціни. Завоювання чужих клієнтів спрощується до одного кліка, що дозволяє збільшувати оберти без збільшення ресурсів. Здійснювати конкурентну розвідку дозволяють виявлення, моніторинг та аналіз конкурентів. Можна використовувати як платні, так і безкоштовні спеціальні інструменти вивчення конкурентів, аналізуючи інформацію по зворотному пошуку. Паралельно зі збільшенням кількості Інтернет користувачів росте і кількість вебресурсів, що пропонують ті чи ті товари та послуги.

Література

1. Whatis.com // Pull marketing. — Режим доступу: http://whatis. techtarget.com/definition/pull-marketing.

2. Перекосова Д. Конкуренция отечественных и зарубежных интернет-магазинов возрастает. [Електронний ресурс] / Дарья Перекосова // Голос Столицы. — 2014. 17 января. — Режим доступу: http://newsradio. com.ua/rus /2014 _01 _17/Konkurencija-otechestvennih-i-zarubezhnih-internet-magazinov-vozrastaet/. УДК 338.23 e-mail: guseva_irunya@mail.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Давидова К. В.,Davydova Кaterina, аспірантка кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Postgraduate student at department
Долгова Людмила Іванівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Україна, Dolgova Lyudmila, Master of Economic Science Associate Professor of
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА КОСМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
Земцова К. А., аспірант, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТІЙКІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki