Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаГаприндашвілі Б. В., аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна Haprindashvili Boris, graduate student department of banking The Kyiv National


< Попередня  Змiст  Наступна >

Гаприндашвілі Б. В., аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна Haprindashvili Boris, graduate student department of banking The Kyiv National


Сучасні процеси розвитку економіки України та перехід до інноваційних шляхів модернізації економічної системи потребує вирішення ряду питань, серед яких одне з пріоритетних місць займає енергозбереження. Нинішній стан енергетичного сектору і промислового споживання електроенергії не дозволяє сумніватися у задовільному стані енергетичного балансу України. Імпортовані енергоносії складають значну частку в його структурі, що ставить під загрозу не тільки економічний розвиток, але й енергетичну безпеку України, а зважаючи на події поточного 2014 року цим фактом не можна знехтувати. Програми багатьох Українських урядів визначали, що стратегічною метою перетворень в енергетичному секторі є підвищення енергоефективності економіки в цілому. Це дало поштовх до розробки наукових підходів, визначення сутності енергоефективності та енергозбереження як складової попередньої в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки.

В умовах залежності від імпортованого російського блакитного палива, перш за все необхідні заходи з диверсифікації джерел

УДК: 336.77 e-mail:bora1050@mail.ru

Саме для цього наша країна використовує фінансову і технічну допомогу ЄС і міжнародних фінансових організацій і фондів, кредити зарубіжних банків, а також інвестиції різних інвесторів. Проте іноземні інвестиції можуть бути ризиком для національного багатства і втягнути в залежність від іноземного капіталу, а значить доцільніше залучати кредити, що дозволить зберегти власність і підвищити рівень кредитної відповідальності.

Найбільшими кредиторами енергозберігаючих проектів є міжнародні фінансові інститути групи Всесвітнього банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Північний інвестиційний банк, Німецький банк розвитку, Фонд чистих технологій. Позики від цих організацій використовуються у напрямках удосконалення використання енергії та фінансування будування об’єктів поновлювальної енергетики.

Усі проекти, які кредитуються у рамках програми з енергоефективності, проходять процес еколого-економічного аналізу з використанням процедур зазначених у Рамковому документі з екологічної оцінки. Даний документ має на меті надання особам, відповідальним за оцінку рентабельності проектів, прості декілька рівневі процедури для забезпечення привабливості проекту з різних сторін [2].

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері кредитування проводиться через вітчизняні комерційні банки, які інколи працюють далеко не на національному ентузіазмі. Концептуальна невизначеність і низький рівень організаційно-економічної роботи в енергетичній сфері перешкоджають українським підприємствам налагодити плідну співпрацю з іншими країнами і конкурувати на світових ринках.

Реалізація енергозберігаючих проектів на промислових підприємствах України дозволить підвищити конкурентоспроможність економіки, відновити виробництво та створити додаткові робочі місця. Має сенс скористатися зарубіжним досвідом, але перш за все потрібно визначитись з основним напрямом зовнішньополітичної діяльності, так як багатовекторність є неадекватною реакцією на виклики сучасності. Проте й зводити все до політики «Захід чи Росія» також не варто. Усі рішення мають бути

надходження паливно-енергетичних ресурсів, альтернативні та відновлювальні джерела енергії повинні розглядати як ключовий фактор. На користь цього аргументу виступає прийнята Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки [1].

Література

1. Alliance to Save Energy [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ase.org/resources/scalingenergy-efficiency-programs-measurement-challenge.

2. Веб-сторінка Світового банку для Проекту по енергоефективності в Україні. УДК 65.016 e-mail sgarbuz@i.ua

http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P096586&th eSitePK=3319376&piPK=64712367&pagePK=64283627&menuPK=33238 60&Type=Overview.eSitePK=3319376&piPK=64712367&pagePK=64283627&menuPK=33238 60&Type=Overview.60&Type=Overview.http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P096586&th eSitePK=3319376&piPK=64712367&pagePK=64283627&menuPK=33238 60&Type=Overview.

Гарбуз Світлана Вікторівна, к.х.н., доцент кафедри менеджменту

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима

Гетьмана», Україна Svitlana Garbuz, Ph.D. senior lecturer of Management Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Голіонко Наталія Григорівна, асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Golionko Nataliya, assistant of enterprise strategy department
Гребешков Олексій Миколайович к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Grebeshkov Oleksiy PhD, associate professor at Enterprise Strategy Department of
Гребешкова Олена Миколаївна, к.е.н., доцент,
Григор’єва Людмила
Гусєва І. Ю., к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Guseva Iryna, PhD, Senior Lecturer of the
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki