Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаГалушко Ольга Сергіїівна, к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна 3 П — МОДЕЛЬ 3 Р — MODEL FOR THE COMPANY


< Попередня  Змiст  Наступна >

Галушко Ольга Сергіїівна, к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна 3 П — МОДЕЛЬ 3 Р — MODEL FOR THE COMPANY


КОМПАНІЇ визначення стратегічної позиції фірми. У роботі запропоновибір організації щодо її стратегічного позиціонування.

Анотація. Одним із ключових завдань у рамках роботи над вибором напрямку розвитку є вано методичний інструментарій, що дозволить провести діагностику та обґрунтувати vide diagnostic and ground strategic positioning choice of the company.

Ключові слова: стратегічне позиціонування, стратегія, модель, параметри Halushko Olga, PhD in Economics, associate professor of Enterprise Strategy Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Однією із найбільших проблем компаній, які подолали труднощі старт-апу і досягли позитивної динаміки зростання, є розрив у побажаннях і очікуваннях топ-менеджменту та співробітників. Останні мали б виконувати роботу, що наближає до досягнення стратегічних цілей, сприяє реалізації бажаної стратегії. Але в реаліях, за даними Д. Нортона і Р. Каплана [3], лише 10 % компаній успішно реалізовують свою стратегію. Чим ці компанії відрізняються від решти?

Для з’ясування відповіді на це питання потрібно, перш за все, розпочати з основ — зрозуміти чим є компанія, чого вона прагне і на чому базуються її конкурентні переваги. Тобто мають з’явитися чіткі формулювання візії, місії, цілей і стратегії компанії. Для більшості підприємств — задуматися, напружитися і

Базуючись на результатах дослідження М. Портера [1] та М. Трейсі й Ф. Вірсема [2], пропонуємо в якості інструмента стратегічного позиціонування застосовувати «3 П»-модель. Згідно цієї моделі, лише компанії, які здатні сфокусувати свою діяльність на певному параметрі, можуть зайняти лідерську позицію на ринку. До П-параметрів ми відносимо (рис. 1):

Процес. Організації, що спрямовують всі свої зусилля на досягнення операційної ефективності, отримують можливість стати лідерами в мінімізації витрат, забезпечуючи найкращі показники зі швидкості створення продукту / надання послуги, забезпечуючи релевантний рівень якості як продукту, так і обслуговування;

Покупець. Фокусуючись на даному параметрі, компаніям слід усі зусилля спрямувати на встановлення близьких і приємних для клієнта відносин. Останній має відчувати турботу при кожному контакті. Сервіс має бути на надзвичайно високому рівні. Клієнти готові платити високу ціну за такий рівень обслуговування, але найменша помилка з боку компанії буде їй дорого коштувати, адже добра репутація і лояльність клієнтів є основними факторами виживання і умовами побудови конкурентних переваг;

Продукт. Фокусуючись на даному параметрі, джерелом конкурентних переваг для організації стає технологічність, створення інноваційних продуктів. Звичайно, однією з важливих вимог до таких продуктів є їхня функціональність і зрозумілість для споживачів. Адже створити інноваційний продукт мало, важливо донести його ідею і переконати споживача в тому, що цей продукт дійсно може задовольнити актуальні для нього потреби.

Технологія застосування «3 П»-моделі для оцінки і вибору стратегічного фокусу компанії.

Дана модель може бути застосована в двох випадках: 1) стратегічне позиціонування компанії, яка прагне вийти на новий ринок або розпочати свою діяльність; 2) коригування стратегічного позиціонування компанії, що вже працює на ринку.

Технологія застосування даної моделі передбачає вимірювання значень показників за кожним з трьох параметрів (Процес, Покупець, Продукт), визначення кінцевої оцінки відповідних параметрів.

Рис. 1. Параметри «3 П»-моделі та їх ціннісні компоненти

сформулювати так, щоб самі зрозуміли і повірили, — стає надскладним завданням, тому максимум з того, що все-таки вдається зробити — дати формальні, нікому не зрозумілі трактування і заховати в сейф з почуттям виконаного обов’язку.

Рис. 1. Параметри «3 П»-моделі та їх ціннісні компоненти

Після цього отримані значення параметрів наносяться на відповідні осі моделі по шкалі від 1 до 10 і з’єднуються, формуючи зону для компаній, які оцінюються. Візуальне представлення стратегічної позиції фірми та її конкурентів (або середньогалузевого значення) дає змогу адекватно оцінити конкурентну ситуації, на основі якої розробити рекомендації щодо подальших стратегічних дій.

Технологія застосування «3 П»-моделі включає чотири етапи:

1) підготовчий етап;

2) проектний етап;

3) діагностичний етап;

4) етап обробки результатів та формування рекомендацій.

Таким чином, одним із інструментів стратегічного позиціонування, що дає змогу підходити до цього процесу свідомо, з використанням результатів відповідних вимірювань, є «3 П»-модель. Ця модель дозволяє збалансувати традиційні погляди на проблематику стратегічного позиціонування та сучасні підходи, надавши компаніям реальний інструмент прийняття стратегічних рішень.

Література

1. Шамгунов Р. Н. Стратегия и стратегическое управление в российских предприятиях. — Режим доступу: http://www.iteam.ru/publications/ strategy/section_17/article_4092/

2. Michael E. Porter. What Is Strategy?. — Harvard Business Review.

— November-December, 1996, pp. 3

—20.

3. Michael Treacy, Fred Wiersema. The Discipline of Market Leaders: Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market.

— Basic Books; Expanded edition. — 1997. — 224 p.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКОТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ MANAGEMENT OF TECHNICAL-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
Голіонко Наталія Григорівна, асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Golionko Nataliya, assistant of enterprise strategy department
Гребешков Олексій Миколайович к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Grebeshkov Oleksiy PhD, associate professor at Enterprise Strategy Department of
Гребешкова Олена Миколаївна, к.е.н., доцент,
Григор’єва Людмила
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki