Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством2.5. Фінансова класифікація господарських фактів — явищ і процесів — в управлінні


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.5. Фінансова класифікація господарських фактів — явищ і процесів — в управлінні


Вище було розглянуто економіко-правові аспекти класифікації господарських фактів як явищ і процесів. Разом із тим в управлінні підприємством значну роль відіграє їх фінансова класифікація (рис. 2.9 і 2.10).

Фінансова класифікація пов’язана з характером операційної діяльності підприємства (або терміном 12 місяців з дати балансу). Активи підприємства за фінансовими ознаками поділяються на необоротні та оборотні. До оборотних активів належать грошові кошти, необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для продажу або споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу. До складу необоротних активів входять матеріальні активи (довгозношувані засоби праці, понад 12 місяців), нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові та інші активи.

Фінансова класифікація пасивів (капіталу) включає: власний капітал засновників і чужий капітал. Чужий капітал може належати позичальникам або суспільним фондам. Чужий капітал за фінансовою класифікацією поділяється на дві групи: короткостроковий (іноді його називають поточним) і довгостроковий.

До короткострокового належать зобов’язання, якщо вони мають бути погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу. Всі інші зобов’язання належать до довгострокових.

Фінансова класифікація господарських фактів-процесів пов’язана з такими термінами, як «витрати», «затрати», «доходи» та «результати».

Термін «витрати» означає використання грошей на придбання ресурсів, термін «затрати» — використання ресурсів у процесі діяльності на виготовлення продукту або управлін

ня. Термін «доходи» означає надходження грошей або виникнення боргових прав. Фінансовий результат — це різниця між доходом і затратами: приріст або зменшення капіталу власника.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 2.9. Фінансова класифікація господарських фактів-явищ: активів і пасивів

Рис. 2.9. Фінансова класифікація господарських фактів-явищ: активів і пасивів

БАЛАНС ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

34

1. За готівкові гроші (–) куплені матеріали (+).

2. Матеріали, придбані (+) в борг, виникнення зобов’язань (+).

3. У виробництво для використання передані (+) матеріали (–).

4. У виробництві використано (+) електроенергію, за яку ще не

2. Матеріали, придбані (+) в борг, виникнення зобов’язань (+).

3. У виробництво для використання передані (+) матеріали (–).

4. У виробництві використано (+) електроенергію, за яку ще не

3. У виробництво для використання передані (+) матеріали (–).

4. У виробництві використано (+) електроенергію, за яку ще не

4. У виробництві використано (+) електроенергію, за яку ще не сплачено (+). Виникнення зобов’язань.

5. Підприємство має дохід (+) від продажу продукту готівкою (+).

6. Підприємство має дохід (+) від продажу продукту в борг (+).

5. Підприємство має дохід (+) від продажу продукту готівкою (+).

6. Підприємство має дохід (+) від продажу продукту в борг (+).

6. Підприємство має дохід (+) від продажу продукту в борг (+).

7б.Визначено фінансовий результат. Прибуток (+). 8б.Собівартість проданого продукту: сума затрат на придбання, виробництво та продаж продукції (6)

110

8б.Збиток – 10

Рис. 2.10. Фінансова класифікація господарських фактів — процесів діяльності: витрати, затрати, доходи, фінансові результати

Зміст господарських операцій до рис. 2.10 (витрати, затрати, доходи, фінансові результати):

1. За готівкові гроші (–) куплені матеріали (+).

2. Матеріали, придбані (+) в борг, виникнення зобов’язань (+).

3. У виробництво для використання передані (+) матеріали (–).

4. У виробництві використано (+) електроенергію, за яку ще не сплачено (+). Виникнення зобов’язань.

5. Підприємство має дохід (+) від продажу продукту готівкою (+).

6. Підприємство має дохід (+) від продажу продукту в борг (+).

7а.Визначено собівартість проданого продукту.

7б.Визначено фінансовий результат. Прибуток (+).

8а.Визначено собівартість проданого продукту.

8б.Визначено фінансовий результат. Збиток (–).

РОЗДІЛ 3


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.3. Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні, прийняті у міжнародній практиці
3.4. Загальна структура методології побудови бухгалтерського обліку в управлінні
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 4.1. Загальні положення
4.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як процесу
5.2. Фактори, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki