Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ


Для отримання реєстрації як платника ФСП особа має своєчасно відзвітувати — подати органу доходів і зборів, у даному випадку органу доходів і зборів за місцем своєї реєстрації, документи за переліком, наведеним у табл. 1, а саме визначити сумуФСП на поточний рік i до 20 лютого поточного року подати дооргану доходів і зборів загальну та звітну податкову декларацію зфіксованого сільськогосподарського податку та розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, додаток до податкової декларації з ФСП «Відомості про наявність земельних ділянок» (ст. 308 п.3 08.1 ПКУ) [1].

Довідка про набуття або підтвердження статусу платника податку видається протягом 10 робочих днів з дати подання сільськогосподарським товаровиробником податкової декларації абозаяви органом доходів і зборів за місцезнаходженням такого пла-тника (місцем перебування на податковому обліку). Наступнийрік такий суб’єкт підприємницької діяльності є платником фіксованого сільськогосподарського податку [1].

З метою забезпечення виконання сільськогосподарськими товаровиробниками вимоги отримання реєстрації як платника ФСПнаказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 №864 було затверджено форму Податкової декларації з ФСП [3], анаказом Мінагрополітики України від 26.12.2011 № 772 був затверджений Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва [2].

Таблиця 1

ЗВІТНІСТЬ ТА ДОКУМЕНТИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ПЛАТНИКА ФСП

Звітність та документи Орган доходів і зборів
Загальна податкова деклараціяз ФСП на поточнийрік щодо всієї площі земельних ділянок, з якихсправляється ФСП (сільськогосподарських угідь(ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), в тому числі додаток до податкової декларації з ФСП «Відомостіпро наявність земельних ділянок»* За місцезнаходженнямсільськогосподарського товаровиробника (місцем перебування на податковомуобліку)
Звітна податкова декларація з ФСП на поточний рікокремо щодо кожної земельної ділянки, в тому числідодаток до податкової декларації з ФСП «Відомостіпро наявність земельних ділянок»* За місцем розташування земельної ділянки
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній звітний (податковий) рік За місцезнаходженням сільськогосподарського товаровиробниката за місцемрозташування земельної ділянки

* Додаток «Відомості про наявність земельних ділянок» містить відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).Є два види податкових декларацій із ФСП:

• загальна (щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється ФСП), яка подається сільгосппідприємством до органудоходів і зборів за своїм місцезнаходженням;

• звітна декларація з податку на поточний рік окремо щодокожної земельної ділянки — подається до органу доходів і зборівза місцем розташування такої земельної ділянки [5].При цьому в титульній частині декларації проставляється позначка «Х» у клітинці «Звітна» або «Загальна» рядка «Тип декларації».

Якщо у платника ФСП усі земельні ділянки розташовані вмежах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням такого платника, то він подає до органу доходіві зборів одну податкову декларацію з ФСП, яка одночасно є і звітною, і загальною, але позначка «Х» у такій декларації зазначається у клітинці «Звітна» рядка «Тип декларації».

Якщо платник ФСП має земельні ділянки, розташовані як за місцем його реєстрації, так і на території іншого органу місцевогосамоврядування, то до кожного з органів доходів і зборів за місцемрозташування таких ділянок необхідно подати «Звітну» податковудекларацію, а за своїм місцезнаходженням — «Загальну».

Якщо платник ФСП за місцем своєї реєстрації не має земельних ділянок, то до органу доходів і зборів за його місцезнаходженням подається лише «Загальна» декларація, а «Звітні» — доорганів доходів і зборів за місцем розташування земельних ділянкою.

Декларація з ФСП підписується керівником підприємства, головним бухгалтером (указуються їхні прізвища, ініціали, проставляється дата заповнення) і скріплюється печаткою підприємства [5].

Відомості про наявність земельних ділянок є невід’ємною частиною декларації з ФСП. У них зазначається інформація прокожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договіроренди земельної частки (паю) (п. 308.1 ПК) [1].

До Відомостей включається інформація щодо земельних ділянок, які знаходяться у власності, та тих, які орендовано. Площатаких земельних ділянок і їх нормативна грошова оцінка підтверджуються довідкою, виданою органом земельних ресурсів за місцем розташування таких земельних ділянок [5].

Одним із ключових документів, необхідних для набуття абопідтвердження статусу платника ФСП, є Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва. Частка сільськогосподарського товаровиробництва — це питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізаціїсільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховуєтьсяпід час визначення права такого товаровиробника на реєстраціюяк платника ФСП [5].

3. Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердженняформи Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку» № 864 від 30.12.2013.

4. Стаднік С. ФСП-реєстрація: для кого та як // Все про бухгалтерський облік та звітність. — № 10. — 2012. — С. 47–51.

5. В. Фінашко. Складаємо та подаємо податкову звітність із ФСП //Баланс-Агро. — №5. — 2012. — С. 24–27.Савічева Ю. П., магістр,науковий керівникКозак Г. Я., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Відповідно до ст. 301 ПКУ платниками ФСП можуть бутисільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 % [1].

Таким чином, для реєстрації чи підтвердження реєстрації платником ФСП сільськогосподарський товаровиробник повиненподати до органів доходів і зборів пакет документів, який здається раз на рік — не пізніше 20 лютого поточного року [4].

Список використаних джерел

1. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

2. Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Розрахункучастки сільськогосподарського виробництва та Методичних рекомендацій щодо його складання» від 17 грудня 2010 р. № 837.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У ЛІСГОСПАХ УКРАЇНИ
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАЯВНОСТІ ТА РУХУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki