< Попередня  Змiст  

Додатки


5

529 805,0529 805,0520 997,7517 097,5– 4349,999,2– 12 707,597,6

0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,0   + 0,0  
0,0 0,0 0,0   + 0,0   + 0,0  
0,0 0,0 0,0   + 0,0   + 0,0  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН

  31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 внутрішній
Державний внутрішній борг, тис. грн 21 018 433,6 21 386 067,7 20 523 782,2
Внутрішній борг (гривнева частка), тис. грн 14 039 667,4 14 362 651,1 13 501 551,0
Заборгованість перед банківськими установамиЗаборгованість перед юридичними особами 3 438 565,410 601 102,0 3 438 566,010 924 085,1 3 438 565,4 10 062 985,6
Внутрішній борг (доларова частка), тис. дол США 1 317 121,1 1 317 121,1 1 317 121,1
Граничний розмір державного внутрішнього боргу:      
Гривнева частка, тис. грн 14 039 667,4 14 362 651,1 13 501 551,0
Доларова частка, тис. дол США 1 317 121,1 1 317 121,1 1 317 121,1 ний зовнішній
Державний зовнішній борг, тис. дол США 7 978 478,5 8 079 424,3 8 554 769,6
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку 2 666 153,9 2 555 735,7 5 527 156,9
Європейське СпівтовариствоЄвропейський банк реконструкції та розвиткуСвітовий банк 287 303,831 742,92 347 107,2 299 866,45529,82 250 339,6 289 907,2 24 282,2 2 212 967,5
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 3 047 382,6 3 009 453,1 2 886 045,8
ІталіяНімеччинаРосіяСШАТуркменистанФранціяШвейцаріяЯпонія 57 497,3362 692,21 876 605,9289 616,7281 714,333 357,4477,1145 421,8 94 903,6386 402,31 778 855,9273 235,2281 714,335 676,4—158 665,5 92 233,1 420 861,0 1 681 105,9 248 205,9 246 500,0 34 782,4 — 162 357,6
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 55 774,4 2916,6 2479,2
Bankers Trust Luxemburg S. A.Chase Manhattan Bank Luxemburg S. A.E. M. Sovereing Investments B. V.Sociele Generale, New York BranchWestdeutsche Landesbank (Europa) AGБаварський об’єднаний банк 944,4513,7400,46851,037 934,79130,2 932,653,1339,4——1591,6 873,6 63,9 264,0 — — 1277,8

*За даними Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Додаток 14* ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

01.07.2004 Очікуване 31.12.2004 Прогноз очікуваного 2004 р. до 2003 р. Прогноз 31.12.2005 Прогноз 2005 р. до очікуваного 2004 р.
відхилення (+, –) темп зростання (%)
  31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003
4. Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 2 209 167,6 2 511 319,0 3 139 087,7
ОЗДП 1995 р. 178 965,0 162 405,0 150 405,0
ОЗДП 2000 р. 2 030 202,6 2 348 914,0 1 988 682,7
ОЗДП 2003 р.ОЗДП 2004 р.ОЗДП 2005 р. ———— ——— 1 000 000,0
Граничний розмір державного зовнішнього боргу, тис. дол США 10 845 577,9 7 993 079,7 8 554 769,6
Державний борг України, тис. грн 63 292 401,7 64 468 789,9 66 133 536,4
Державний борг України, тис. дол. 11 945 343,4 12 090 013,9 12 404 302,0
Гарантований (умовний) внутрішній борг, тис. грн 966,3 966,3 966,3
Гарантований (умовний) зовнішній борг, тис. дол. США 2 139 543,8 2 111 497,3 2 136 716,6
Colvis Finance Limited ———    
Deutsche Bank AG London
       

Баварський об’єднаний банк38 989,745 904,636 855,8

Європейський банк реконструкції та розвитку 96 965,4 113 180,6 183 524,4
Міжнародний валютний фонд 1 909 457,0 1 864 964,9 1 829 274,1
Німеччина 38 334,3 25 700,4 29 075,9
Світовий банк 50 401,6 61 746,8 57 986,4
Сума державного прямого боргу та гарантованого боргу, тис. грн 74 629 740,6 75 729 103,9 77 526 406,5
Сума державного прямого боргу та гарантованого боргу, тис. дол. США 14 085 069,5 14 201 692,3 14 541 199,8
Обмінний курс (гривень до 1 дол. США) 5,30 5,33 5,33

Закінчення дод. 14

01.07.2004 Очікуване 31.12.2004 Прогноз очікуваного 2004 р. до 2003 р. Прогноз 31.12.2005 Прогноз 2005 р. до очікуваного 2004 р.
відхилення (+, –) темп зростання (%) відхилення (+, –) темп зростання (%)
3 421 410,7 3 656 304,2 + 517 216,5 116,5 % 3 806 643,5 + 150 339,3 104,1 %
116 500,0 – 33 905,0 77,5 % 62 500,0 – 54 000,0 53,6 %
1 439 804,2 – 548 878,5 72,4 % 865 009,3 – 574 794,9 60,1 %
1 100 000,0 + 0,0 100,0 % 1 100 000,0 + 0,0 100,0 %
             

—1 100 000,0+ 1 100 000,0

—1 100 000,0+ 0,0100,0 %

—1 100 000,0+ 1 100 000,0

—1 100 000,0+ 0,0100,0 %

  779 134,2 + 779 134,2
8 590 202,5 8 786 314,9 + 231 545,3 102,7 % 8 907 833,4 + 121 518,5 101,4 %
66 936 333,2 67 609 807,0 + 1 476 270,6 102,2 % 67 904 904,6 + 295 097,6 100,4 %
12 706 938,4 + 302 636,4 102,4 % 12 836 465,9 + 129 527,5 101,0 %
  966,3 + 0,0 100,0 % 966,3 + 0,0 100,0 %
0,0 2 811 757,4 + 675 040,8 131,6 % 2 791 689,4 – 20 068,0 99,3 %
  107 500,0 + 107 500,0   107 500,0 + 0,0 100,0 %
  480 000,0 + 480 000,0   480 000,0 + 0,0 100,0 %
  18 950,0570 176,11 550 515,632 224,352 391,4 – 17 905,8+ 386 651,7– 278 758,5+ 3148,4– 5595,0 51,4 %310,7 %84,8 %110,8 %90,4 % 73,7838 696,91 294 193,924 651,646 573,3 – 18 876,3+ 268 520,8– 256 321,7– 7572,7–5818,1 0,4 % 147,1 % 83,5 % 76,5 % 88,9 %
  82 571 290,6 + 5 044 884,1 106,5 % 82 673 907,8 + 102 617,2 100,1 %
  15 518 877,3 + 977 677,5 106,7 % 15 628 338,0 + 109 460,7 100,7 %
5,33 5,32     5,29    

Дод а ток 15*

Дод а ток 15*

ВВП у 199

У

05р . *

У

Г

Р

БО

ПРОГНОЗна 20

НОГО

АВ

РЖ

Е

04рр . І

Д

А

Г

20

ВА

9

ПИТОМА

Зада

Закі нче н н ядо д . 15

498

Закі нче н н ядо д . 15

5 рр .,

200

96

ЗА 19

НИ

У

ОД

РАЇ

ПЕРІ

УК

Г

НЕЦЬ

Р

БО

НИЙ

КІ

НА

АВ

Ж

Р

Е

Д

ПРЯМИЙ

499

Додаток 16?

ДОВІДКА ПРО ДЕРЖАВНИЙ ПРЯМИЙ І ГАРАНТОВАНИЙ БОРГ УКРАЇНИ СТАНОМ на 31.12.2005

Протягом 2005 року сума державного прямого та гарантованого боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 7 255 378,73 тис. грн (8,5 %) або на 622 613,78 тис. дол. США (3,9 %) в доларовому еквіваленті. Зазначене зменшення відбулося вперше за останні чотири роки та є наслідком поміркованої політики управління державним боргом, головною особливістю якої було зниження ризиків запозичень шляхом збільшення строків та зниження вартості обслуговування, що проводилось в умовах жорсткого контролю обсягу боргу та витрат на його обслуговування.

При цьому, державний прямий зовнішній борг зменшився на 2 772 691,88 тис. грн (5,9 %) або на 103 598,88 тис. дол. США (1,2 %). Зменшення державного прямого зовнішнього боргу за 2005 рік спричинене зниженням курсів євро та долару США по відношенню до гривні.

Державний прямий внутрішній борг зменшився на 1 765 016,22 тис. грн (8,4 %) або на 149 768,64 тис. дол. США (3,8 %). Зменшення державного прямого внутрішнього боргу пов’язано, в основному, з перевищенням виплат з погашення державного внутрішнього боргу над державними внутрішніми запозиченнями, що за 2005 рік становило близько 1444,5 млн грн. Це стало можливим за рахунок довгострокового погашення процентних облігацій внутрішньої державної позики 2000 року, які знаходилися у власності Національного банку України, викуп яких здійснювався відповідно до ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік», якою Міністерству фінансів України надане право здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов’язань. За внутрішніми кредитами, які рахуються у доларах США, за рахунок курсової різниці в результаті ревальвації гривні, зменшення державного внутрішнього боргу становить близько 320 млн. грн.

Гарантований борг України зменшився на 2 717 670,63 тис. грн (15,3 %) або на 369 246,26 тис. дол. США (11,1 %), що пов’язано, в основному, з перевищенням погашення боргу за гарантованими угодами над надходженням коштів за цими угодами, що становить близько 207 млн дол. США або 1071,7 млн. грн, а також зниженням курсів євро, дол. США та СДР (спеціальні права запозичення) по відношенню до гривні.

За станом на 31 грудня 2005 року державний прямий та гарантований борг України становив 78 145 757,47 тис. грн або 15 474 407,41 тис. ? За даними Міністерства фінансів України.

дол. США, в тому числі: державний прямий та гарантований зовнішній борг58 956 500,32 тис. грн (75,4 % від загальної суми державного прямого та гарантованого боргу) або 11 674 554,50 тис. дол. США; державний прямий та гарантований внутрішній борг19 189 257,15 тис. грн (24,6 %) або 3 799 852,91 тис. дол. США.

Державний прямий борг України становив 63 144 616,80 тис. грн (80,8 %) або 12 503 884,50 тис. дол. США. Державний прямий зовнішній борг становив 43 956 325,90 тис. грн (56,2 %) або 8 704 222,93 тис. дол. США проти встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» граничного розміру державного зовнішнього боргу України в сумі, еквівалентній 8 317 131,1 тис. дол. США. Державний прямий внутрішній борг становив 13 462 035,81 тис. грн та 1 133 911,90 тис. дол. США (19 188 290,90 тис. грн (24,6 %) або 3 799 661,57 тис. дол. США) проти встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» граничного розміру державного внутрішнього боргу України в сумі 18 256 787,8 тис. грн та в сумі 1 133 911,9 тис. дол. США. Перевищення фактичного обсягу державного прямого зовнішнього боргу над граничним спричинене перевищенням фактичних зовнішніх запозичень над плановими, що знаходиться в межах недонадходження внутрішніх запозичень і відповідає вимогам ст. 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік».

Гарантований борг України становив 15 001 140,67 тис. грн (19,2 %) або 2 970 522,91 тис. дол. США, в тому числі: гарантований зовнішній борг — 15 000 174,42 тис. грн (19,2 %) або 2 970 331,57 тис. дол. США; гарантований внутрішній борг — 966,25 тис. грн або 191,34 тис. дол. США.

Додаток 17*

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ на 2005 рік

Найменування Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Загальне фінансування 7 053 336,0 6 911 181,1 142 154,9
 
сування за борговими операціями 68 026,3   68 026,3
Запозичення 9 473 847,7 8 888 723,9 585 123,8
Внутрішні запозичення 6 243 723,9 6 243 723,9  
Середньострокові зобов’язання 5 743 723,9 5 743 723,9  
Короткострокові зобов’язання та векселі 500 000,0 500 000,0  
Зовнішні запозичення 3 230 123,8 2 645 000,0 585 123,8
Довгострокові зобов’язання 3 230 123,8 2 645 000,0 585 123,8
Погашення – 9 405 821,4 – 8 888 723,9 – 517 097,5
Внутрішні зобов’язання – 3 137 731,0 – 3 137 731,0  
Довгострокові зобов’язання – 1 272 318,0 – 3 137 731,0  
Середньострокові зобов’язання – 1 414 568,8 – 1 414 568,8  
Короткострокові зобов’язання та векселі – 186 344,2 – 186 344,2  
Інші зобов’язання – 264 500,0 – 264 500,0  
Зовнішні зобов’язання – 6 268 090,4 – 5 750 992,9 – 517 097,5
Довгострокові зобов’язання – 6 268 090,4 – 5 750 992,9 – 517 097,5
Надходження від приватизації державного майна 6 985 309,7 6 911 181,1 74 128,6
Надходження від приватизації державного майна (крім об’єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000—2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації та кредитування 6 961 178,7 6 911 181,1 49 997,6

Фінан

*

Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» (дод. № 2).

Закінчення дод. 17

Найменування Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Надходження від приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що супроводжувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 131,0   131,0
Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очис 24 000,0   24 000,0
     
     
     
     

них спорудах міста Харкова

інансування за активними операціями      
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю      
Повернення коштів з депозитів або пред’явлення цінних паперів 397 417,3 397 417,3  
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів – 397 417,3 – 397 417,3  

Ф

Додаток 18?

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ за 2005 рік (ВИБІРКОВО)

Валовий внутрішній продукт ? У 2005 р. порівняно з 2004 роком реальний ВВП зріс на 2,4 % (у 2004 р. — на 12,1 %). ? Найбільше зростання валової доданої вартості у 2005 р. спостерігалось у транспорті — на 8,1 %, добувній промисловості — на 4,4 %, обробній промисловості — на 3,0 %.

Фіскальний блок (за даними Державного казначейства України) ? Реальні доходи Зведеного бюджету у 2005 р. зросли на 29,0 % проти 2004 р., а Державного — на 31,7 %. ? Дефіціт Зведеного бюджету за 2005 р. становив 7735,0 млн грн (за 2004 р. — 11 009,0 млн грн), дефіцит Державного бюджету — 7876,2 млн грн (за 2004 р. — 10 216,5 млн грн). ? Доходи Зведеного бюджету за 2005 р. становили 134 030,2 млн грн (за 2004 р. — 91 529,4 млн грн) з рівнем виконання 98,6 % від плану, затвердженого ВРУ, Верховною Радою АРК та місцевими радами з урахуванням змін; Державного — 105 191,9 млн грн (за 2004 р. — 70 337,8 млн грн) з рівнем виконання 97,3 % від річного розпису на 2005 рік з урахуванням змін. ? У структурі доходів Зведеного бюджету найбільшу частку складають податкові надходження, за 2005 р. вони становили 73,2 % від загального обсягу доходів (за 2004 р. — 69,0 %). Питома вага податку на додану вартість у структурі доходів становить 25,2 % (у 2004 р. — 18,3 %), податку на прибуток підприємств — 17,5 % (у 2004 р. — 17,7 %), податку з доходів фізичних осіб — 12,9 % (у 2004 р. — 14,4%), податку на міжнародну торгівлю та зовнішні операції — 5,0 % (у 2004 р. — 5,5 %). ? Сума видатків Зведеного бюджету становила 141 537,1 млн грн, Державного — 112 830,8 млн грн. Рівень виконання видатків Зведеного бюджету склав 94,7 % від плану, затвердженого ВРУ, Верховною Радою АРК та місцевими радами з урахуванням змін; Державного — 94,4 % від річного розпису на 2005 рік з урахуванням змін. ? У 2005 р. кредитування Зведеного бюджету здійснювалось лише за рахунок внутрішнього кредитування у розмірі 228,0 млн грн (обсяг наданих кредитів становив 1615,7 млн грн, повернених — 1387,7 млн грн). Кредитування Державного бюджету здійснювалось у розмірі 237,3 млн грн (обсяг наданих кредитів становив 1554,5 млн грн, повернених — 1317,3 млн грн).

Реформування власності ? За даними фонду Державного майна України за 2005 р. приватизовано 5529 об’єктів (за 2004 р. — 5968), з них 16,1 % об’єктів державної (за 2004 р. — 20,7 %) та 83,9 % комунальної (за 2004 р. — 79,3 %) форм власності. ? За даними Державного казначейства України за 2005 р. від приватизації державного майна та інших надходжень, пов’язаних з процесом приватизації, до Державного бюджету надійшло 20 758,9 млн грн. ? За даними Міністерства фінансів України.

Інвестиції в основний капітал ? Найбільшу частку інвестицій в основний капітал направлено у розвиток промисловості — 40,8 %. Підприємствами обробної промисловості освоєно

13 595,2 млн грн, що в 1,2 раза більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Значно зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як виробництво шкіри та шкіряного взуття — у 2,5 раза, текстильна промисловість та пошиття одягу — у 2,1 раза, металургія та оброблення металу — у 1,6 раза, хімічне виробництво — у

20 01 д ер ж а вний дер ж авний дер ж авний ( кр і м м . Ки єв а та Ав т о но мно ї Ре с п у б л і ки Кри м ) ре гу л ю ю ч и й дер ж авний дер ж авний / мі сцев ий ( залеж н о від ти пу о п ер аці й ) місцев ий дер ж а вний о бласни й ( спец фо нд ) місцев ий дер ж авний
р ег у лю ючи й р ег у лю юч и й місцев ий
де р жа в ний бюдж ет о б ласт ей бюдж ет о б ласт ей 0 % — о бл асний , 70 % — місце вий
р е г у лю юч ий
30 % — де р жа в ний , 70 % — бю дж ет о б л аст ей ре гу л ю ю ч и й 30 % — дер ж авний , 10 % — о бласний , 60 % — місцевий
ре гу л ю ю ч и й
бюдж ет ра й он у

1,5 раза, хімічна та нафтохімічна промисловість, виробництво деревини та виробів з деревини — у 1,4 раза. Частка коштів у структурі інвестицій в основний капітал, освоєних за рахунок державного бюджету, скоротилась майже втричі і склала 4,1 % до загального обсягу.

506


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
Додатки
Додатки
Податкова координація та гармонізація в країнах ЄС. Частина 2.
12.5. Податкові реформи в країнах ЄС
12.4. Загальні особливості функціонування податкового механізму розвинутих зарубіжних країн
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki