< Попередня  Змiст  Наступна >

Додатки


487

Додаток 11*

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ за 1999

—2004 рр., % до ВВП

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Видатки, млн грн, у тому числі % від ВВП 26,69 28,31 27,19 26,71 28,59 24,91
У тому числі:  
Державне управління 1,10 2,00 1,80 3,90 3,79 1,58
Фундаментальні дослідження 0,24 0,40 0,30 0,19 0,19 0,18
Громадський порядок, безпека та судова влада 1,40 1,80 2,10 2,30 2,21 1,98
Соціально-культурні заходи 10,30 11,20 12,50 15,00 15,00 13,00
З них:  
освіта 3,62 4,17 4,68 5,43 5,67 4,60
охорона здоров’я 2,92 2,87 3,06 3,34 3,68 3,00
соціальний захист і соціальне забезпечення 3,10 3,52 4,08 5,60 4,90 4,76
культура і мистецтво 0,31 0,37 0,41 0,36 0,40 0,35
засоби масової інформації 0,13 0,13 0,13 0,11 0,10 0,11
фізична культура і спорт 0,16 0,15 0,15 0,16 0,20 0,19
Промисловість, енергетика та будівництво 2,64 2,00 1,88 1,10 1,36 1,27
             
             
             
             

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство

0,410,520,540,611,060,68

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 1,55 1,11 0,88 0,80 1,05 1,72
Житлово-комунальне господарство 0,89 0,64 0,76 0,62 0,69 0,61
Національна оборона 1,19 1,35 1,49 1,57 2,00 1,53

* За даними Міністерства фінансів України.

Додаток 12*

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ на 2004 р.

Назва Кредитор Прогноз надходження у 2004 р.
екв. у тис. дол. США екв. у тис. грн
І. Пряме запозичення   2 015 135,72 10 922 035,56
       

1. Зовнішнє запозичення1 185 892,186 427 535,56

1.1. Пряме фінансування бюджету   1 013 383,14 5 492 536,60
       

ОЗДП довгостроковіПрогнозні ОЗДП 2004633 583,143 434 020,60

Позика ЄС (2004) Європейське Співтовариство 129 800,00 703 516,00
Програмна системна позика 2004 Міжнародний банк реконструкції та розвитку 250 00,00 1 355 000,00
1.2. Фінансування проектів розвитку   172 509,04 934 998,96
Експериментальний проект фінансування розвитку села Міжнародний банк реконструкції та розвитку 4073,80 22 080,00
Підвищення ефективності управляння реформою системи соцзахисту в Україні Міжнародний банк реконструкції та розвитку 509,21 2759,90
Програма модернізації Державної податкової служби (4698 від 04.09. 2003) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 2615,70 14 177,10
Програма подолання епідемії туберкульозу та СНІДу (4682 від 15.04. 2003) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 8147,69 44 160,50
Проект «Україна — розвиток через Інтернет» (4692 від 01.10.2003) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1813,39 9828,60

* За даними Міністерства фінансів України.

Продовження дод. 12

Назва Кредитор Прогноз надходження у 2004 р.
екв. у тис. дол. США екв. у тис. грн
Проект «Фонд соціальних інвестицій» (4642 від 21.12.2003) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 11 222,90 60 828,10
Проект відновлення автомагісталі М-06 (896 від 11.12.2000) Європейський банк реконструкції та розвитку 37 721,31 204 449,50
Проект видачі державних актів на право приватної власнсті на землю (4709 від 17.10.2003) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 5092,31 27 600,30
Проект водопостачання та водовідведення м. Львова (4610 від 27.08.2002) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 5000,00 27 100,00
Проект добудови енергоблоків № 2 Російська Федерація 12 378,00 67 088,76
Проект енергозбереження в адміністративних будівлях м. Києва (4534 від 25.04.2000) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 7680,00 41 625,60
Проект підвищення безпеки праці на шахтах України Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1018,45 5520,00
Проект рентабельності та розширення централі      
       
       

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

зованого теплопостачання м. Києва (4324 від 14.10.1998)

50 000,00271 000,00

Проект розвитку приватного сектору (7111 від 07.11.2002) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 7129,21 38 640,30
Проект системи казначейства (4285 від 15.09.1998) Міжнародний банк реконструкції та роз витку 3050,00 16 531,00

Закінчення дод. 12

Назва Кредитор Прогноз надходження у 2004 р.
екв. у тис. дол. США екв. у тис. грн
Реабілітація ГЕС Дніпровського каскаду Міжнародний банк реконструкції та розвитку 3983,27 21 589,30
Реформування державної статистики Міжнародний банк реконструкції та розвитку 2036,90 11 040,00
Фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії (616 від 09.05.1998) Європейський банк реконструкції та розвитку 7000,00 37 940,00
Фонд кредитування муніципального розвитку Міжнародний банк реконструкції та розвитку 2036,90 11 040,00
2. Внутрішнє запозичення   829 243,54 4 494 500,00
2.1. Пряме фінансування бюджету   829 243,54 4 494 500,00
ОВДП Прогнозні ОВДП 2004 473 892,99 2 568 500,00
ОВДП (ПДВ) Прогнозні ОВДП 2004 355 350,55 1 926 000,00

ОЦІНКА БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНОГО

2001 р.2002 р.2003 р.

  фак т ично пров ед ено фак т ично пров ед ено фак т ично пров ед ено

Зовнішнє фінансування4 095 087,92 218 151,95 919 768,0

Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями 8 350 066,7 8 643 984,5 9 938 885,2
У тому числі:      
       

Погашення основної суми державного боргу4 296 472,65 774 094,97 356 638,6

Внутрішній борг 793 499,8 2 621 455,7 2 019 082,7
Зовнішній борг 3 502 972,8 3 152 639,2 5 337 555,9
       

Видатки з обслуговування державного боргу4 053 594,12 869 889,72 582 246,6

Внутрішній борг 1 644 108,8 629 920,4 279 325,6
Зовнішній борг 2 409 485,3 2 239 969,2 2 302 921,0

Державні запозичення2 833 076,24 692 935,96 870 689,2

Внутрішнє фінансування 1 190 121,4 2 861 223,6 1 138 119,2
Зовнішнє фінансування 1 642 954,8 1 831 712,4 5 732 570,0
       

Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями6 143 195,28 123 749,39 417 437,8

У тому числі:      
Погашення основної суми державного боргу 2 189 600,1 5 253 859,6 6 835 191,2
       

Внутрішній борг793 499,82 621 455,72 019 082,7

Зовнішній борг 1 396 100,3 2 632 403,9 4 816 108,5
Видатки з обслуговування державного боргу 3 953 595,1 2 869 889,7 2 582 246,6
       

Внутрішній борг1 644 108,8629 920,4279 325,6

Зовнішній борг 2 309 486,3 2 239 969,2 2 302 921,0

Внутрішнє фінансування0,090 000,077 750,0

Зовнішнє фінансування 2 452 133,1 386 439,5 187 198,0
Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями 2 206 871,5 520 235,3 521 447,4
       

У тому числі:

Погашення основної суми державного боргу 2 106 872,5 520 235,3 521 447,4
Внутрішній борг 0,0 0,0 0,0
       

Зовнішній борг2 106 872,5520 235,3521 447,4

Видатки з обслуговування державного боргу 99 999,0 0,0 0,0
Внутрішній борг 0,0 0,0 0,0
Зовнішній борг 99 999,0 0,0 0,0

* За даними Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Додаток 13* БЮДЖЕТУ у 2001

—2004 рр. ТА ПРОГНОЗ на 2005 р. (тис. грн)

2004 р. 2005 р. Прогноз 2005 р. до факту 2003 р. Прогноз 2005 р. до плану на 2004 р. (без ОВДП по відшк. ПДВ)
перед б ачено Законом про Держ ав ний бю дж е т України на рік ( зі змі н а м и ) перед б ач ено За кон о м ( зі зм і н а м и ) бе з ура хув а н ня ОВД П по ві дш к . ПДВ ( 1 ,9 2 6 мл н грн ) фак т ич но пров ед ено у сі чні — се рпн і ( з ур ах . ОВ ДП по ві дшк . ПД В 1, 92 6 мл н гр н ) прогноз (+ , –) % (+ , –) %

6 427 535,66 427 535,65 999 697,66 824 140,8+ 904 372,8115,3+ 396 605,216,2

6 427 535,66 427 535,65 999 697,66 824 140,8+ 904 372,8115,3+ 396 605,216,2

2 769 988,2 12 769 988,2 7 645 742,4 12 570 990,7 + 2 632 105,5 126,5 – 198 997,5 98,4
               
               

1

9 517 723,19 517 723,15 934 527,69 319 039,1+ 1 962 400,5126,7– 198 684,097,9

9 517 723,19 517 723,15 934 527,69 319 039,1+ 1 962 400,5126,7– 198 684,097,9

927 541,7 3 927 541,7 2 794 724,3 3 137 731,0 + 1 118 648,3 155,4 – 789 810,7 79,9
5 590 181,4 5 590 181,4 3 139 803,3 6 181 308,1 + 843 752,2 115,8 + 591 126,7 110,6
               

3

3 252 265,13 252 265,11 711 214,83 251 951,6+ 669 705,0125,9– 313,5100,0

3 252 265,13 252 265,11 711 214,83 251 951,6+ 669 705,0125,9– 313,5100,0

043 248,4 1 043 248,4 574 363,1 980 807,1 + 701 481,5 351,1 – 62 441,3 94,0
2 209 016,7 2 209 016,7 1 136 851,7 2 271 144,5 – 31 776,5 98,6 – 62 127,8 102,8

1

9 987 036,68 061 036,69 669 186,48 708 620,0+ 1 837 930,8126,8+ 647 583,4108,0

9 987 036,68 061 036,69 669 186,48 708 620,0+ 1 837 930,8126,8+ 647 583,4108,0

494 500,0 2 568 500,0 3 813 876,4 3 000 000,0 + 1 861 880,8 263,6 + 431 500,0 116,8
5 492 536,6 5 492 536,6 5 855 310,0 5 708 620,0 – 23 950,0 99,6 + 216 083,4 103,9
               

4

12 240 183,212 240 183,27 124 744,212 053 893,2+ 2 636 455,4128,0– 186 290,098,5

12 240 183,212 240 183,27 124 744,212 053 893,2+ 2 636 455,4128,0– 186 290,098,5

               
987 918,1 8 987 918,1 5 413 529,9 8 801 941,6 + 1 966 750,4 128,8 – 185 976,5 97,9
               

8

3 927 541,73 927 541,72 794 724,33 137 731,0+ 1 118 648,3155,4– 789 810,779,9

3 927 541,73 927 541,72 794 724,33 137 731,0+ 1 118 648,3155,4– 789 810,779,9

060 376,4 5 060 376,4 2 618 805,6 5 664 210,6 + 848 102,1 117,6 + 603 834,2 111,9
3 252 265,1 3 252 265,1 1 711 214,8 3 251 951,6 + 669 705,0 125,9 – 313,5 100,0
               

5

1 043 248,41 043 248,4574 363,1980 807,1+ 701 481,5351,1– 62 441,394,0

1 043 248,41 043 248,4574 363,1980 807,1+ 701 481,5351,1– 62 441,394,0

209 016,7 2 209 016,7 1 136 851,7 2 271 144,5 – 31 776,5 98,6 + 62 127,8 102,8

2

0,00,00,00,0– 77 750,00,0+ 0,0

0,00,00,00,0– 77 750,00,0+ 0,0

34 999,0 934 999,0 144 387,6 1 115 520,8 + 928 322,8 595,9 + 180 521,8 119,3
529 805,0 529 805,0 520 997,7 517 097,5 – 4349,9 99,2 – 12 707,5 97,6
               

9

29 805,0 529 805,0 520 997,7 517 097,5 – 4349,9 99,2 – 12 707,5 97,6
0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,0   + 0,0  
               

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Додатки
Податкова координація та гармонізація в країнах ЄС. Частина 2.
12.5. Податкові реформи в країнах ЄС
12.4. Загальні особливості функціонування податкового механізму розвинутих зарубіжних країн
12.3. Бюджетно-податкова політика в зарубіжних країнах у другій половині ХХ ст.: загальне та специфічне
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki