< Попередня  Змiст  Наступна >

Додатки


НФІ

Продовження дод. 5

Позначення показника № рядка Алгоритм розрахунку показників бюджету Умовні позначення
ЗПС 41 ДФО · k ЗПС — збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; ДФО — доходи фізичних осіб
АВ 42 СОФ · k АВ — амортизаційні відрахування; СОФ — середньорічна вартість основних фондів
ДЗБ 43 ПН + НН + ОК + + ОФ + ДЦФ + ІФ ДЗБ — доходи зведеного бюджету; ПН — податкові надходження; НН — неподаткові надходження; OK — доходи від операцій з капіталом; ОФ — офіційні трансферти; ДЦФ — державні цільові фонди; ІФ — інші фонди
ДЕУ 44 ЗВ + ВВ + АП + ІV ДЕУ — витрати на утримання органів державного управління; ЗВ — витрати на забезпечення функціонування органів законодавчої влади; ВВ — обсяги асигнувань виконавчої влади; АП — витрати на утримання Президента України та його апарату; ІV — інші видатки на загальнодержавне управління
СВ 45 ВС + ВАС + КС + ІС СВ — утримання органів судової влади; ВС — забезпечення діяльності Верховного Суду України; ВАС — забезпечення діяльності Вищого Арбітражного Суду України; КС — забезпечення діяльності Конституційного Суду України; ІC — забезпечення діяльності арбітражних, військових, обласних, районних судів
МД 46 МС + РМУ МД — видатки на міжнародну діяльність; МС — видатки на міжнародне співробітництво; РМУ — витрати на реалізацію міжнародних угод
      ФДП — видатки на фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу; ФД — забезпечення проведення
       

ФДП47ФД + НТП фундаментальних досліджень; НТП — фінансування розробки перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

ФДП47ФД + НТП фундаментальних досліджень; НТП — фінансування розробки перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу

  48 УЗС + ЗОТ + КБ + + НДР + ІВО HOБ — видатки на національну оборону; УЗС— утримання Збройних сил України; ЗОТ— закупівля озброєння та військової техніки; КБ — обсяг коштів на капітальне будівництво; НДР — витрати на науководослідні роботи і дослідно-конструкторські роботи; ІВО — інші видатки в галузі оборони, у тому числі на мобілізаційну підготовку галузей народного господарства

НОБ

Продовження дод. 5

Позначення показника № рядка Алгоритм розрахунку показників бюджету Умовні позначення
ПБД 49 ОПО + ІПО ПБД — асигнування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; ОПО — утримання основних правоохоронних органів: органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, прокуратури, кримінально-виправної системи, прикордонних військ, СБУ, пожежної охорони, Головного управління урядового зв’язку; ІПО — утримання інших правоохоронних органів
ОС 50 ОЗО + ІЗО ОС — фінансування закладів і заходів освіти; ОЗО — фінансування основних закладів освіти: дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, післядипломної освіти; ІЗО — фінансування інших закладів і заходів освіти
ОХЗ 51 ОЗ + ІЗ ОХЗ — асигнування закладів і заходів охорони здоров’я; ОЗ — асигнування основних закладів охорони здоров’я: лікарень широкого профілю, спеціалізованих медичних закладів, поліклінік і амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, санітарно-епідеміологічних служб; ІЗ — фінансування інших закладів і заходів з охорони здоров’я, у тому числі національних програм імунопрофілактики населення та ін.
СОЗ 52 ВП + СЗІ + ІС СОЗ — асигнування заходів соціального захисту та соціального забезпечення; ВП — виплата пенсій — перерахування до Пенсійного фонду для виплати пенсій; СЗІ — кошти з бюджету, що передаються до Фонду соціального захисту інвалідів; ІC — витрати на інші заклади та заходи в галузі соціальної політики
ЖКГ 53 ЖГ + КГ ЖКГ — видатки на житлово-комунальне господарство; ЖГ — видатки на житлове господарство; КГ — видатки на комунальне господарство
КІМ 54 ОКМ + ІКМ КІМ — асигнування закладів та заходів з культури і мистецтва; ОКМ — асигнування основних закладів культури і мистецтва: кінематографії, архівної справи; ІКМ — асигнування інших закладів та заходів у галузі культури і мистецтва
ЗМІ 55 ОЗІ + ІЗІ ЗМІ — видатки на засоби масової інформації; ОЗІ — видатки на основні засоби масової інформації: телебачення і радіомовлення, преса, книговидання; ІЗІ — видатки на інші засоби масової інформації

Продовження дод. 5

Позначення показника № рядка Алгоритм розрахунку показників бюджету Умовні позначення
ФКС 56 ЗФС + ФСГ ФКС — фінансування в галузі фізичної культури і спорту; ЗФС — фінансування заходів з фізичної культури і спорту; ФСГ — державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
ПЕ 57 ПЕК + ОМК + + ВСБ + ІГП ПЕ — видатки на промисловість та енергетику; ПЕК — видатки на паливно-енергетичний комплекс; ОМК — видатки на конверсію та розвиток підприємств оборонного й машинобудівного комплексів; ВСБ — видатки на відтворення мінерально-сировинної бази; ІГП — видатки на інші галузі промисловості
БА 58 ВБ + ВА БА — видатки на будівництво та архітектуру; ВБ — видатки на будівництво; ВА — видатки на архітектуру
СЛР 59 СГ + ЛГМ + РГ + ІВ CЛP — витрати на сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство; СГ — витрати на сільськогосподарське виробництво; ЛГМ — витрати на лісове господарство і мисливство; РГ — витрати на риболовецьке господарство; ІВ — інші витрати, у тому числі на земельні ресурси, водне господарство, дослідження, практичні розробки, фінансування бюджетних установ АПК
ТДЗ 60 ТР + ДГ + ТК + ІП ТДЗ — витрати на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику; ТР — витрати на транспорт, у тому числі водний і повітряний; ДГ — витрати на дорожнє господарство; ТК — витрати на зв’язок, телекомунікації та інформатику; ІП — інші послуги
ІЕД 61 ДКП + НДП + + ІП + СГК ІЕД — фінансування інших послуг, пов’язаних з економічною діяльністю; ДКП — фінансування Державної космічної програми; НДП — фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів АзовоЧорноморського басейну та інших ресурсів Світового океану; ІП — фінансування інших проектів багатоцільового розвитку; СГК — фінансування діяльності, пов’язаної з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідромеліорації, геодезії та контролем за виробництвом

Продовження дод. 5

Позначення показника № рядка

Алгоритм розрахунку показників бюджету

Умовні позначення

ЧОР 62 СЗГ + ДКВ + + ПГЖ + РЗВ + ІЦП ЧОР — фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; СЗГ — витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ДКВ — державні капітальні вкладення; ПГЖ — витрати на переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до 1-ї категорії потерпілих; РЗВ — витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження; ІЦП — фінансування інших цільових програм
ОПЯ 63 ОПС + ЯБ ОПЯ — фінансування охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки; ОПС — фінансування заходів і закладів з охорони навколишнього природного середовища; ЯБ — фінансування заходів і закладів з ядерної безпеки
ЛСЦ 64 НДС + ВЦО ЛСЦ — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; НДС — витрати на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій; ВЦО — утримання військ цивільної оборони
ПЗР 65 ДМК + ДМР ПЗР — витрати на поповнення державних запасів і резервів; ДМК — витрати на поповнення державних запасів дорогоцінних металів; ДМР — витрати на поповнення матеріальних резервів
ОДБ 66 ОВБ + ОЗБ ОДБ — витрати на обслуговування державного боргу; ОВБ — витрати на обслуговування внутрішнього боргу; ОЗБ — витрати на обслуговування зовнішнього боргу
ДЦФ 67 ФСС + ФСЗ + ДІФ + + ФОП + ФЗІ ДЦФ — видатки державним цільовим фондам (крім фонду Чорнобиля); ФСС — видатки Фонду соціального страхування України; ФСЗ — видатки Фонду сприяння зайнятості населення України; ДІФ — видатки Державному інноваційному фонду України; ФОП — видатки Фонду охорони навколишнього природного середовища; ФЗІ — видатки Фонду соціального захисту інвалідів України

Закінчення дод. 5

Позначення показника № рядка Алгоритм розрахунку показників бюджету Умовні позначення
ВНГ 68 РФК + БП + ДКР + + ПЗП + ГЗ + ПВ ВНГ — видатки, не віднесені до основних груп; РФК — Резервний фонд Кабінету Міністрів України; БП — бюджетні позики; ДКР — дотації республіканському бюджету АР Крим, обласним, міським бюджетам; ПЗП — видатки на покриття заборгованостей, що виникли в попередні роки; ГЗ — видатки на покриття заборгованості за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку та викуп облігацій державної цільової безпроцентної позики 1990 р.; ПВ — витрати на проведення виборів, референдумів та інші витрати
РВ 69   Разом видатків

і — номер відповідної множини; t — індекс відповідного періоду; kj ? M i — податкові ставки, що диференційовані за елементами відповідної множини (залежно від бази оподаткування). Індекс і означає номер доданку з відповідної множини; k ? М — недиференційовані податкові ставки (єдина ставка оподаткування).

Додаток 6*

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ за 2000

—2004 рр., млн грн

  2000 2001 2002 2003 2004
Доходи, млн грн, у тому числі % 49 117,9 54 934,6 61 954,3 75 285,8 80 964,60
 

Частки, % від доходу

  63,8 66,8 73,3 72,2 68,7
Податкові надходження 31 317,5 36 716,7 45 392,5 54 321,0 55 623,18
Податок на прибуток підприємств 7698,4 8280,0 9398,3 13 237,2 13 837,36
Прибутковий податок з громадян 6377,7 8774,9 10 823,9 13 521,3 11 667,63
           

Податки на власність529,5552,4587,3600,2636,41

Платіж за використання природних ресурсів 1977,1 2269,0 2449,8 2780,3 3125,51
Податок на додану вартість 9441,4 10 348,4 13 471,2 12 598,1 14 828,10
Акцизний збір з вітчизняних товарів 1798,4 2207,5 3604,9 4659,1 5528,66
Акцизний збір з імпортованих товарів 441,3 446,8 493,3 587,0 658,57
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 1560,7 1945,3 2366,2 3794,6 4535,86
Інші податки, у тому числі місцеві податки та збори 927,4 1290,9 1574,8 1826,8 1760,8
 

Частки, % від доходу

  25,8 29,9 23,7 24,2 27,2
Неподаткові надходження 12 652,5 16 427,1 14 696,7 18 227,2 22 062,75
Доходи від власності та підприємницької діяльності 3244,5 4467,4 1798,5 5158,8 5880,73
Державне мито 268,9 242,0 263,7 263,1 295,44
Надходження від штрафів та фінансові санкції 184,5 156,3 137,0 306,7 358,23
Інші неподаткові надходження 8338,5 10 810,5 11 753,4 3736,6 3878,37
Частки, % від доходу  
           
           
           
   
   
   

0,10,81,82,42,7

Доходи від операцій з капіталом 68,7 458,3 1101,2 1788,2 2174,91
Офіційні трансферти 221,3 291,9 212,7  
 

Частки, % від доходу

  10,3 2,0 0,76 0,98 0,96
Цільові фонди 5079,2 1111,2 472,0 736,7 774,20

* За даними Міністерства фінансів України.

Додаток 7**

Рис. 1. Питома вага доходів зведеного бюджету

України у ВВП за 2000

—2005 рр.

Рис. 2. Динам6іка надходження податку на додану вартість ** За даними Міністерства фінансів України.

(ДМС + ДПА сальдо) за 2002

—2005 рр. (ДМС + ДПА сальдо) за 2002

—2005 рр.

Звіл ьнення від спл а т и збо р ів до деяк и х бю д ж етних фо ндів + + + + + + + )+
Зв іл ь н е н ня від пл а т и за зе мл ю + ( пе р іо д ос в о єн н я ді ля н к и ) + ( пе р іо д ос в о єн н я ді ля н к и ) + ( 3 р ок и ) н аст у п ні — 50 % ді юч о ї ( 3 р оки ) н аст у п ні — 50 % ді юч о ї + ( 3 р оки ), з 4 до 6— 5 0 % ді юч о ї + ( 3 р оки ), з 4 до 6— 5 0 % ді юч о ї + ( 5 р окі в
Звіл ьнення від об о в ’ язк о во го про даж у над ход жень в іно з е м ній вал ю ті + + + +— )+ )+ + + +
Звіл ьнення від спл а т и ввізно г о мит а та ПД В —+ 5 р окі в   ++ ( 5 р окі в ++ ( 5 р окі в +—
Зв іл ь н е н ня ві д оп од а т к у ванн я і н в е ст иці й + +         + +
Зв іл ь н е н ня ві д оп од а т к у в а н н я пр иб у т ку Ста в ка — 2 0 % Ста в ка — 2 0 % Ста в ка — 2 0 % + ( 5 р окі в ) н аст у п ні — 5 0 % ді юч о ї + ( 5 р окі в ) н аст у п ні — 5 0 % ді юч о ї + ( 3 р оки ), з 4 до 6— 5 0 % ді юч о ї + ( 3 р оки ), з 4 до 6— 5 0 % ді юч о ї + ( 3 р оки ), з 4 до 6— 5 0 % ді юч о ї Ста в ка — 2 0 % Ста в ка — 2 0 %
Реж и м спеці а л ь но ї мит н о ї зо ни »+ »+ »+ »— + »— »+ »+ »+
СЕ З / пі ль ги « Азов « Дон е ц ь к « Зак арп ат т я « Яв ор і в Митна зо на « Ав топор т Кр а ков ец ь » « Сла в у т и ч « К у ро р т о п ол іс Тр ус ка в е ц ь » « По р т о фр а нк о « Ре н і « Пор т Кр и м
Звіл ьнення від спл а т и збо р ів до деяк и х бю д ж етних фо ндів )+ )—

485

Додаток 9*

РОЗРАХУНОК РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

НА ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

Юридичні особи

ВДВ за галузями економіки, млн грн 82 097 90 814 108 465 144 262 180 490 201 194
Обсяг усіх податків та внесків до загальнодержавних фондів, які сплачують юридичні особи, млн грн 26 574 26 377 31 578 35 886 39 387 46 378
Податкове навантаження, % 32,37 29,05 29,11 24,88 21,82 23,05
 

Фізичні особи

Оплата праці, млн грн 25 600 26 209 30 657 43 103 54 980 81 478
Обсяг всіх податків та внесків до загальнодержавних фондів, які сплачують фізичні особи, млн грн 10 478 11 023 12 062 14 941 19 961 29 381
Податкове навантаження, % 40,93 42,06 39,35 34,66 36,31 36,06

* Білостоцька В. О., Островецький В. І. Податкове навантаження в Україні // Фінанси України. — 2002.

— № 12.

20 04 86 1 90, 01 У том у чи сл і 546 7,7 8 637, 91 683 4,9 9 44 9 02, 75 З них : 15 7 61, 90 10 3 86, 05 16 4 83, 16 122 7,5 8 373, 32 661, 07 440 6,3 7 236 8,4 1 596 4,5 0 212 4,8 8 529 0,6 1
10 0 17, 90 504, 00 584 3,7 0 39 6 91, 60 14 9 77, 70 970 8,2 0 12 9 53, 20 116 2,9 0 318, 20 564, 20 359 5,0 0 280 3,8 0 277 7,8 0 182 3,3 0 527 9,6 0
858 8,8 0 433, 33 504 0,4 0 33 8 68, 70 12 2 69, 00 753 7,9 0 12 6 43, 90 804, 70 252, 80 352, 10 247 3,3 0 137 7,6 0 181 6,7 0 140 7,6 0 353 6,4 0
373 8,8 0 612, 57 422 3,9 0 25 5 19, 60 955 7,1 0 623 8,9 0 833 2,8 0 830, 20 258, 20 302, 40 384 2,9 0 109 4,8 0 178 9,8 0 155 5,2 0 303 9,9 0
338 4,8 0 680, 28 301 4,8 0 19 0 60, 50 708 5,5 0 488 8,2 0 598 5,2 0 634, 00 214, 30 253, 30 340 9,4 0 885, 70 189 1,2 0 108 4,1 0 229 4,5 0
148 6,2 0 313, 39 177 7,3 0 13 4 55, 40 471 9,5 0 380 8,7 0 414 7,1 0 410, 60 165, 30 204, 30 344 4,6 0 538, 70 202 6,3 0 116 5,2 0 155 7,9 0
Д е рж ав н е у прав л і н н я Ф у нда м ента льні до сл ід ж е н н я Г ром ад с ь к ий по ряд о к , безпека та судо в а вла д а Соці ал ь н о кул ь тур н і заходи ос в і та ох орон а з д оров ’ я со ціальн ий за хист і со ціаль н е забе зпеч е ння ку ль т у р а і мист ецт в о засо би масо во ї інфо р м ації фізич н а ку ль т у ра і с п орт П ром ис л ов і с т ь , енер гети ка та б у дівни ц т во Сіл ьське гос под арс т в о , лі со ве гос под арс т в о , рибал ь с т в о та ми сли в ство Т ран с по рт , д о рож н є гос под ар с т в о , зв ’ язок , тел е ко м у ніка ц і ї та і н ф орм ат ик а Жи тло во ко муна ль не гос под арс т в о Н аці он ал ь н а о б ор он а

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Додатки
Податкова координація та гармонізація в країнах ЄС. Частина 2.
12.5. Податкові реформи в країнах ЄС
12.4. Загальні особливості функціонування податкового механізму розвинутих зарубіжних країн
12.3. Бюджетно-податкова політика в зарубіжних країнах у другій половині ХХ ст.: загальне та специфічне
12.2. Бюджетне законодавство як основа бюджетної політики в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki