< Попередня  Змiст  Наступна >

ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Важливою складовою розвитку економіки країни є інноваційні процеси. В аграрному виробництві розвиток і впровадженняінновацій має повільний процес, за рахунок специфіки галузі.

Головними ініціаторами інновацій аграрних підприємств України наразі є науково-дослідні інститути НААН а також Міністерство аграрної політики та продовольства. Розробки ведуть-

тів, які збирають, перевіряють і готують для передачі менеджерам необхідну інформацію. Для ліквідації цього необхідно передбачити в посадових інструкціях яку, у які терміни й у якомувигляді готує дані конкретна посадова особа та яку вона несе відповідальність за несвоєчасну підготовку і низьку якість управлінської інформації.

Сам процес етапів розробки й апробації фундаментальних інновацій вимагає тривалого часу, так результати наукових досягнень в галузі рослинництва отримують через 15—20 років, в селекції порід тварин — 20—30 років і більше, від початкуфінансування кожного окремого напряму наукових розробок. Дотого ж низька платоспроможність аграрних підприємств і відсутність інформації про новітні вітчизняні наукові розробки стримуєпроцеси впровадження та освоєння інновації в галузі аграрнихпідприємств.

У час, коли національні ринки насичені імпортом насіння сортів культур рослин та засобів їх захисту, сільськогосподарськоїтехніки та технологій виробництва, які за своїми параметрами неперевершують вітчизняні аналоги, необхідне щорічне масштабнефінансування інноваційної діяльності, що має забезпечити попитаграрних підприємств на вітчизняні наукові розробки.

При аналізі державної податкової підтримки інших країн щодо інноваційної діяльності, з’ясували наявність системи економічних механізмів, які варто застосовувати в нашій державі, а саме:відстрочення податкових платежів у разі виникнення додаткових витрат на інноваційні цілі;зменшення податку на суму приросту витрат на інноваційніцілі; звільнення від оподаткування прибутку, одержано від реалізації інноваційних проектів протягом кількох років;пільгове оподаткування дивідендів, отриманих по акціях фірм,які здійснюють інноваційну діяльність;зниження ставок податку на прибуток з метою спрямовуваннярезервних коштів на замовлені державою та спільні науководослідні й дослідно-конструкторські розробки;надання пільг по проектах, що виконуються за пріоритетнимипрограмами;зменшення прибутку, що підлягає оподаткуванню, на суму вартості приладів й устаткування, переданих вищим навчальнимзакладам, науково-дослідні інститути та іншим інноваційним організаціям;вирахування з прибутку до оподаткування внесків до благодійних фондів, діяльність яких пов’язана з фінансуванням інновацій;

ся щодо модифікації техніки для агропромислових підприємств,створення нових сортів і гібридів рослин і продуктивних порідтварин. Але за рахунок зношеної матеріально-технічної бази науково-дослідних установ гальмується наукове забезпечення інноваційного процесу.

Наразі в Україні, з перерахованих пільг, застосовується лише остання, чого, звичайно, недостатньо для розвитку інноваційноїдіяльності аграрних підприємств.

На сьогоднішній день агропромислові підприємства повиннісамостійно знаходити шляхи виходу з кризового стану. На думкуавтора, для виробників аграрної продукції відкриваються можливості впровадження у виробництво якісно нових ефективних ринкових механізмів, перебудови виробничих відносин, за рахунокздійснення нових аграрних реформ в умовах ринкової трансформації. За рахунок цих перетворень змінюються організаційноправові форми господарювання виробників аграрної продукції.За період перебудови в агропромисловому секторі України з’явились різні організаційно-правові форми господарювання, а самеособисті селянські господарства, фермерські господарства та агроформування.

У світовій економіці ми спостерігаємо, що процес концентрації через інтеграційні процеси — не тимчасове, а перманентнеявище, яке охоплює всі сегменти економічної діяльності з різними формами прояву та розвитку.

Зарубіжні вчені попереднього сторіччя загостряли увагу самена збільшенні компаній, для утримання своїх позицій серед конкурентної боротьби.

На наш погляд, помірна присутність іноземного капіталу векономіці АПК немає негативних проявів, а навпаки є бажаним,це пояснюється тим, що вливання цього капіталу супроводжується впровадженням нових технологій, нової техніки та обладнанням, введенням в систему керування сучасних методів ефективного менеджменту.

У світовій економіці ми спостерігаємо, що процес концентрації через інтеграційні процеси — не тимчасове, а перманентнеявище, яке охоплює всі сегменти економічної діяльності з різними формами прояву та розвитку.

Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності агропромислового виробництва невід’ємно пов’язане з рівнем інтеграції та концентрації організації між усіма учасниками агровиробничого процесу. Досягти високої концентрації капіталу тастрімко розвиватися у плані інновацій, що забезпечить високуефективність виробничої діяльності, можуть великі інтегрованіпідприємства вертикального типу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ
МЕТАМОРФОЗЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki