Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаДідик П. М., аспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МАТРИЧНИЙ МЕТОД


< Попередня  Змiст  Наступна >

Дідик П. М., аспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МАТРИЧНИЙ МЕТОД


В умовах стрімкого зростання конкуренції підприємства повинні постійно поліпшувати та вдосконалювати свою діяльність для того, щоб відповідати вимогам ринку і, як результат, утримувати свою конкурентну позицію на цьому ринку. Одним з основних критеріїв по запровадженню цих змін є аналіз ефективності бізнес-процесів. Ряд учених у своїх працях обгрунтували доцільність і правильність першочерговості використання такого аналізу на підприємствах. Серед іноземних фахівців зазначимо таких: Х. Йогансон, П. Макханг І. Хаммер, Д. Чампі та інші. Серед вітчизняних науковців можна назвати С. А. Бубнова, О. В. Виноградова, А. Ф. Гойко, О. М. Сумця. залежить від бізнес-процесу, а як відомо, в кожній організації бізнес-процеси є унікальними. На нашу думку, загальновідомі коефіцієнти ефективності бізнес-процесів потрібно доповнити наочним обґрунтуванням як поточного стану підприємства, так і

Щоб оцінити ефективність бізнес-процесів на підприємстві, не існує єдиновизначеного шаблону — в кожному окремому випадку варто застосовувати різні механізми та алгоритми оцінки, все результатів після змін (перепроектування бізнес-процесів, бенчмаркінг, реінжиніринг тощо). Пропонуємо для цього використати

Рис. 1. Матриця залежності кількості помилок і завантаженості підприємства

Рис. 1. Матриця залежності кількості помилок і завантаженості підприємства

Кожен квадрант матриці відповідає певній ситуації, проте знаходження в одному і тому ж квадранті для різних бізнеспроцесів не можна тлумачити як усталену характеристику стану того чи іншого бізнес-процесу. Саме тому розроблено сценарії аналізу матричного методу, які допомагають провести діагностичну характеристику бізнес-процесу і віднести його до певної групи. Одним з етапів сценарію аналізу матричного методу є оцінка потрапляння в квадрант — рекомендовано виділити мінімальний цикл бізнес-процесу та проаналізувати відхилення показника протягом проходження кількох циклів.

Особливістю матриці є наочність аналізу після внесення змін до бізнес-процесів, наприклад, після реінжинірингу. Чимало підприємств відмовляються від впроваджених змін протягом перших місяців, що є однозначно помилкою. Статистика свідчить, що ефект від реінжинірингу буде нарощуватись поступово, але стабільно. Тому застосовувати матрицю доречно лише через деякий час, коли до нового алгоритму дій звикнуть працівники. Хоча аналізувати пересування в самій матриці можливо — це допоможе топменеджменту зрозуміти етапи та тенденції нововведень, а в пода-

Отже, кожне підприємство зможе застосувати подібну матрицю для себе, підставивши лише конкретні показники своєї завантаженості та кількості помилок у досліджуваному бізнес-процесі. Оцінювати ефективність впровадження реінжинірингу доречно через певний проміжок часу. Також за допомогою цієї матриці можна порівняти бізнес-процес власного підприємства з бізнеспроцесом конкурентів і отримати матрицю конкурентоспроможності по галузі, але для цього необхідною умовою є володіння достовірною інформацією про конкурентів.

Література

1. Гавриленко Т. В., Павленко Л. К. Бізнес-процеси підприємства: сутність, класифікація та оптимізація // Вісник КНУТД. — № 18.

— 2008. — С. 49

—56.

2. Корінєв В. Л. Особливості використання реінжинірингу на вітчизняних підприємствах / В. Л. Корінєв // Держава та регіони: Наук.-вироби, журнал. Серія: Економіка та підприємництво. — 2010.

— № 5.

— С. 44—47. УДК: 659.1.012 e-mail: y.derevyanko@pr-service.com.ua


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Довбня С. Б., д.е.н., проф., НметАУ, Україна КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Махова Г. В., к.е.н., доцент, кафедра стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Дяченко М.І. кафедра стратегії підприємств
Гетьмана, Українa Iskra Vitaliy, aspirant KNEU by V.Getman, Ukraine ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ АГРОХОЛДИНГІВ INDICATORS OF INFLUENCE ON EFFICIENCY OF USE OF CURRENT ASSETS OF UKRAINIAN AGROHOLDINGS
Казачков Ігор Олегович,Kazachkov Igor, к.е.н., Запорізька державна інженерна академія, Україна PhD, Zaporizhia State Engineering Academy, Ukraine ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АУТСОРСИНГУ ADVANTAGES AND
Кизенко Олена Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МЕТАМОРФОЗИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki