Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд2.3. Державна реєстрація банку


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.3. Державна реєстрація банку


Акціонери та учасники банку повинні до дня скликання установчих зборів та державної реєстрації банку сплатити кошти в розмірі не менше 30 % (для закритих акціонерних товариств — 50 %) номінальної вартості акцій/часток, але не менше розміру, передбаченого статтею 31 Закону та нормативно-правовими актами Національного банку, та оплатити повну вартість акцій/часток у строки, передбачені установчими документами, але не пізніше 12 місяців з часу державної реєстрації банку.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку в місячний строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

 • загальну оцінку фінансового стану,
 • платоспроможність учасників банку і ділову репутацію учасників банку, які матимуть істотну участь у банку,
 • наявність власних коштів для внесення до статутного капіталу банку і підтвердження внесення на накопичувальний рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним учасником у передбачених Законом розмірах;
 • наявність приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового вузла (перевіряється на місці);
 • ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної ради банку; голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;
 • професійну придатність голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;
 • відповідність установчих документів банку вимогам чинного законодавства України.

Документи для реєстрації банку розглядаються департаментом банківського регулювання та нагляду й у разі потреби іншими департаментами і подаються Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Національний банк приймає рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку не пізніше ніж за три місяці з часу подання повного пакета документів. Рішення про державну реєстрацію банку приймає Правління Національного банку України.

Комісія Національного банку приймає рішення про професійну придатність і ділову репутацію кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів та ділових якостей рекомендованого кандидата.

Протягом трьох робочих днів після прийняття Національним банком відповідного рішення банку видається свідоцтво про державну реєстрацію банку. Реєстрація банку здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Рішення про реєстрацію банку надсилається листом уповноваже ній особі банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку.

Після реєстрації банку в територіальному управлінні Національного банку за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок, на який не пізніше наступного дня після його відкриття із накопичувального рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал банку.

Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку в разі:

 • порушення порядку створення банку;
 • невідповідності установчих документів, потрібних для реєстрації банку, чинному законодавству України;
 • подання неповного пакета документів або невідповідності
 • поданого пакета вимогам чинного законодавства України, в тому числі нормативноправовим актам Національного банку;
 • незадовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, які мають істотну участь у банку;
 • відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного із власників істотної участі в банку;
 • професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації голови та(або) членів правління (ради директорів), головного бухгалтера банку.

У разі відмови в реєстрації банку кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку за їх заявою протягом трьох робочих днів.

У разі відмови в державній реєстрації банку Національний банк приймає мотивоване рішення. Засвідчена Національним банком копія рішення про відмову в реєстрації банку надсилається уповноваженій особі рекомендованим листом або вручається під розписку.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.5. Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом та внесення змін до статуту банку. 2.6. Реєстрація змін, що вносяться до статуту банку
2.7. Відкриття філій і представництв банків
2.8. Особливості відкриття відділення банку
2.9. Реєстрація представництв іноземних банків
Розділ 3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki