Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облік5.3. Цілі калькуляції собівартості за нормативними витратами


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.3. Цілі калькуляції собівартості за нормативними витратами


 

Широке використання системи калькуляції за нормативними витратами пояснюється тим, що вони містять інформацію про витрати для різних цілей. Виділяють наступні призначення системи калькуляції на основі нормативних витрат:

 

  1. Надання прогнозних значень майбутніх витрат, які можуть бути використані для прийняття рішень. Хоч нормативні витрати за своєю сутністю є майбутніми цільовими витратами, основу яких становить принцип усунення неефективних ділянок діяльності, вони є кращими для одержання оцінок скоригованих минулих витрат, що можуть включати такі ділянки.

 

  1. Постановка важкої, але привабливої для досягнення цілі. Наявність чітко заданої цілі, або постановка задачі в кількісному вигляді з більшою ймовірністю мотивує менеджерів на досягнення високих рівнів показників діяльності, ніж ті випадки, коли цілі або завдання не ставляться.

 

  1. Надання допомоги у складанні кошторисів і оцінювання роботи менеджерів. Нормативні витрати особливо корисні для складання кошторисів, оскільки вони є надійними й зручними даними, що дозволяють досить легко поєднати між собою кошторисний обсяг виробництва з необхідними для його випуску вихідними ресурсами (як у натуральних, так і в грошових одиницях).

 

Питомі нормативи є фундаментальною вимогою системи гнучкого бюджетування, яка являє собою ключову рису системи планування та контролю. Системи контролю порівнюють фактичні витрати з бюджетними, обчислюючи відхилення — різницю між фактичними і кошторисними витратами за фактичного рівня діяльності. Використовуючи цінові та кількісні нормативи на одиницю, загальне відхилення можна розкласти на два компоненти: відхилення за ціною і відхилення за використанням або ефективністю.

 

Якщо відхилення є несприятливим, менеджер може визначити: це — наслідок розбіжностей між плановими та фактичними цінами чи розбіжностей між плановим і фактичним використанням, або обох разом. Менеджери мають більший контроль над використанням вхідних ресурсів, ніж над їх цінами, тому відхилення за ефективністю сигналізують їм про потребу в коригуючих діях і визначенні точки їх докладання. Крім того, виділяючи цінове відхилення, над яким менеджери мають незначний контроль, система забезпечує вдосконалену оцінку діяльності менеджерів, оскільки вони мають відповідати лише за контрольовані ними витрати.

 

Коли на підприємстві застосовується система калькуляції на основі нормативних витрат, відхилення виявляються й аналізуються таким чином, щоб виявити причини цих відхилень і відповідальних за їх виникнення. Крім того, така система забезпечує легкодоступну й оперативну інформацію про собівартість одиниці продукції, яку можна використовувати у цінових рішеннях.

 

4. Спрощення процедури віднесення витрат на продукти при обчисленні величини прибутку та оцінюванні вартості товарноматеріальних запасів. Якщо для цього використовуються фактичні витрати, то для розподілу витрат, понесених протягом місяця, між собівартістю реалізованої продукції і вартістю товарноматеріальних запасів потребується спеціальна й часто досить складна система обробки даних, яка включає пряме простеження витрат, простеження за допомогою чинників, розподіл витрат тощо.

 

Дане завдання можна вирішити простіше, якщо скористатися системою калькуляції на основі нормативних витрат. У цьому випадку вартість товарноматеріальних запасів і реалізованої продукції визнається за нормативними витратами, а перехід до фактичних витрат здійснюється за допомогою списання всіх відхилень, які виникли за звітний період, як витрат періоду. Крім того, в умовах, коли відхилення від нормативних витрат одержують, порівнюючи фактичні та нормативні витрати, понесені на рівні центрів відповідальності, а не на рівні продукту, фактичні витрати по окремих видах продукції взагалі не розподіляються. Цей процес показано на рис. 5.2.

Використання нормативних витрат для оцінювання товарно-матеріальних запасів і обчислення прибутку

Рис. 5.2. Використання нормативних витрат для оцінювання товарноматеріальних запасів і обчислення прибутку

 

До накресленої схеми слід додати, що всі записи на рахунках витрат і запасів при застосуванні стандарткостингу ведуться за нормативними витратами, а відхилення від норм нагромаджуються на спеціальних рахунках відхилень, які по закінченні звітного періоду списуються на рахунок «Собівартість реалізації».


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.5. Облік та аналіз відхилень змінних накладних витрат
5.6. Облік та аналіз відхилень постійних накладних витрат
5.7. Порівняльна характеристика вітчизняного нормативного методу і зарубіжного стандарткостингу
Розділ 6. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ
6.2. Застосування аналізу витрати - обсяг діяльності - прибуток у процесі управління поточною діяльністю підприємства
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki