Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політикаБЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА:


< Попередня  Змiст  Наступна >

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА:


ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН …Державні фінанси — це мистецтво передавати гроші з рук у руки доти, доки вони не зникнуть.

Роберт Сарнофф

Основні проблеми розділу

12.1. Загальні особливості бюджетного устрою та бюджетної системи зарубіжних країн.

12.2. Бюджетне законодавство як основа бюджетної політики в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

12.3. Бюджетно-податкова політика в зарубіжних країнах у другій половині ХХ ст.: загальне та специфічне.

12.4. Загальні особливості функціонування податкового механізму розвинутих зарубіжних країн.

12.5. Податкові реформи в країнах ЄС.

12.6. Бюджетно-податкова політика європейських країн в умовах сучасних інтеграційних процесів.

12.7. Податкова кооординація та гармонізація в країнах ЄС.

12.1. Загальні особливості бюджетного устрою та бюджетної системи зарубіжних країн

Втручання уряду в економічне життя країни завжди було досить значним і стало ще істотнішим протягом останніх десятиріч. Уряди багатьох країн витрачають та оподатковують близько половини ВВП. Значна частка цих видатків — перерозподіл доходу серед громадян. Проте уряди є також і великими споживачами — жоден уряд неекономний у використанні свого бюджету. Часто мають місце дефіцити, і більшість урядів зазвичай заборговує в приватного сектору та за кордоном. У середньому державний борг в Європі становить приблизно половину річного ВВП. Проблеми бюджетно-податкової політики зарубіжних країн, досвід їх розв’язання, зокрема в країнах

ЄС на сучасному етапі, є достатньо актуальними з погляду розроблення та реалізації бюджетно-податкової політики в Україні.

Кожна держава має свою бюджетну систему і встановлює принципи її побудови, структуру, взаємозв’язок об’єднаних у ній складових, тобто бюджетний устрій. Організація бюджетної системи та бюджетного устрою визначається державним устроєм країни. Залежно від організації структури розрізняються унітарні (єдині), федеративні та конфедеративні держави (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Ланки бюджетної системи

Рис. 12.1. Ланки бюджетної системи

Варто зазначити, що на перших етапах розвитку бюджетна система багатьох країн характеризувалася залежністю державного бюджету від місцевих фінансів. Після Другої світової війни процес централізації бюджетної системи стосовно доходів різко посилився в усіх державах. Істотно зросла питома вага державного бюджету в загальному обсязі ресурсів бюджетної системи. Наприклад, у США цей показник становить понад 50 %, у Великобританії — понад 70 %. За видатками спостерігається інша тенденція: збільшення питомої ваги в загальній сумі видатків бюджетної системи місцевих бюджетів, на які уряд перекладає значну частину витрат, спрямованих на розвиток економічної та соціальної інфраструктури, а також частину витрат на відтворення кваліфікованої робочої сили.

У кожній країні структура державного бюджету й бюджетний процес мають свої національні особливості (табл. 12.1). Це залежить від характеру адміністративної системи, структурних особливостей національного господарства, історичних та інших чинників. Наприклад, у різних державах початок бюджетного року єрізним. Так, у Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Голландії, Швейцарії він збігається з календарним роком; у Великобританії, Японії, Канаді — з 1 липня по 30 червня; у США — з 1 жовтня по 30 вересня. Це пояснюється історичними причинами, традиціями, пов’язаними з термінами скликання сесій законодавчих органів. У федеративних державах бюджетний рік у членів федерації може не збігатися з федеральним бюджетом. У США, наприклад, багато штатів мають інший початок бюджетного року, ніж це встановлено для федерації. Крім цього, існує пільговий термін — час, що надається для завершення фінансування окремих об’єктів, закриття фінансових рахунків. Цей період коливається в країнах від 1 до 5 місяців. Протягом цього часу уряд має право здійснювати фінансування за рахунок коштів, передбачених по вже закінченому бюджетному року, не випрошуючи нових дозволів. Бюджетний рік з урахуванням пільгового терміну є рахунковим періодом, під яким розуміють фактичний період виконання бюджету з урахуванням пільгового терміну [52].

Таблиця 12.1

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Країна Положення про бюджетний період і багаторічне планування Загальні бюджетні обмеження
Австрія Бюджетний рік триває з 1 липня по 30 червня. Багаторічне планування згідно із законом не вимагається, але разом з бюджетним законопроектом подається кошторис на два наступні роки У законі немає будь-яких обмежень
Франція Бюджетний і календарний роки збігаються. Згідно із законом вимагається багаторічне планування (три роки) Регулюються вимогами Маастрихтської угоди. У 1994р. вперше в законі про бюджет було встановлено конкретні контрольні показники для обмеження з ростання видатків і дефіциту у процентах до внутрішнього європейського продукту на період з 1993-го по 1997 р
Німеччина Бюджетний і календарний роки збігаються. Обов’язково є багаторічне планування (5 років), але без затвердження парламентом. Ці перспективні оцінки готуються і подаються до парламенту разом зі щорічним бюджетом Регулюються вимогами Маастрихтської угоди. Бюджетна політика, погоджена в Раді фінансового план ування, може встановлювати граничні розміри бюджету, а поточні контрольні показники узгоджуються з Маастрихтською угодою

Закінчення табл. 12.1

Країна Положення про бюджетний період і багаторічне планування Загальні бюджетні обмеження
Швеція Бюджетний рік триває з 1 квітня по 31 березня. Багаторічне планування (5 років) є обов’язковим, але не підлягає затвердженню парламентом. Перспективні оцінки готуються й подаються до парламенту на три наступні роки Законом не встановлено жодних обмежень, але згідно з поточним середньостроковим планом протягом трирічного періоду необхідно проводити скорочення видатків
Великобританія Бюджетний рік триває з 1 липня по 30 червня. Багаторічне планування не є обов’язковим. Разом з річним бюджетом готуються і подаються до парламенту перспективні оцінки на три наступні роки Регулюються вимогами Маастрихтської угоди. Поточний середньостроковий план має підт римувати величину дефіциту в межах, передбачених складеними на три роки перспективними оцінками
США Бюджетний рік триває з 1 жовтня по 30 вересня. Вимагається здійснення багаторічного план ування — на бюджетний рік плюс чотири наступні роки Установлюється контрольний показник скорочення бюджетного дефіциту. Коли контрольних показників ско рочення не дотримано, автоматично розпочинається процес секвестрування

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
12.3. Бюджетно-податкова політика в зарубіжних країнах у другій половині ХХ ст.: загальне та специфічне
12.4. Загальні особливості функціонування податкового механізму розвинутих зарубіжних країн
12.5. Податкові реформи в країнах ЄС
Податкова координація та гармонізація в країнах ЄС. Частина 2.
Додатки
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki