Posibniki.com.uaІнформатикаАвтоматизоване проектування інформаційних систем5.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ IBM RATIONAL ROSE


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ IBM RATIONAL ROSE


5.2.1. Загальна характеристика

 

 

IBM Rational Rose — об’єктноорієнтований CASEзасіб проектування інформаційних систем. Саме компанія Rational Software Corp. в особі Граді Буча і Джеймса Рамбо стала ініціатором уніфікації мови візуального моделювання в рамках консорціуму OMG і першою розробила CASEсистему, в якій мову UML було визначено як базову нотацію візуального моделювання. Усе це зумовило функціональні можливості системи та її провідну роль серед аналогів на ринку інструментальних засобів аналізу і проектування. Нині IBM Rational Rose є інтегрованим засобом проектування архітектури, аналізу, моделювання та розробки ІС.

Функціональні можливості IBM Rational Rose:

— проектування систем будьякої складності — від інтерфейсу програми або схеми бази даних до схеми системи автоматизації підприємства;

— підтримка мови UML у нотації Unified (уніфікованій), Г. Буча (Booch) або ОМТ (Object Model Template — шаблон об’єктної моделі);

— можливості автоматичного контролю, у тому числі перевірки відповідності двох моделей;

— надання розгорнутої інформації про проект (сумісно із засобами документування, зокрема SoDA);

— кодогенерування (стандартний список модулів включає C++, ADA, CORBA, Visual Basic, XML, COM, Oracle);

— зворотне проектування наявних систем. Інші важливі характеристики:

— зручний графічний інтерфейс, відкритий для доповнень. Зокрема, відкритість архітектури дає можливість включити підтримку мов програмування, не передбачених стандартною поставкою, наприклад мови Assembler, для чого достатньо написати додатковий модуль;

— багатоплатформовість;‘

— інтеграція з Microsoft Visual Studio з використанням бібліотеки активних шаблонів ATL (Microsoft Active Template Library), Webкласів, DHTML і протоколів доступу до різних баз даних;

— можливість інтеграції з іншими інструментальними засобами, що підтримують життєвий цикл програмних систем, зокрема із засобами керування вимогами (IBM Rational RequisitePro), тестування (SQA Suite, Performance Studio), конфігураційного керування (IBM Rational ClearCase, PVCS);

— підтримка технологій MTS (Microsoft Transaction Server) і ADO (ActiveX Data Objects) на рівні шаблонів і початкового коду, а також елементів технології Microsoft COM+ (DCOM);

— повна підтримка компонентів CORBA і J2EE, включно з реалізацією технології компонентної розробки додатків CBD (ComponentBased Development), мови визначення інтерфейсу IDL (Interface Definition Language) і мови визначення даних DDL (Data Definition Language);

— повна підтримка середовища розробки Javaдодатків, включаючи кодогенерування і зворотний інжиніринг класів Java формату JAR, а також роботу з файлами формату CAB і ZIP.

Користувачами IBM Rational Rose можуть виступати проектувальники (а з ними і замовники, майбутні користувачі), аналітики, розробники ІС. Орієнтація на розробника (програміста) вирізняє IBM Rational Rose зпоміж інших засобів проектування.

Перевагами використання IBM Rational Rose є:

— скорочення циклу розробки додатка «замовник — програміст — замовник»;

— збільшення продуктивності роботи програмістів за рахунок зменшення ручного кодування, кількості помилок і тривалості відладки;

— поліпшення користувацьких якостей створюваних систем за рахунок орієнтації на користувачів і бізнес;

— здатність вести великі проекти і групи проектів;

— можливість повторного використання вже розроблених проектних рішень;

— забезпечення взаємодії різних учасників проекту.

В IBM Rational Rose робота з моделлю системи відбувається за допомогою чотирьох подань (видів, View, рис. 5.2):

— Use Case View — опис проекту з погляду його використання. Може містити варіанти використання, діючих осіб, зв’язки комунікації між варіантами використання і діючими особами, зв’язки використання і розширення між варіантами використання, зв’язки узагальнення діючих осіб, діаграми варіантів використання, у деяких випадках — діаграми послідовності й кооперативні діаграми;

— Logical View — опис логіки реалізації поведінки, описаної у варіантах використання. Може містити класи, їхні властивості і методи, відношення між класами, діаграми класів, діаграми взаємодії, діаграми станів, пакети, що є групами взаємозалежних класів;

— Component View — опис компонентів проекту, модулі і залежності між ними, переходи від головної програми до підпрограм. Може містити компоненти, діаграми компонентів, пакети, що є групами зв’язаних компонентів;

— Deployment View — розташування фізичних пристроїв і зв’язків між ними. Може містити процеси, процесори, пристрої, діаграми розміщення.

У кожному з цих видів за умовчанням розробляється головна діаграма (Main), в якій відображається відповідна інформація, але можуть бути й інші діаграми. Крім того, у поданнях можна створювати додаткові типи діаграм.

Переважну частину роботи з IBM Rational Rose можна подати шляхом створення і модифікації діаграм.

Екран нової моделі ШМ Rational Rose. У вікні браузера — структура подань моделі

 

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.2.3. Моделювання взаємодії обєктів
5.2.4. Логічна модель системи
4.4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОТОТИПУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
4.3. ПІДТРИМКА ПРОЕКТУВАННЯ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРІЮ
4.2. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ГРУПОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Тема 4. АВТОМАТИЗОВАНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ
3.5. КЕРУВАННЯ ВИМОГАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ IBM RATIONAL REQUISITEPRO
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki