< Попередня  Змiст  Наступна >

АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ: ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ


Внутрішній аудит є суттєвим чинником якості контрольнихфункцій, здійснюваних платником податків, спираючись на внутрішні ресурси. Незалежному аудиторові рекомендується ознайомитися з положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю, моніторингу) і фактично виконуваними функціями такогопідрозділу шляхом аналізу звітів підрозділу про виконану роботу.

Незважаючи на те, що Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі — МСА) за своєю суттю призначені для рекомендаційаудиторам з перевірки фінансової звітності, окремі їхні положення доцільно використовувати і при перевірках податків (зборів)зовнішнім аудитором. Це пояснюється аналогічністю багатьохтехнічних, процедурних питань у зазначених видах перевірок. Дотаких аналогій слід віднести і питання взаємодії зовнішнього івнутрішнього аудиторів.

Профільний МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» надає рекомендації щодо відносин між внутрішнім і зовнішнім аудитором. Стандарт також визначає доцільність та обсяг використання роботи внутрішнього аудитора. У разі посилання зовнішнім аудитором на використання інформації внутрішнього аудиту відповідальність за її достовірність несе зовнішній аудитор.

У багатьох випадках у практиці відділи внутрішнього аудитуне перевіряють операції оподаткування або не складають звітіпро таку роботу. У таких випадках ступень довіри аудитора досистеми внутрішнього контролю підприємства знижується.

В окремих підприємствах контрольні служби «маскують» підіншими назвами, наприклад, моніторингу, виробничого контро-

Особливості внутрішнього контролю проявляються у тих підприємств, які передають частину облікових і контрольних функцій на обслуговування іншою організацією — у формі аутсорсингу. За таких умов слід керуватися МСА 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги».

Цей МСА розглядає відповідальність аудитора у випадках,якщо суб’єкт господарювання використовує послуги сторонніхорганізацій. У МСА 402 наведені приклади щодо надання послуги з дотримання податкового законодавства (податковий консалтинг) або контролю за зберіганням активів. До цього можна додати послуги з аутсорсингу. Послуги, що надає сторонняорганізація, є частиною інформаційної системи користувача —замовника аудиту.

Однією з вимог цього МСА є розуміння аудитором сутності послуг, що надаються сторонніми організаціями. Зокрема, згідноз п. 11 МСА 402 аудитор повинен визначити ступінь впливу надоречні для аудиту заходи внутрішнього контролю користувача.При цьому в п. 16—17 цього МСА рекомендується застосовувативідповідні тести заходів внутрішнього контролю.

По завершенні підготовчого етапу аудитор резюмує позитивні та негативні чинники, які впливають на якість системи внутрішнього контролю платника податків. Таку оцінку доцільно даватипо кожному податку (збору) та в цілому по системі внутрішньогоконтролю процесу оподаткування. Узагальнююча оцінка можебути простою або складною. В першому варіанті її доцільнопредставити характеристиками типа «ефективна», «не ефективна». В другому варіанті ефективність бажано виражати у балах.Кожен аудитор обирає той варіант оцінки, який вважає за більшобґрунтованим в доречним.

На етапі перевірки податків (зборів) зовнішньому аудитору рекомендується використати конкретні роботи внутрішнього аудитора. При цьому доцільно керуватися пунктами 11 і 12 МСА610, які надають «матрицю» вимог до перевірки матеріалів внутрішнього аудиту. Такі процедури відповідно до пункту Д6 МСА610 можуть включати:

— аудит уже перевірених статей;

— перевірку інших подібних статей;

лю тощо. Такі рішення керівництво в багатьох випадках пояснює небажанням надавати матеріали внутрішніх перевірок податковим інспекторам. Проте незалежному аудитору такі матеріали, якправило, надаються, що підвищує якість перевірок.

— спостереження за виконанням процедур внутрішніми аудиторами.

У підсумку зовнішній аудитор має зібрати переконливі свідчення щодо ефективності (неефективності) системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Значну роль при цьомувідіграють матеріали внутрішнього аудиту. Ступінь його переконання впливає як на зміст аудиторських процедур, так і тип звітуналежного аудитора щодо системи оподаткування або стану нарахувань в розрахунків по окремих податках і зборах підприємства (організації).УДК 657.37Петренко С. М.,д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку,Донецький національний університетекономіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОДЕКС ЕТИКИ ЯК ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki