Posibniki.com.uaФінансиФінансовий менеджмент у малому бізнесіАНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


< Попередня  Змiст  Наступна >

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Упровадження в систему управління малого підприємства бюджетування передбачає суттєві зміни в методах управління, формування облікової інформації, системах стимулювання й контролю.

Упровадження бюджетування повинно здійснюватись постійно. На перших етапах необхідно використовувати лише деякі елементи, поступово розширюючи перелік бюджетів у разі успішного завершення впровадження попередніх бюджетів, зокрема, пропонується наведені нижче послідовність кроків щодо впровадження бюджетів.

1. Обґрунтування складання найбільш актуального бюджету для малого підприємства.

2. Складання найбільш актуального бюджету для малого підприємства — бюджет руху грошових коштів.

3. Упровадження в систему оперативного фінансування планування — бюджету доходів і витрат.

4. Введення бюджету активів і пасивів малого підприємства. Досвід вітчизняних підприємств, які впровадили систему бюджетування, свідчить, що на введення бюджету руху грошових коштів необхідно тричотири місяці, потім ще півроку — на введення бюджету доходів і витрат і ще півроку — на введення бюджету активів і пасивів. І ще півроку знадобиться для того, щоб навчитися все це робити разом.

На практиці існують інші думки щодо впровадження в систему оперативного фінансового планування бюджетів, а саме: передусім складати бюджет доходів і витрат, а потім — бюджет руху грошових коштів, Прибічники такої думки вважають, що складання бюджету доходів і витрат насамперед дають змогу підвищити ефективність функціонування малого підприємства й оперативно організувати контроль за витратами.

Групі студентів, які розроблятимуть пропозиції щодо впровадження бюджетів, необхідно обґрунтувати свій варіант упровадження бюджетів.

Слід зазначити, що для складання бюджетів на малому підприємстві немає необхідності створювати окремі підрозділи чи навіть виділяти для цього окремого працівника. Ці функції повністю можуть бути покладені на головного бухгалтера, бухгалтера чи економіста, причому пророблятися бюджети повинні загальними зусиллями разом з керівником малого підприємства. У разі необхідності не залучити експертів ззовні.

Після отримання необхідного досвіду в складанні бюджетів, особливо в разі використання відповідних моделей, складання бюджетів буде займати небагато часу.

Можна запропонувати такий розподіл функцій у разі організації бюджетування на малому підприємстві:

Таблиця 10.2

 

Відділ, посадова особа

Функції, які виконують посадові особи

1. Керівник малого підприємства

1. Контроль діяльності, коригування бюджетів, регулювання діяльності малого підприємства

2. Головний бухгалтер (бухгалтер)

1. Розробка бюджетів: доходів і витрат, руху грошових коштів, активів і пасивів

2. Контроль за діяльністю малого підприємства

3. Бухгалтерія

1. Збір і складання звітів щодо відхилень 2. Аналіз діяльності малого підприємства

Результати впровадження бюджетування на малому підприємстві

1. Підвищення оперативності й ефективності управління господарською діяльністю малого підприємства. Бюджетування дає можливість попередити або мінімізувати наслідки негативних явищ. За допомогою бюджету розробляються показники діяльності малого підприємства, які підлягають подальшому постійному моніторингу в процесі контролю за виконанням бюджету. Для керівників малого підприємства стає можливим оперативне отримання інформації щодо функціонування малого підприємства, оперативного впливу на виробничу й комерційну діяльність підприємства. Порівняння фактичних даних із запланованими, дасть змогу своєчасно прийняти відповідні заходи для досягнення необхідних результатів. При цьому менеджер здійснює управління за відхиленнями. У разі виявлення значних відхилень від запланованих показників оперативно вживаються заходи щодо виправлення ситуації.

2. Поліпшення фінансових результатів на підставі управління прибутком й витратами, більш раціонального розподілу й використання ресурсів, оптимізації витрат і впровадження оперативного контролю за постійними та змінними витратами. У результаті функціонування ефективної системи попереднього й оперативного контролю та аналізу витрат ресурсів на основі складання бюджетів і звітів про їх виконання й своєчасного проведення корегуючих заходів збільшується прибуток малого підприємства.

3. Складання бюджету грошових коштів малих підприємств дає змогу попередити ситуацію дефіциту грошових коштів, і керівники малих підприємств мають можливість завчасно залучити в певні періоди додаткові фінансові ресурси.

4. Процес бюджетування підвищує якість аналітичної роботи працівників підприємств малого бізнесу, сприяє кращому стимулюванню персоналу за результативні й ефективні дії щодо господарської діяльності малого підприємства.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Глосарій - Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
Тема 9. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Тема 8. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Методичні поради щодо проведення тренінгового заняття за темою КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 7. КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 6. ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki