Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємствомАНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 16.1. Загальні положення


< Попередня  Змiст  Наступна >

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 16.1. Загальні положення


Як було визначено вище, метою складання бухгалтерської фінансові звітності є надання справедливої інформації користувачам для прийняття управлінських рішень. Базовими формами звітності є:

— Баланс (форма №1);

— Звіт про фінансові результати (форма №2);

— Звіт про рух грошових коштів (форма № 3).

Ці форми фінансової звітності аналізуються в різних аспектах і є основними для прийняття управлінських рішень.

Перший напрям аналізу — горизонтальний та вертикальний аналіз балансу форми №1, який характеризує структурні зміни ресурсів (активів) і власності (пасивів) за двома ознаками: зміни за характером збільшення або зменшення та питома вага кожного складового елемента.

Горизонтальний аналіз балансу полягає у порівнянні кожної статті балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень.

Вертикальний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних показників. Завдання вертикального аналізу — розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сумі валюти балансу та оцінювання змін питомої ваги. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння.

Методику горизонтального та вертикального аналізу форми №

1 наведено у табл. 16.1.

Горизонтальний аналіз % відхилення І. Необоротні активи 0 0 0 0,220167 2,067241 3,150475 4,085980 0 2700 0 0 0 1,997886
абсолютне відхилення 0 0 0 15 3201 10 527 7326 0 54 0 0 0 3270
– 0,08 – 0,08 – 0,01 – 0,26 – 4,86 – 9,17 – 4,31 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 – 5,17
0,73 0,79 0,06 2,47 57,23 124,80 67,57 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 60,45
2014 2177 163 6828 158 045 344 667 186 622 0 56 0 0 0 166 943
0,81 0,87 0,07 2,73 62,08 133,97 71,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,62
2014 2177 163 6813 154 844 334 140 179 296 0 2 0 0 0 163 673
10 11 12 20 30 31 32 40 45 50 60 70 80
Горизонтальний аналіз % відхилення ІІ. Оборотні активи 49,052841 0 – 100 56,994819 – 52,30961 – 56,83333 18,546123 18,546123 0 – 47,93713 0 0 0 – 66,27219 0 615,15152 0 413,25722 27,3758 93,75 10,72657
абсолютне відхилення 2952 9 – 126 110 – 419 – 6138 11 098 11 098 0 – 976 3061 0 0 – 1568 0 2436 0 13 030 23 469 15 26 754
0,84 0,00 – 0,05 0,03 – 0,18 – 2,64 1,69 1,69 0,00 – 0,43 1,11 0,00 0,00 – 0,66 0,00 0,87 0,00 4,60 5,17 0,00 0,00
3,25 0,00 0,00 0,11 0,14 1,69 25,69 25,69 0,00 0,38 1,11 0,00 0,00 0,29 0,00 1,03 0,00 5,86 39,54 0,01 100
8970 9 0 303 382 4662 70 938 70 938 0 1060 3061 0 0 798 0 2832 0 16 183 109 198 31 276 172
2,41 0,00 0,05 0,08 0,32 4,33 23,99 23,99 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,16 0,00 1,26 34,37 0,01 100,00
6018 0 126 193 801 10 800 59 840 59 840 0 2036 0 0 0 2366 0 396 0 3153 85 729 16 249 418
100 110 120 130 140 150 160 161 162 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
Горизонтальний аналіз % відхилення І. Власний капітал 0 0 0 0,0107221 0 0 0 0 – 1,5157 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 0 0 0 0 0 0
абсолютне відхилення 0 0 0 14 0 – 2507 0 0 – 2493 0 0 0 0 0 0
– 1,31 0,00 0,00 – 5,07 – 0,01 – 0,91 0,00 0,00 – 7,29 0 0 0 0 0 0
12,18 0,00 0,00 47,28 0,10 – 0,91 0,00 0,00 58,65 0 0 0 0 0 0
336 638 0 0 130 586 268 – 2507 0 0 161 985 0 0 0 0 0 0
13,49 0,00 0,00 52,35 0,11 0,00 0,00 0,00 65,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 638 0 0 130 572 268 0 0 0 164 478 0 0 0 0 0 0
300 310 320 330 340 350 360 370 380 400 410 415 416 420 430
Горизонтальний аналіз % відхилення ІІІ. Довгострокові зобов’язання 0 0 0 0 0 IV. Поточні зобов’язання 0 0 – 51,61765 24,829816 0 36,347826 – 92,99674 – 53,04348 – 29,40618 – 83,53659 0 2730,5936 34,43254 0 10,72657
абсолютне відхилення 0 0 0 0 0 0 0 – 3159 18 201 9805 418 – 571 – 671 – 619 – 137 0 5980 29 247 0 26 754
0 0 0 0 0 0,00   0,00 – 1,38 3,74 3,55 0,11 – 0,23 – 0,29 – 0,31 – 0,06 0,00 2,16 7,29 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 1,07 33,13 3,55 0,57 0,02 0,22 0,54 0,01 0,00 2,24 41,35 0,00 100,00
0 0 0 0 0 0 0 2961 91 504 9805 1568 43 594 1486 27 0 6199 114 187 0 276 172
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 29,39 0,00 0,46 0,25 0,51 0,84 0,07 0,00 0,09 34,06 0,00 100,00
0 0 0 0 0 0 0 6120 73 303 0 1150 614 1265 2105 164 0 219 84 940 0 249 418
440 450 460 470 480 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640

За даними горизонтального та вертикального аналізу балансу можна зробити такі висновки:

1) валюта балансу даного підприємства порівняно з початком року зросла майже на 11%, необоротні засоби — на 2%, оборотні кошти — на 27%;

2) значно збільшилися грошові кошти та дебіторська заборгованість: відповідно на 615 і 18,5%;

3) негативним є зростання залишків запасів і готової продукції на складах;

4) зростання валюти балансу відбулося за рахунок збільшення на 34,5% короткострокової заборгованості підприємства;

5) зменшення власного капіталу підприємства на 1,5% відбулося через те, що підприємство 2000 р. закінчило зі збитками. Це негативна тенденція, оскільки, по-суті, підприємство своєю діяльністю зменшує власність акціонерів;

6) частка основних засобів у валюті балансу на кінець року зменшилася на 5%;

7) частка короткострокових залучених коштів підприємства зросла на 7%.

Ці дані свідчать про неефективну господарську діяльність даного підприємства і недалекоглядну політику його керівництва, оскільки хоча за рік і збільшилися валюта балансу та основні й оборотні засоби, але фактично це відбулося не за рахунок отримання підприємством прибутку, а завдяки зростанню короткострокових зобов’язань. Якщо підприємство й надалі проводитиме таку політику, воно може бути визнано неплатоспроможним, тобто банкрутом.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
ВИМОГИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15.1. Вимоги до звітності
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki