< Попередня  Змiст  Наступна >

12.4. АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ


 

Аналіз чутливості надає можливість оцінити, як зміна припущень та помилок впливає на оцінку прибутковості. Його можна використати як до приватної, так і до суспільної оцінки. У приватних оцінках аналіз чутливості, зазвичай, охоплює часткове бюджетування. В принципі, до всіх суспільних параметрів можна застосувати аналіз чутливості. Проте суспільні оцінки довгострокових світових цін на продукцію, вартості праці та вартості капіталу зазвичай найпроблемніші, а відтак — їм приділяється найбільша увага під час виконання аналізу чутливості.

 

Вибір суспільних цін для продукції та ресурсів допускає певну аналітичну неточність через кілька причин. Поперше, оцінки наслідків викривлень ринку ресурсів на ціну можуть виявитись не набагато кращими за інформаційні припущення, особливо для рівня дохідності капіталу та короткострокових впливів викривленого обмінного курсу. Подруге , додаткові викривлення до вже існуючих викривлень ресурсного ринку можуть впливати на внутрішні ціни на ресурси, і їхній вплив може бути не до кінця зрозумілий. Наприклад, захист, що надається виробництву окремих видів продукції з інтенсивним використанням окремого ресурсу, імовірно збільшить ціну на цей ресурс. Потретє, реакція на ціну в межах окремої продуктової системи може спричинити те, що кількість зайнятих ресурсів за суспільних цін відрізнятиметься від тих, що використовувались в оцінці приватних прибутків.

 

Один підхід до аналізу чутливості передбачає розрахунок беззбиткових значень суспільної прибутковості. Беззбиткове значення параметрів є таким значенням , яке потрібне для досягнення нульового суспільного прибутку, коли значення решти параметрів не змінюються. Другим індикатором є еластичність суспільної прибутковості щодо окремого параметра. Вона виражається як співвідношення відсоткової зміни суспільного прибутку системи до відсоткової зміни параметра. Розрахунок таких еластичностей відбувається збільшенням параметра на довільний відсоток (наприклад, на 10 %), після чого суспільна прибутковість перераховується і порівнюється з початковим значенням, щоб оцінити відсоткову зміну суспільного прибутку. Співвідношення двох відсоткових змін дає оцінку еластичності. Витрати на ресурси матимуть негативні еластичності, у той час як ціни на продукцію матимуть додатні еластичності . Чим більша величина еластичності, тим чутливіший результат до помилки у розрахунках або зміни параметра за суспільних оцінок.

 

Інтерпретація результатів аналізу чутливості дещо довільна. Значення еластичності або беззбиткові залежать від якості початкових припущень та ймовірності зміни змінних. На практиці беруть за правило таке: якщо беззбиткові значення відрізняються менше ніж на 15 % від початкових значень, то аналітику потрібно обережно пояснювати від’ємні або додатні значення суспільної прибутковості продуктової системи. За таких обставин рішення щодо доцільності системи в економіці, можливо, потрібно обґрунтовувати цілями неефективності , такими як розподіл доходів, продовольча безпека та вплив на регіональний розвиток. Вигоди та втрати між ефективністю та неефективністю залишаються, але потрібно зробити глибший емпіричний аналіз перед тим як кількісні оцінки матимуть певну користь. Проте, якщо результати виявляються стійкими до аналізу чутливості, то втрати або вигоди ефективності мають бути важливим елементом політичних рішень щодо продуктової системи.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

  1. Опишіть механізм оцінки суспільної прибутковості.

 

  1. Який порядок оцінки суспільних цін на міжнародну продукцію?

 

  1. Наведіть механізм розрахунку світових цін.

 

  1. Охарактеризуйте альтернативну процедуру опосередкованої оцінки світових цін.

 

  1. Як впливає місце розташування виробника на визначення світових цін?

 

  1. Опишіть підходи до визначення часового проміжку аналізу ринкової ситуації при визначенні суспільних цін на продукцію.

 

  1. Визначіть вплив якості на формування цін.

 

  1. Як впливає розмір країни на світову ціну?

 

  1. Визначте роль обмінного курсу в бюджетуванні та визначенні цін.

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
13.2. ТРАНСФЕРТИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
13.3. ТРАНСФЕРТИ МІЖНАРОДНИХ РЕСУРСІВ
13.4. ТРАНСФЕРТИ РЕСУРСІВ.
13.6. МОДЕЛЬ АГРАРНИХ РИНКІВ ТА ПЛАНУВАННЯ
13.7. ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ. 13.8. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОЛІТИЧНИХ ЗАПИСОК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki