Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика10.5. Алгоритм визначення рівня податкового навантаження та його розподілу між суб’єктами економіки


< Попередня  Змiст  Наступна >

10.5. Алгоритм визначення рівня податкового навантаження та його розподілу між суб’єктами економіки


Основними індикаторами ефективності податкової політики на сучасному етапі розвитку економіки в Україні є не тільки узагальнювальні показники податкового навантаження (ПН), але і його розподіл між різними суб’єктами господарювання. Так, у постіндустріальних країнах вважається ефективною така податкова політика, заякої оподаткування приводить насамперед до зменшення ПН на фізичних осіб. Тому нині актуальним є розроблення методики, що дасть змогу здійснити аналіз розподілу ПН між суб’єктами економіки. Однією зі спроб розроблення такої методики стала розробка вчених-фахівців з цієї проблематики Науково-дослідного інституту при Міністерстві фінансів України В. О. Білостоцької та В. І. Островецького [72]. Ними на основі аналізу різних поглядів і методик, що існують та пропонуються нині економістами в Україні, сформульовані основні вимоги до методики визначення рівня ПН:

• визначення рівня ПН на економіку країни в цілому та на юридичних і фізичних осіб зокрема;

• відносна універсальність підходу до визначення рівня ПН на різних суб’єктів оподаткування;

• визначення структури ПН як на юридичних, так і на фізичних осіб;

• визначення ефективності виробництва залежно від рівня ПН;

• урахування впливу на рівень ПН прямих і непрямих податків;

• прогнозування впливу змін у системі оподаткування на економічну активність;

• порівнянність із рівнем ПН в інших країнах світу.

Основним результатом аналізу різних методик є виявлення такої послідовності етапів (алгоритму) визначення ПН:

1) моніторинг чинного в Україні законодавства щодо бази оподаткування;

2) складання реєстру податків з визначенням їх платників;

3) розподіл розмірів податків за суб’єктами оподаткування;

4) розрахунок сумарного розміру податків, що сплачуються різними суб’єктами оподаткування;

5) розрахунок ПН як на економіку в цілому, так і на різних платників податків.

Основна ідея дослідження полягала в розподілі платежів між платниками податків на основі реєстру податків з визначенням їхніх головних платників. Для змішаного випадку, коли платниками є всі згадані категорії, визначалися пропорції розподілу за кожною статтею податкових надходжень. Підсумковим результатом проведеного розподілу були обсяги платежів, які сплачувалися юридичними, фізичними особами та підприємцями.

Зміст аналітичної розрахункової частини визначення ПН за цією методикою зводиться до такого:

1) проведення аналізу абсолютних розмірів податків і неподаткових платежів, які сплачують різні суб’єкти (юридичні та фізичні особи);

2) виявлення перекладності податків з метою оцінювання ПН з урахуванням перекладності податків на фізичних осіб, тобто проведення розрахунку рівня ПН для економіки країни в цілому, що охоплює розрахунки:

• показника рівня ПН в Україні щодо суми податкових і неподаткових надходжень:

;%100

ВВП бюджетудонадходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

1 ?= ;%100

ВВП бюджетудонадходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

1 ?=

• показника рівня ПН щодо суми податкових та неподаткових надходжень:

%;100

ВВП надходженьихнеподатковвсіхCума ? + надходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

2 + =

ВВП надходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

2 + = %;100

ВВП надходженьихнеподатковвсіхCума

ВВП надходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

2 ? + + =

• показника рівня ПН щодо всіх надходжень до бюджету:

;%100

ВВП бюджетудонадходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

3 ?= ;%100

ВВП бюджетудонадходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

3 ?=

• показника рівня податкового навантаження щодо всіх надходжень до бюджету разом з обов’язковими внесками до позабюджетних фондів: .%100

язковихобов’ОбсягнадходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

4 + =

ВВП язковихобов’ОбсягнадходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

4 + =

ВВП язковихобов’ОбсягнадходженьподатковихвсіхОбсяг

ПН

4 + =

ВВП фондівнихпозабюджетдовнесків ?

Податкові платежі, неподаткові надходження й обов’язкові внески до позабюджетних фондів входять до розміру ВВП, що забезпечує зіставлення рівня податків в економіці України з аналогічними показниками в інших країнах;

3) проведення розрахунків рівня ПН на юридичних осіб, що охоплює розрахунки:

• показника рівня ПН на юридичних осіб щодо ВВП (аналогічно до попереднього);

• показника рівня ПН щодо валової доданої вартості (ВДВ), яка створюється у провідних галузях економіки України. Відношення обсягів платежів, що їх сплачують юридичні особи, до обсягу ВВП дає змогу порівняти ПН ю в Україні з рівнем ПН ю в інших держа-

вах; розрахунки показників рівня ПН ю щодо ВДВ дають змогу визначити справжній обсяг ПН ю , бо валова додана вартість (ВДВ) створюється саме в галузях матеріального виробництва;

4) проведення розрахунків рівня ПН на фізичних осіб на основі розмірів податків, що ними сплачуються, плюс обов’язкові внески до позабюджетних (соціальних) фондів. Оскільки податки фізичними особами сплачуються в основному у сфері виробництва продукції та надання послуг, то показники ПН ф розраховувалися стосовно обсягу фонду оплати праці [72] (див. дод. 9).


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
11.2. Основні пріоритети політики державних видатків в Україні
11.3. Форми реалізації бюджетно-податкової політики
11.3.2. Політика коригування державного бюджету
11.3.3. Політика фінансування бюджетного дефіциту
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki