Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ


Процес впровадження державного аудиту в Україні вже розпочався і відбувається дуже активно. Водночас запровадженнябудь-якої нової програми чи інституту, а тим більше — системи,

цидами, фунгіцидами та інсектицидами в разі потреби), збір урожаю, віджим соняшникової олії з насіння. Процес отримання доходів вміщує в себе реалізацію соняшникової олії покупцям, післячого в межах процесу фінансування та інвестицій приймається рішення про виплату частки чистого прибутку у вигляді дивідендів,або реінвестування прибутку на збільшення потужностей, модернізацію обладнання або відкриття нового напряму діяльності.

З метою уникнення плутанини необхідно розмежовувати поняття ефективності окремих проведених контрольних заходів(аудитів), ефективності контрольних органів та ефективності запроваджуваної системи державного аудиту в цілому. Основнимиобмеженнями, що в цьому випадку мають бути враховані обов’язково, є макрорівень запровадження системи, а також об’єктивнавідсутність можливості попереднього розрахунку ефективностіна підставі експерименту та наявних даних. Також необхіднорозмежувати поняття ефективності та якості, які доволі частоплутають. Якість тісно пов’язана з ефективністю — прямо впливає на неї, адже підвищення якості аудиту має підвищувати ефективність всієї системи. Підходи до оцінки ефективності системидержавного аудиту полягатимуть у наступному.

По-перше, ситуація з визначенням ефективності системи державного аудиту ускладнюється неможливістю отримання швидких результатів — для повної реалізації заходів з її впровадженняпотрібен значний час та узгоджена дія багатьох факторів. Томунеобхідно проводити комплексну оцінку за певний період, якийможе складати не менше 3—5 років. При цьому вважаємо можливим проведення так званої «проміжної» оцінки ефективностіна різних етапах реалізації системи.

По-друге, вважаємо, що ефективність має усвідомлюватись якоцінка досягнення певної мети. У цьому зв’язку необхідно розглядати досягнутий результат функціонування впроваджуваноїсистеми. У будь-якому випадку справедливим буде загальнийпідхід до оцінки ефективності — чим вищий результат на одиницю докладених зусиль, тим більш досконалою є система. Водночас більш важливим буде визначення абсолютного показника —загального ефекту від впровадження системи державного аудиту.

По-третє, система державного аудиту складається із зовнішнього аудиту і внутрішнього контролю і аудиту. Відповідно ціскладові впливатимуть на оцінку загальної ефективності системи,проте мають оцінюватися по-різному. Так, внутрішній державний аудит представлений службами внутрішнього аудиту установ, організацій і підприємств. Мета їх створення — підвищенняефективності функціонування організацій, у яких вони створені,у тому числі шляхом зниження кількості порушень та їх попередження. Внутрішній контроль, що проводиться Державною фінансовою інспекцією, спрямований на зменшення та попередження фінансових та інших порушень, у тому числі в системі

пов’язане з необхідністю передбачити наслідки і розрахуватиефективність таких новацій.

Отже, кожна складова системи державного аудиту має своюмету, виходячи з якої і має аналізуватися їх ефективність. Наприклад, розрахунок ефективності служби внутрішнього аудиту може включати визначення економічної ефективності — зіставлення економії коштів внаслідок забезпечення їх законності тацільового витрачання, уникнення фінансових санкцій з витратами на організацію і функціонування служби. Водночас на рівнізовнішнього аудиту необхідно оцінювати й інші ефекти, що супроводжують досягнення його мети — соціальний, організаційний тощо.

По-четверте, особливості державного аудиту, його роль і функції у суспільстві дозволяють виокремити і розмежувати такіефекти, спричинені його реалізацією:

— економічний — зменшення та припинення незаконних, нецільових, неефективних і нераціональних витрат суспільних ресурсів. Наголосимо на тому, що з часом кількість таких порушень, що виявляються контрольною системою, повинна мати тенденцію до зниження. Крім того, при обчисленні ефекту за певнийпроміжок часу сума витрат має обов’язково дисконтуватися;

— організаційний — оптимізація структури системи державного аудиту і всіх інших контрольних органів, що спричинена реалізацією заходів за результатами проведеного державного аудиту;

— соціальний — збільшення довіри суспільства до влади,внаслідок забезпечення її транспарентності та якості державногоуправління;

— інституційний — покращення функціонування і формування нових інститутів у суспільстві, спрямовані на сталий розвитокі розбудову економіки знань.

Підкреслимо, що ці ефекти мають оцінюватися виключно узв’язку з функціонуванням системи державного аудиту. Визначити економічний і організаційний ефекти значно простіше, ніж соціальний та інституційний. Проте подальші дослідження у цьомунапрямку дозволять сформулювати чіткі критерії, а також розробити конкретні методики їх оцінювання. Також вважаємо, щозвична оцінка ефективності, особливо на початкових етапах реа-


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНТРОЛЬОВАНІСТЬ ЯК УМОВА КЕРОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Розділ 6. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗИС
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОТРЕБ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki