< Попередня  Змiст  Наступна >

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ


Значну роль у вдосконаленні вітчизняного обліку та його інтеграції у світове співтовариство відіграють міжнародні стандартифінансової звітності.

Ефективність в економічному контексті означає оптимальне використання обмежених ресурсів.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) охоплюють коло питань, які мають важливе міжнародне значення в умовах розвитку зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціональнихкорпорацій, глобалізації фінансових ринків. Вони відіграють значну роль у вдосконаленні національних стандартів обліку та інтеграції держави у світове співтовариство.

Відповідальними за впровадження МСФЗ в Україні є Міністерство фінансів та Міністерство юстиції України, а також іншідержавні органи (зокрема НБУ), які можуть долучати до процесуінших осіб (профільні організації).

МСФЗ у нашій країні впроваджуються, в тому числі за сприяння різних професійних організацій. У травні 2012 р. укладено «Меморандум про співробітництво та координацію дій щодо використання в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності».

На міжнародному рівні до створення міжнародної системи бухгалтерського обліку, яка базується на загальних облікових принципах і виробляє єдині стандарти фінансового обліку та звітностідля порівнянності діяльності підприємств усіх країн світу, залучено велику кількість організацій, основними з яких є:

— Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів (КМСФЗ,або IASC — International Accounting Standards Committee);

— Міжнародна організація комісій з цінних паперів(МОКЦБ);

— Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ);

— Організація Об’єднаних Націй (ООН);

— Організація економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР).

Основну роботу з розроблення МСФЗ веде Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів — International AccountingStandards Committee (IASC). Консультативна рада зі стандартівпредставляє низку економічно розвинених країн з усіх континентів, Всесвітню федерацію бухгалтерів, Світовий банк, Міжнародну організацію комісій з цінних паперів і деякі інші міжнародніорганізації. До завдань Консультативної ради зі стандартів належить визначення пріоритетних напрямів розроблення МСФЗ, дослідження наслідків дії запроваджених стандартів, надання консультаційних послуг членам правління і довіреним особам.

Для полегшення введення МСФЗ в Україні було вдосконаленонормативно-правову базу, зокрема було прийнято Закон України«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС». Цей закон визначає механізм досягнення Україною відповідності критеріям набуття членства в Єв-

Закон України «Про акціонерні товариства» закріплює перехідна МСФЗ у прикінцевих і перехідних положеннях, а саме — зазначено необхідність публічним акціонерним товариствам додатковопоширювати інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. За допомогою впровадження МСФЗ, компанії стають прозорішими та ефективнішими.

Фахівці пропонують наступні заходи задля ефективного впровадження МСФЗ в Україні як одного з головних інструментів ринкової економіки, що робив би її привабливішою для міжнародного суспільства:

— чітке на законодавчому рівні визначення принципів, якібудуть діяти на перехідному періоді;

— створення методичних рекомендацій відносно застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансовоїзвітності;

— удосконалення первинної облікової документації з урахуванням умов ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

— координація дій органів державної влади, регулюючих організацію та методику бухгалтерського обліку і звітності;

— узгодження норм положень (стандартів) бухгалтерськогообліку та податкового законодавства з метою формування оптимальної моделі взаємозв’язку системи оподаткування з системоюбухгалтерського обліку;

— видання навчально-методичної літератури, яка освітлює застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

— підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку;

— проведення заходів, спрямованих на дотримання професійної етики;

— міжнародна співпраця в рамках міжнародних спеціалізованих професійних організацій.

Отже, питання впровадження міжнародних стандартів в обліковуполітику України є сучасним і перспективним питанням і може стати інструментом підвищення прозорості й ефективності системиуправління підприємства, що, у свою чергу, надасть Україні можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки та вступу України до Європейського Союзу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: УТОЧНЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ
ВІДМІННОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ЗПБО США (US GAAP) ТА МСФЗ (IFRS/IAS)
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki