Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка і організація агропромислових формувань2.3. Агропромисловий виробничий цикл як основа інтеграції


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.3. Агропромисловий виробничий цикл як основа інтеграції


Технологічний процес одержання кінцевого продукту АПК матеріалізується в так званому агропромисловому виробничому циклі, під чим слід розуміти послідовність виконання технологічних операцій у кожній ланці для одержання готового продукту.

Для такої важливої сфери як АПК виробничий цикл являє собою єдність виробничої діяльності в рамках груп підприємств чи галузей (чи одного підприємства або певної території), яка на основі поєднання промислових ресурсів та сільськогосподарської сировини забезпечує виробництво кінцевого продукту і його реалізацію. Принципова схема трансформації технологічного процесу одержання продукції АПК у конкретний агропромисловий виробничий цикл може бути такою:

Рис. 2.2. Принципова схема трансформації технологічного процесу одержання продукції АПК у конкретний агропромисловий виробничий цикл

Рис. 2.2. Принципова схема трансформації технологічного процесу одержання продукції АПК у конкретний агропромисловий виробничий цикл

На цій схемі, власне, і зображено суть агропромислової інтеграції та тих зв’язків, які складаються в процесі агропромислового виробництва. Звідси — принципове призначення виробничого циклу зводиться до наступного:

1) одержання кінцевого продукту АПК потребує наявності необхідних ресурсів промислового походження та технологічних способів їх поєднання з ресурсами сільського господарства (земля, вода, рослини, тварини, температура, сонячне світло та ін);

2) вироблена в результаті такого поєднання сировина має бути заготовлена, тобто викуплена (придбана) в сільському господар-стві і пройти відповідну промислову переробку (виготовлення молочно-мясних, хлібо-булочних, овоче-фруктових та інших продуктів) на відповідних переробних підприємствах;

3) одержаний в такий спосіб кінцевий продукт АПК (продукти харчування) надходить на ринок для реалізації.

Агропромисловий виробничий цикл можна розмежувати на такі специфічні за функціональним призначенням складові:

Елементи агропромислового циклу Функціональне призначення
Промисловий Виробництво промислових ресурсів
Аграрний Одержання проміжного продукту (сировини) необхідної технологічної якості
Переробний Виробництво конкретного виду кінцевого продукту необхідної споживчої якості
Торговий Задоволення платоспроможного попиту на продукти харчування, сировину за асортиментом, ціною та якістю продукції

Рис. 2.3. Елементи агропромислового циклу та їх функціональне призначення

Така побудова циклу показує, що кожна його складова ланка (елемент) вирізняється конкретно-цільовим завданням і потребує створення необхідних умов для нормального виробничого процесу і притаманного лише їй інфраструктурного забезпечення, до чого залучаються практично всі сфери агропромислового виробництва.

Щоб краще зрозуміти суть та цільове призначення, а також інфраструктуру для забезпечення складових агропромислового виробничого циклу, розглянемо його на прикладі виробництва молочних продуктів: —

— до промислового циклу входить будівництво приміщень і споруд для утримання худоби, виробництва і переробки кормів; виробництво обладнання і устаткування (доїльні апарати чи установки, холодильні місткості та інше обладнання); аграрний цикл складається з трьох компонентів, а саме: племінна справа, до якого належить селекція і генетика, виведення та репродукція племені (породи), відтворення стада; виробниче (інфраструктурне) забезпечення, яке об’єднує кормовиробництво, зооветеринарне обслуговування, матеріально-технічне постачання, штучне осіменіння, ремонт і догляд за обладнанням; виробництво молока, що забезпечується вирощуванням телиць і нетелів, виробництвом молока, його первинною обробкою; переробний цикл також має три складові: заготівля молока, що здійснюється шляхом центровивозу або через приймальні пункти; виробниче (інфраструктурне) забезпечення, що передбачає матеріально-технічне постачання, комплектування інгредієнтів, запровадження глибокої комплексної переробки, водо-, тепло- і енергозабезпечення, виробництво тари і упаковки, ремонт та технічний догляд обладнання, утилізацію відходів і побічної продукції; переробка молока, що супроводжується розливом і фасуванням готової продукції; торговий цикл має таку послідовність: формування оптових і роздрібних партій готової продукції; організація торгівлі: цільним молоком, продуктами переробки молока, відходами і побічною продукцією, супутною продукцією; забезпечення громадського харчування.

Такий детальний розгляд технологічної та організаційної побудови агропромислового виробничого циклу потрібен для того, щоб глибше зрозуміти саму суть і форми реалізації на практиці агропромислової інтеграції.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.6. Еволюція агропромислової інтеграції в Україні
2.7. Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань
2.8. Роль в інтеграційному процесі професійних і міжпрофесійних організацій
2.9. Питання для обговорення
2.12. Термінологічний словник
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki